Mikä NAL?

Nuorisoasuntoliitto NAL ry on olemassa, jotta jokaisella nuorella on koti, jossa on hyvä olla. Työskentelemme nuorten edunvalvojana asumiseen liittyvissä kysymyksissä ja tuotamme tietoa nuorten asumisesta.

NALin ydintoimintoja ovat nuorisoasuntojen tuottaminen ja vuokraaminen, itsenäisen asumisen onnistumista turvaavien sisältöpalveluiden järjestäminen ja kehittäminen, nuorten asumisen edunvalvonta ja nuorten asumista koskevan tiedon tuottaminen ja jakaminen.

NAL on vuonna 1971 perustettu 20 paikallisyhdistyksen sekä kuuden jäsenjärjestön valtakunnallinen keskusliitto.

Katso alta lyhyt esittelyvideomme:

Rakennutamme ja vuokraamme nuorisoasuntoja yhdessä yleishyödyllisen vuokrataloyhtiömme NAL Asunnot Oy:n ja paikallisyhdistystemme kanssa sekä tuotamme itsenäisen asumisen tukipalveluja NAL Palvelut Oy:n kanssa. NAL Asunnot Oy ja NAL Palvelut Oy ovat NALin tytäryhtiöitä.

NALin unelmien visio on, että jokaisella nuorella on koti, jossa on hyvä olla. Toimintamme arvot muodostuvat yhteistyöstä, asiantuntijuudesta ja rohkeudesta.

Koteja nuorille

Tarjoamme viihtyisää, turvallista ja kohtuuhintaista asumista alle 30-vuotiaille nuorille aikuisille. Rakennutamme uusia vuokra-asuntoja alueille, joissa niille on kysyntää eli isompiin kaupunkeihin ja kasvukeskuksiin. Asuntoja rakennuttaa ja vuokraa yleishyödyllinen, vuonna 1993 perustettu vuokrataloyhtiömme NAL Asunnot Oy ja osa paikallisista nuorisoasuntoyhdistyksistä. 

Asuntojen suunnittelussa kiinnitämme huomiota siihen, että asunnot vastaavat kooltaan, sijainniltaan ja varustelultaan nuorten tarpeita. Valtaosa asunnoistamme on yksiöitä tai kaksioita, ja ne sijaitsevat hyvien julkisten kulkuyhteyksien lähellä. Kohteissa on myös jonkun verran isompia perhe- ja kimppa-asumiseen soveltuvia asuntoja.

Kannustamme asukkaitamme olemaan aktiivisia ja vaikuttamaan omaan asumiseensa ja asuinympäristöönsä. NAL-taloissa on asukastoimikuntia, jotka valitaan vuosittain asukkaiden kokouksessa. Toimikunnat voivat järjestää toimintaa tai tehdä taloon hankintoja asukastoimintaan varatun määrärahan puitteissa. Paikalliset nuorisoasuntoyhdistykset ja asumisohjaajat ovat tärkeitä linkkejä asukastoiminnan tukemisessa. Yhdistykset järjestävät muun muassa erilaisia asukasiltoja ja tapahtumia. NAL Asunnot Oy:n hallituksessa on myös asukasedustus. 

NAL-kotia voi hakea täyttämällä asuntohakemuksen. Asuntohakemukseen liittyvissä kysymyksissä ole yhteyksissä NAL Asuntoihin tai sen alueen paikallisyhdistykseen, josta olet asuntoa hakemassa.

Tuemme nuorten itsenäistymistä

Tarjoamme asukkaillemme tietoa, neuvontaa ja osallistumismahdollisuuksia sekä tarvittaessa yksilöllistä tukea itsenäiseen asumiseen. Asukkaat haastatellaan ja perehdytetään asunnonhaun yhteydessä.  

Asumisohjaus on yksilöllistä ohjausta asumiseen liittyvissä asioissa. Tuetun asumisen palvelu on kokonaisvaltaista nuoren itsenäistymisen tukemista ja itsenäisen asumisen turvaamista. 

Lisätietoja asumisen sisältöpalveluista saat NAL-paikallisyhdistyksistä. Pääkaupunkiseudulla tuetun asumisen palveluja tarjoaa NAL Palvelut Oy.

Julkaisemme myös vuosittain ilmestyvää Omaan kotiin -opasta, joka on suunnattu 15–25-vuotiaille itsenäistyville ja omaan kotiin muuttaville nuorille. Oppaan web-versio löytyy nettisivuiltamme.

Scroll to Top