Ajankohtaista

Läheistyöllä tukea koko päihteillä oireilevan nuoren perheelle

Kaksi ihmistä istuu leikkipuiston kentällä, katsoen poispäin kamerasta kohti leikkipuistoa.

Nuorisoasuntoliiton KATU-hankkeessa (2021-2023) pyrittiin vähentämään rikos- ja päihdetaustaisten alle 30-vuotiaiden nuorten asunnottomuutta ja parantamaan arjenhallintaa kokemusasiantuntijan ja ammattilaisen työparimallia hyödyntämällä. Hankkeen asiakkaat ovat vähintään oireilleet voimakkaasti päihteillä ja monelle on jo muodostunut vakava päihderiippuvuus.

Päihderiippuvuus vaikuttaa koko perheeseen ja tilanne voi olla erityisen vaikea, kun kyseessä on oma lapsi.

Yksi huumeita käyttävän nuoren äiti on kuvaillut tilannettaan näin:

On vain hengitys. Sisään ja ulos. Ei ole enää värejä, ei ääriviivoja eikä yksityiskohtia. Pään sisällä humisee. Rukoilen armoa, vaikken ole vuosiin enää uskonut Jumalaan. Olen totaalisen voimaton, polvillani. Kunnes pääsen ylös, putsaan farkkuni ja päätän, että se on elettävä. Ja pian muserrun uudelleen…”

Lain mukaan päihteiden ongelmakäytöstä aiheutuvaan tuen tarpeeseen tulee tarjota palveluja myös perheelle ja muille läheisille. Päihteillä oireilevien nuorten perhe tulisikin ottaa mukaan hoitoprosessiin siinä määrin, kuin se on mahdollista.

Läheisille tulisi tarjota oma henkilökohtainen tuki heidän koko elämäänsä vavisuttavassa kriisissä. Valitettavasti kuitenkin tiedetään, että perheet ja läheiset jäävät usein asian kanssa yksin.

KATU-hankkeen alkuperäisiin tavoitteisiin ei ollut kirjattu läheistyölle erityistä osuutta. Kuitenkin jo melko varhain molemmat hankealueet (Kemi-Tornio ja Hämeenlinna-Riihimäki-Hyvinkää) havahtuivat siihen, että hankkeen asiakaskunnan ympärillä on joukko pahoinvoivia äitejä, isejä, sisaruksia ja muita läheisiä, joilla on myös oma suuri tuen tarve.

Hanketyö on kehittämistyötä ja antaa onneksi vapauksia muokata tavoitteita havaittua tarvetta kohti. Niinpä KATU-valmennukseen lisättiin päihde- ja rikostaustaisten nuorten rinnallakulkevan tuen ympärille myös läheisille suunnattua tukea.

Mustalla maalilla tehty siveltimen sutaisu.

Kemi-Tornion hankealueella toteutettiin yhteistyössä Irti Huumeista ry:n ja Vankien vanhemmat ry:n kanssa alueella läheisillat, joiden jatkeena Kemissä jatkuu läheisryhmä Irti huumeista ry:n koordinoimana.

Etelän hankealueen työpari taas yhdisti voimansa Vikto ry:n kanssa, jotta Hämeenlinna sai oman läheistyön vertaisryhmän. Hämeenlinnan kokonaisuus perustui Palaset-mallin mukaiseen seitsemän kerran intensiiviohjaukseen, jonka jälkeen läheiset jatkoivat ryhmätoimintaa vertaisvetoisena.

Läheiset kokivat ryhmään osallistumisen ja vertaistuen lisänneen heidän hyvinvointiaan. Kun läheiset oppivat asettamaan itselleen terveitä rajoja, voi nuorikin alkaa tarkastella tilannettaan uusin silmin. Vahvat ja toimivat lähisuhteet voivat myös olla nuorille aikuisille tärkeä, arjen toimintakykyä vahvistava voimavara.

Nuoren luonnollisen läheisverkoston vahvistaminen onkin yhtenä lähtökohtana Nuorisoasuntoliitto NALin, PKS-nuorisoasunnot ry:n ja Diakonissalaitoksen Vamos-toiminnan uudessa, kaksivuotisessa HIMA-yhteishankkeessa, joka alkaa tänä keväänä.  Hankkeen tarkoituksena on ennaltaehkäistä nuorten aikuisten asumisen haasteita ja yksinäisyyttä ja siinä läheistyötä kehitetään yhtenä keinona nuorten osallisuuden ja hyvinvoinnin lisäämisessä. Hanke toimii Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla.

Jokainen perhe on omanlaisensa eikä kaikilla ole samanlaisia resursseja nuoren tukemiseen. Perheen sisällä saattaa olla erilaista oireilua, johon tarvitaan apua. Siksi myös nuorten aikuisten palveluverkostossa olisi tärkeää huomioida koko perheen tilanne kokonaisuutena.

 

Janita Hirvihuhta
aluetyöntekijä,

Pauliina Rantala
projektipäällikkö

KATU-hanke

Scroll to Top