NAL

Mikä NAL?

Nuorisoasuntoliitto ry eli NAL on vuonna 1971 perustettu nuorten asumisen edunvalvoja ja 24 paikallisen nuorisoasuntoyhdistyksen keskusliitto. Nuorisoasuntoja rakennuttava NAL Asunnot Oy ja asumisen sisältöpalveluja tuottava NAL Palvelut Oy ovat NAL:n tytäryhtiöitä.

Rakennutamme ja vuokraamme nuorisoasuntoja, tarjoamme asumisen sisältöpalveluja ja valvomme nuorten etuja. Julkaisemme Omaan kotiin -opasta ja tuotamme nuorten asumiseen ja itsenäistymiseen liittyvää tutkimusta.

NAL antaa kaikille asukkailleen asumisneuvontaa ja asumisohjausta helpottaakseen nuorten itsenäistä asumista. Tukea vaille jäävät kuitenkin nuoret, jotka eivät asu NALin asunnoissa. Onnistu asumisessa -toiminta pyrkii viemään tuen sinne, missä sitä ei vielä ole. Ideana on vahvistaa yhteistyötä ja rakentaa siltoja NALin paikallisyhdistysten ja paikallisten Ohjaamojen välille. Ohjaamot tarjoavat matalan kynnyksen palveluita alle 30-vuotialle nuorille kautta maan.

Rakennutamme ja vuokraamme nuorisoasuntoja, tarjoamme asumisen sisältöpalveluja ja valvomme nuorten etuja. Julkaisemme Omaan kotiin -opasta ja tuotamme nuorten asumiseen ja itsenäistymiseen liittyvää tutkimusta.

KATU-hankkeen tarkoituksena on turvata vankilasta vapautuvien, yhdyskuntaseuraamusta suorittavien ja muiden rikostaustaisten 18–29-vuotiaiden nuorten aikuisten asumista ja parantaa heidän elämänhallintaansa koulutetun rikos- ja päihdetaustaisen kokemusasiantuntijan ja sosiaalialan ammattilaisen avulla. Hanke toteutetaan kahdella alueella: Hyvinkää-Riihimäki-Hämeenlinna ja Kemi-Tornio. Toiminnan tavoitteena on rikostaustaisten nuorten asunnottomuuden vähentäminen sekä asumisen turvaaminen, arjenhallinnan paraneminen, uusintarikollisuuden ennaltaehkäisy ja nuorten kanssa työskentelevien ammattilaisten osaamisen kehittäminen.

Scroll to Top