KATU-hanke

KATU – kokemusasiantuntija arjen tukena -hankkeessa

Nuorisoasuntoliitossa on käynnistynyt uusi KATU – kokemusasiantuntija arjen tukena -hanke.

KATU-hankkeessa pyritään vaikuttamaan rikostaustaisten nuorten asunnottomuuden vähentämiseen ja arjenhallinnan paranemiseen työparimallia hyödyntämällä. Työparimallissa rikostaustainen koulutettu kokemusasiantuntija ja sosiaalialan ammattilainen toteuttavat asiakas- ja kehittämistyötä jaettua asiantuntijuutta hyödyntäen. Toiminnan tavoitteena on rikostaustaisten nuorten asunnottomuuden vähentämisen ja elämän- ja arjenhallinnan paranemisen lisäksi uusintarikollisuuden ennaltaehkäisy ja nuorten parissa työskentelevien ammattilaisten osaamisen parantuminen rikoserityisyyden kysymyksissä.

KATU-hanketta toteutetaan kahdella alueella Hämeenlinna-Riihimäki-Hyvinkää sekä Kemi-Tornio. Nuorisoasuntoliiton paikallisyhdistykset NAL Hämeenlinnan seutu, NAL Riihimäki, Hyvinkään Nuorisoasuntoyhdistys ja Oulunseudun Nuorisoasuntoyhdistys ovat hankkeen yhteistyökumppaneita. Muita kumppaneita ovat muun muassa Rikosseuraamuslaitos, Kriminaalihuollon tukisäätiö, KRIS ry ja Y-säätiö.

Lisätiedot

Vilma Kinnunen
Projektipäällikkö
vilma.kinnunen(at)nal.fi
+358 9 77453656

Johanna Järviluoma
Aluetyöntekijä, Hämeenlinna-Riihimäki-Hyvinkää
johanna.jarviluoma(at)nal.fi
+358 9 77453657

Janne Olsen
Aluetyöntekijä, Kemi-Tornio
janne.olsen(at)nal.fi
+358 9 77453658

Scroll to Top