Nuorten asuminen ja asunnottomuus

ARA:n uusimman asunnottomuusselvityksen mukaan vuonna 2023 Suomessa oli 530 alle 25-vuotiasta asunnotonta nuorta. Nuorten osuus kaikista Suomen yksinelävistä asunnottomista oli 15 %.

ARA:n edellisen asunnottomuusselvityksen mukaan vuonna 2022 asunnottomia alle 25-vuotiaita nuoria oli 815. Tilastojen mukaan asunnottomien nuorten määrä on Suomessa siis vähentynyt vuodesta 2022 vuoteen 2023. Vuonna 2022  taas tilastoitiin 104 asunnotonta nuorta enemmän kuin vuonna 2021.

Tilastojen suhteen on kuitenkin syytä huomata, etteivät ne pysty antamaan täysin tarkkaa kuvaa Suomen asunnottomien lukumäärästä, sillä kuntien ja hyvinvointialueiden tiedonkeruumenetelmät vaihtelevat eikä kaikkea piiloasunnottomuutta pystytä huomioimaan. Kuntien vastausprosentti Aran kyselyyn oli 72. Tilastot kuitenkin auttavat tulkitsemaan asunnottomuuden laajempia kehityskulkuja ja trendejä Suomessa.

Nuorten osuus Suomen asunnottomuustilastoissa on vielä suuri, minkä lisäksi emme tiedä tilastoimattoman, nuorten keskuudessa yleisen piiloasunnottomuuden laajuutta. Nuorten mielenterveys- ja päihdeongelmien yleistyessä myös huoli nuorten asunnottomuusriskin nousemisesta kasvaa.

Nuorten asunnottomuutta voidaan ennaltaehkäistä ja poistaa monin tavoin, kuten panostamalla kohtuuhintaisten asuntojen tuotantoon, nuorten riittävän toimeentulon turvaamiseen sekä matalan kynnyksen asumisen tukipalveluihin sekä mielenterveys- ja päihdepalveluihin. Toimivia ratkaisuja ja poliittisia päätöksiä nuorten hyvinvoinnin kohentamiseksi sekä nuorten asunnottomuuden ennaltaehkäisemiseksi tulisi tehdä nyt, jotta tulevaisuudessa jokaisella nuorella on koti, jossa on hyvä olla.

Alla olevat infograafit nuorten asumisesta ja asunnottomuudesta sekä piiloasunnottomuudesta löydät pdf-muodossa täältä.

Scroll to Top