Onnistu asumisessa -toiminta

Nuorten palvelut saatava yhdelle luukulle

NAL antaa kaikille asukkailleen asumisneuvontaa ja asumisohjausta helpottaakseen nuorten itsenäistä asumista. Tukea vaille jäävät kuitenkin nuoret, jotka eivät asu NAL:n asunnoissa. Siksi Onnistu asumisessa -toiminta pyrkii viemään tuen sinne, missä sitä ei vielä ole. Ideana on vahvistaa yhteistyötä ja rakentaa siltoja NAL:n paikallisyhdistysten ja paikallisten Ohjaamojen välille. Ohjaamot puolestaan tarjoavat matalan kynnyksen palveluita alle 30-vuotialle nuorille kautta maan. Toiveissa siintää yhden luukun periaate – kaikki nuoren mahdollisesti tarvitsemat palvelut saman katon alta.

Onnistu asumisessa -toiminta levittää nuorten asumista tukevia hyviä toimintamalleja, työkäytäntöjä ja materiaaleja yhteistyössä paikallisyhdistysten, Ohjaamojen ja muiden nuorten matalan kynnyksen palvelupisteiden kanssa ympäri maan. Tarkoituksena on myös edelleen kehittää yhdessä ratkaisumalleja, jotta ne sopisivat entistä paremmin paikalliseen toimintaan. Toiminnalla tuetaan NAL:n yhdistysten käytännön työtä ja vahvistetaan paikallista osaamista ja asiantuntijuutta.

Toiminnassa koordinoidaan valtakunnallista nuorten asumisen verkostotyötä sekä järjestetään ympäri Suomen tilaisuuksia, kuten kehittämistyöpajoja sekä koulutuksia. Olennainen osa toimintaa on lisätä ja syventää yhteistyötä NAL-kentän sisällä sekä löytää hyvä kontakti kaikkiin nuorten asumisen kanssa toimiviin tahoihin, kuten Ohjaamoihin ja muihin asumisen toimijoihin. Tavoitteena on, että nuorten paikallisiin asumisen haasteisiin puututaan entistä kokonaisvaltaisemmin, kun tiedetään kaikkien tarjoamat palvelut ja niiden mahdollisuudet. Painopisteenä on myös digitaalisen asumisneuvonnan kehittäminen ja koordinointi.

Toiminta on jatkoa NAL:n Nuorten asunnottomuuden ennaltaehkäisyhankkeelle. Hankkeen rahoittaa STEA.

Onnistu asumisessa -hanketta luotsaa Samuli Liuskari. Hankkeen yhteystiedot.

Tutustu esimerkkeihin Ohjaamo-yhteistyöstä sekä nuorten asumisneuvonnan hyviin käytäntöihin ympäri Suomea.

Scroll to Top