Ajankohtaista

Verkkoja vesille

JNP

 

Nuorten arjen haasteet voivat olla hyvin moninaisia ja usein yhden ammattilaisen apu tai resurssit eivät riitä haasteita yksinään ratkaisemaan. Jokainen nuori ansaitsee ympärilleen turvaverkon, jonka avulla hän pystyy pärjäämään omassa arjessaan. Toimivan turvaverkon syntyminen vaatii ammattilaisten välistä verkostoitumista ja toimivaa vuorovaikutusta. Yhteistyö ja verkosto eivät rakennu itsestään, sillä verkostoituminen vaatii työtä ja oma-aloitteisuutta ottaa yhteyttä uusiin ihmisiin. Verkoston rakentaminen sisältää myös omat haasteensa siinä, ettei kaikista toimijoista ja työntekijöistä olla tietoisia. Tämän vuoksi tiedottaminen, osallistuminen ja oman työn esille tuominen ovat tärkeässä roolissa. Itseään on tuotava esiin ja nähtävä vaivaa, jotta ihmiset löytävät toiminnan pariin ja ymmärtävät sen merkityksen. 

Viestimme verkostoillemme esimerkiksi tiedottamalla yhteistyötahoille säännöllisesti. Näin pyrimme pitämään heidät ajan tasalla ja muistuttamaan toiminnastamme. Esimerkiksi asumisohjauksen nimenmuutoksesta tiedotimme yli 60:tä yhteistyökumppania sähköpostitse. Lisäksi sosiaalinen media on loistava työkalu matalankynnyksen verkostoitumiseen: Sen avulla löytää vaivattomasti muita toimijoita ja voi tuoda esille muiden kanssa tehtävää yhteistyötä, joka ei muuten näkyisi ulkopuolisille.

Kuluvan vuoden tammikuussa astui voimaan väliaikainen laki asumisneuvonnan tuesta kunnille vuosina 2023–2027. Yksi keskeinen muutos JNP:ssä on ollut asumisneuvontatoiminnan syventyminen asumisohjaustoiminnaksi, jossa aiemmasta toiminnasta tutut elementit edelleen näyttelevät isoa roolia. Uusi laki on osaltaan tiivistänyt jo aiemmin hyvin toiminutta yhteistyötämme Jyväskylän kaupungin asumisneuvonnan kanssa. Yhteistyön avulla pyrimme edistämään molempien toimijoiden omia ja yhteisiä tavoitteita, sekä mahdollistamaan kaikille jyväskyläläisille nuorille tiedon saannin ja neuvonnan asumiseen liittyvissä asioissa. Työmme ja tavoitteemme limittyvät osittain ja toiminnoillamme onkin yhteistä rajapintaa erityisen paljon. On järkevää yhdistää rajallisia resursseja ja tavoitella parasta mahdollista lopputulosta. 

Konkreettinen esimerkki yhteistyöstä kaupungin asumisneuvonnan kanssa löytyy nuorille suunnatusta Ohjaamo Jyväskylästä. Aiemmin toteutimme asumisen neuvontaa yhdistyksemme toimesta siten, että päivystimme Ohjaamon tiloissa kerran kuukaudessa. Yhteistyön tiivistyttyä siirryimme tarjoamaan neuvontaa vuoroviikoin kaupungin toimijoiden kanssa, ja nykyisin neuvontaa on saatavilla joka maanantai. Kuten aiemmin jo todettu, rajalliset resurssit antavat pontta pohtia resurssien tehokasta käyttöä ja välttää päällekkäistä työtä.

Millä muulla tavoin verkostoituminen työssämme näkyy? Teemme kotikäyntejä yhdessä nuoren verkoston ammattilaisten, kuten sosiaalityöntekijöiden tai etsivien nuorisotyöntekijöiden kanssa. Asumisen haasteiden ennaltaehkäisemiseksi käymme oppilaitoksissa sekä nuorten vapaa-ajan tiloissa kertomassa asumisesta ja itsenäistymisestä. Olemme mukana asunnottomuustyön yhteistyöverkostossa, Jyväskylän kaupungin asumisen neuvonnan kehittämisryhmässä sekä nuorten aikuisten hyvinvointia käsittelevässä työryhmässä. Osallistumme erilaisiin tapahtumiin kuten Asunnottomien yöhön sekä talouden ja asumisen pop-up -tapahtumiin. Ennen kaikkea pidämme aktiivisesti yhteyttä nuoreen sekä hänen verkostoihinsa sähköpostitse, viestitellen, puhelimitse ja kasvotusten kohdaten. Yhteistyön sujuvuuden takaavat tietojenluovutusluvat, jotka pyrimme keräämään mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.  

Verkostoissa on uskomatonta voimaa. Kaiken keskiössä on nuori, jonka tarpeiden pohjalta palveluiden tulee pyrkiä rakentamaan siltoja keskenään. Lähtökohtaisesti nuorten toive on, että tiedonkulku olisi sujuvaa eri toimijoiden kesken. Tämä ei kuitenkaan aina ole mahdollista, mikäli nuoren parissa työtä tekevät verkostot ovat irrallisia, eivätkä tiedä toistensa olemassaolosta. Haluamme kannustaa kaikkia rohkeasti työntämään jalkaa oven väliin verkoston rakentamiseksi. Jalat eivät aina riitä ja välillä oven väliin tarvitaan kaikki raajat: sormet, varpaat ja pää. Kärsivällisyys ja sinnikkyys kantavat kuitenkin lopulta hedelmää!

 

Valma Räty, Aleksi Nieminen & Taru Viita
Asumisohjaajat
Jyväskylän Nuoriso- ja Palveluasunnot ry

Scroll to Top