Ajankohtaista

Tiedote: Uusi hallitusohjelma ei anna edellytyksiä nuorten asunnottomuuden poistamiseen Suomessa

hallitus hallitusohjelma asuminen nuoret kokoomus ara nuorten asuminen

Petteri Orpon uudessa hallitusohjelmassa sitoudutaan tavoitteeseen poistaa pitkäaikaisasunnottomuus vuoteen 2027 mennessä, mutta hallitusohjelmaan kirjatut toimenpiteet eivät tue tavoitteen toteutumista. Kirjausten toteutuessa kohtuuhintaisen asumisen rakentaminen vaikeutuu ja asumistukeen kaavaillut leikkaukset osuvat kipeästi pienituloisiin.

NAL kiittää hallitusta siitä, että se huomioi erityisesti nuorten asunnottomuuden poistamisen ja korostaa palveluihin panostamista keinona asunnottomuuden poistamiseen. Valitettavasti hallitusohjelman muut kirjaukset eivät tue työtä nuorten asunnottomuuden ennaltaehkäisemiseksi.

Asumiseen liittyvät STEA-avustukset halutaan hallitusohjelmassa siirtää ARAn vastuulle. Tämä tulisi vaikuttamaan NALin ja sen paikallisyhdistysten saamiin STEA-avustuksiin. Ohjelman mukaan tavoite on varmistaa ”avustuksen vaikuttava kohdentuminen”. NALin ja sen kentän nuorten asumisen tuet ovat STEAn seurannan perusteella hyvin kohdennettuja ja toteutettuja. Tuella toteutetaan paljolti juuri niitä palveluja, joilla asunnottomuutta ehkäistään. Siksi hallituksen tulee selvittää, mitä avustusten siirrolla saavutetaan. Mikäli siirrolle silti nähdään tarve, tulee se tehdä niin, että avustuksilla tehty laadukas työ ei kärsi eikä avustusten taso laske.

Uusi hallitus aikoo käynnistää asunnottomuusohjelman pitkäaikaisasunnottomuuden poistamiseksi ja tiivistää yhteistyötä valtion, hyvinvointialueiden ja kuntien välillä asunnottomuuden ennaltaehkäisemiseksi. Sitoutuminen asunnottomuuden poistamiseksi ja asunnottomuustyön ohjelmallisuuden ja eri toimijoiden välisen yhteistyön vahvistaminen ovat tärkeitä kirjauksia, mutta eivät yksin riitä asunnottomuuden poistamiseksi Suomessa.

Asunnottomuuden poistamisessa ja ennaltaehkäisyssä avainasemassa ovat kohtuuhintaisten asuntojen riittävä tarjonta sekä riittävät tukipalvelut, kuten asumisneuvonta sekä asumistuki. Kaikkia näitä heikennetään hallitusohjelman kirjauksilla.

Hallitusohjelman mukaisesti asunnottomuutta pyrittäisiin ennaltaehkäisemään varmistamalla, että mm. asumis-, talous- ja velkaneuvontaa on saatavilla, mutta samalla ohjelmaan on kirjattu asumisneuvonta-avustuksen määrärahan puolittaminen. Asumisneuvonta on osoittautunut erittäin tehokkaaksi tavaksi ennaltaehkäistä asunnottomuutta, ja asumisneuvonnan järjestämisen vaarantamisella on asunnottomuustyölle hyvin vakavat seuraukset.

Nuorille aikuisille sopivien kohtuuhintaisten asuntojen rakentaminen voi vähentyä, jos ARAn myöntämien erityisryhmien investointiavustusten avustusprosenttia ohjelman kirjauksen mukaan lasketaan. Erityisesti työvoimapulasta kärsivät suuret kaupungit tarvitsevat riittävästi nuorille aikuisille soveltuvia asuntoja, jotta työntekopaikkakunnalla on varaa asua.

Asumistukeen kaavaillaan useita muutoksia, jotka laskevat asumistuen tasoa. Mahdollisuus omaan asuntoon on jokaisen perusoikeus, ja asumistuen leikkaukset vaarantavat monen pienituloisen kohdalla tämän oikeuden toteutumisen. Pelko asunnottomuuden riskin nousemisesta Suomessa kasvaa ja asumistuen tason madaltuessa.

Uudessa hallitusohjelmassa on tehty tärkeä sitoumus jatkaa pitkäaikaisasunnottomuuden poistamisen vuoteen 2027 mennessä tavoittelua, mutta hallitusohjelman kirjaukset eivät anna riittäviä edellytyksiä tavoitteen toteutumiselle.

Scroll to Top