Nuorten asuminen ja asunnottomuus

ARA:n vuoden 2022 asunnottomuusselvityksen mukaan 22 % Suomen yksinasuvista asunnottomista oli alle 25-vuotiaita nuoria. 815 nuorta koki Suomessa asunnottomuutta, ja asunnottomien nuorten määrä kasvoi 104:llä edelliseen vuoteen verrattuna.

Nuorten osuus asunnottomuustilastoissa on suuri, minkä lisäksi emme tiedä tilastoimattoman, nuorten keskuudessa yleisen piiloasunnottomuuden laajuutta. Nuorten mielenterveys- ja päihdeongelmien yleistyessä myös huoli nuorten asunnottomuusriskin nousemisesta kasvaa.

Nuorten asunnottomuutta voidaan ennaltaehkäistä ja poistaa monin tavoin, kuten panostamalla kohtuuhintaisten asuntojen tuotantoon, nuorten riittävän toimeentulon turvaamiseen sekä matalan kynnyksen asumisen tukipalveluihin sekä mielenterveys- ja päihdepalveluihin. Toimivia ratkaisuja ja poliittisia päätöksiä nuorten hyvinvoinnin kohentamiseksi sekä nuorten asunnottomuuden ennaltaehkäisemiseksi tulisi tehdä nyt, jotta tulevaisuudessa jokaisella nuorella on koti, jossa on hyvä olla.

Nuorisoasuntoliitto NAL ry
Scroll to Top