Onnistu asumisessa -toiminta

Nuorten asumisen tukemista monialaisen yhteistyön tuella

Nuorisoasuntoliitto NAL ry kehittää ja koordinoi valtakunnallisesti "Onnistu asumisessa"- toimintaa, jonka avulla kehitetään ja tuetaan ammattilaisten osaamista, sekä edistetään yhteistyötä nuorten auttamiseksi asumisen asioissa. Toiminnassa pyritään kehittämään nuorten asunnottomuutta ennaltaehkäisevää osaamista ja monialaista yhteistyötä.

Onnistu asumisessa- toiminta tarjoaa nuorten ja nuorten asumisen parissa toimiville ammattilaisille mahdollisuuksia verkostoitua, jakaa osaamista ja vertaisuutta, sekä nostaa ajankohtaisia aiheita keskusteluun. Verkosto tekee yhteistyötä erityisesti Ohjaamojen ja NALin paikallisyhdistysten kanssa.

Toiminta koostuu koulutuksista, työpajoista, verkkotilaisuuksista ja materiaalien kehittämisestä ohjaus- ja neuvontatyön tueksi. Kannattaa tutustua Omaan kotiin oppaaseen ja ohjaustyön materiaaleihin. Toiminnassa kehitetään lisäksi digi- ja verkkotyötä nuorten parissa tapahtuvaan asumisen neuvontaan ja tukeen liittyen. Yhteistyötahoja ovat mm. digitaalisen nuorisotyön osaamiskeskus VERKE ja Sekasin Gaming- verkkoyhteisö.

Toimintaa rahoittaa STEA. Onnistu asumisessa -toimintaa luotsaa Heini Hakulinen.

 

Scroll to Top