Edunvalvonta ja vaikuttaminen

NAL on nuorten edunvalvoja asumiseen liittyvissä asioissa. Vaikutamme asumisasioihin hyvinvointialueilla, kunnallisella sekä valtakunnallisella tasolla. Teemme myös kansainvälistä yhteistyötä erityisesti muiden eurooppalaisten organisaatioiden kanssa. NALin paikallisyhdistykset tekevät edunvalvontatyötä ja vaikuttavat nuorten elinoloihin paikallisella tasolla.  

Seuraamme aktiivisesti asunto-, nuoriso- ja sosiaalipolitiikkaa, olemme mukana siihen liittyvässä valmistelutyössä ja nostamme nuorten asumisen kannalta olennaisia asioita julkiseen keskusteluun. NALin visio on, että jokaisella nuorella on koti, jossa on hyvä olla. Vaikuttamistyöllämme edistämme nuorten asunnottomuuden tehokkaampaa ennaltaehkäisyä sekä nuorten asunnottomuuden poistamista Suomessa.  

Osallistumme myös moniammatillisten verkostojen toimintaan ja teemme yhteistyötä nuoria koskevien asioiden parissa työskentelevien toimijoiden kanssa.  

Nuorisoasuntoliitto NAL ry
Scroll to Top