Onnistu asumisessa -toiminta

Nuorten asumisen tukemista monialaisen yhteistyön tuella

Onnistu asumisessa -toiminta pyrkii viemään tuen sinne, missä sitä ei vielä ole. Ideana on vahvistaa yhteistyötä ja rakentaa siltoja NALin paikallisyhdistysten, Ohjaamojen ja muiden nuoria tukevien palvelujen välille. Ohjaamot tarjoavat matalan kynnyksen palveluita alle 30-vuotialle nuorille kautta maan. Toiveissa siintää yhden luukun periaate – kaikki nuoren mahdollisesti tarvitsemat palvelut saman katon alta. Onnistu asumisessa -toiminnassa kehitetään myös digitaalisia palveluita asumisen ohjaus- ja neuvontapalveluita täydentämään ja vastaamaan paremmin nuorten toiveisiin ja tarpeisiin.

Onnistu asumisessa -toiminta levittää nuorten asumista tukevia hyviä toimintamalleja, työkäytäntöjä ja materiaaleja yhteistyössä paikallisyhdistysten, Ohjaamojen ja muiden nuoria tukevien toimijoiden kanssa ympäri maan. Tarkoituksena on myös edelleen kehittää yhdessä ratkaisumalleja, jotta ne sopisivat entistä paremmin paikalliseen toimintaan ja tukisivat nuoria tuloksellisesti. Toiminnalla tuetaan nuorten parissa toimivien ammattilaisten käytännön työtä ja vahvistetaan paikallista osaamista ja asiantuntijuutta.

Toiminnassa koordinoidaan valtakunnallista nuorten asumisen verkostotyötä sekä järjestetään ympäri Suomen tilaisuuksia, kuten kehittämistyöpajoja sekä koulutuksia. Olennainen osa toimintaa on lisätä ja syventää yhteistyötä nuorten asumisen  ja ohjaustyön toimijoiden kesken, sekä löytää toimiva kontakti kaikkiin nuorten asumisen kanssa toimiviin tahoihin. Tavoitteena on, että nuorten paikallisiin asumisen haasteisiin puututaan entistä kokonaisvaltaisemmin, kun tiedetään kaikkien tarjoamat palvelut ja niiden mahdollisuudet. Painopisteenä on myös digitaalisen asumisen neuvonnan ja ohjauksen kehittäminen ja koordinointi.

Toiminta on jatkoa NALin Nuorten asunnottomuuden ennaltaehkäisyhankkeelle. Toimintaa rahoittaa STEA.

Onnistu asumisessa -toimintaa luotsaa Heini Hakulinen.

Tutustu esimerkkeihin Ohjaamo-yhteistyöstä sekä nuorten asumisneuvonnan hyviin käytäntöihin ympäri Suomea.

Scroll to Top