Edunvalvonta ja vaikuttamistyö

NAL tekee vaikuttamistyötä osallistumalla yhteiskunnalliseen keskusteluun ja valvomalla nuorten etuja nuorten asumiseen liittyvissä kysymyksissä.

Vinkkejä verkostotyöhön -materiaalin tarkoituksena on tuoda esiin nuorten asumisen kysymysten huomioimisen tärkeyttä verkostotyössä. Materiaalissa kerrataan NAL-paikallisyhdistysten käytössä olevia verkostovaikuttamisen keinoja ja annetaan vinkkejä, kuinka verkostotyö saataisiin entistä paremmin osaksi paikallisyhdistysten toimintaa. Materiaali on suunnattu NAL-paikallisyhdistyksille ja muille tahoille, jotka ovat kiinnostuneita asumisen näkökulman huomioimisesta verkostotyössä. (PDF)

Vinkkejä vaikuttamiseen on käytännöllinen ja muistilistan tyyppinen apuväline paikalliseen vaikuttamistoiminnan pohtimiseen. Koonnissa on mukana esimerkkejä vaikuttamisen kohteista ja keinoista ja pohja vaikuttamissuunnitelman tekemiseen. (PDF)

Scroll to Top