Ajankohtaista

Nuorten täytyy saada näkyä ja kuulua kaupungeissa

Nuorten asunnottomuus

17. lokakuuta on YK:n köyhyyden ja syrjäytymisen vastainen päivä, jolloin Suomessa vietetään Asunnottomien yötä. Tänä vuonna Asunnottomien yön teema on ”Kenelle kaupunki kuuluu?”

 

Kaikilla ei Suomessa ole tasavertaisia mahdollisuuksia käyttää julkisia tiloja. Esimerkiksi asunnottomuutta kokevia, nuoria tai muita tavalla tai toisella häiritsevinä koettuja ihmisryhmiä rajataan monien julkisten tilojen ulkopuolelle.

Siksi tänä vuonna Asunnottomien yön kansalaisliike herättää keskustelua siitä, kenen ehdoilla julkisia tiloja suunnitellaan, kenellä on oikeus näkyä kaupunkikuvassa, kenen tarpeisiin kaupunkitilat vastaavat ja ovatko julkiset tilat kaikille yhdenvertaisesti saavutettavissa.

Kaikilla tulisi olla mahdollisuus päästä hyötymään itselleen mieluisista kaupunkitiloista – ei vain niillä, joilla siihen on varaa tai jotka muuten koetaan ”toivottaviksi” kaupunkikuvassa. Jokaisella on oikeus tulla näkyväksi ja kuuluvaksi yhteiskunnassamme, minkä takia tarvitsemme kaupunkisuunnittelua, joka perustuu yhdenvertaisuuteen ja inklusiivisuuteen eikä uhkakuviin ja eristämiseen. Avoimet ja maksuttomat kaupunkitilat tukevat sekä kaikkien kaupunkilaisten että kaupunkien hyvinvointia ja elinvoimaisuutta.

Nuorille vapaiden ja maksuttomien kaupunkitilojen tarjoaminen on tärkeää nuorten tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden kannalta. Jokaisessa kaupungissa tulisi olla tiloja, jotka ovat kaikkien nuorten saavutettavissa riippumatta heidän rahatilanteestaan. Tilojen lisäksi kaupunkialueilla tarvitaan jalkautuvaa ja kohtaavaa työtä, jolla tavoitetaan erityisen haavoittuvassa asemassa olevia nuoria ja tuetaan heitä palveluiden piiriin. 

Nuorille avoimien ja turvallisten vapaa-ajanviettomahdollisuuksien tarjoaminen tukee nuorten hyvinvointia ja ennaltaehkäisee syrjäytymistä, rikollisuutta ja päihteiden käyttöä, ja lisää lisäksi kaupungin elinvoimaisuutta ja kaupungin vetovoimaa nuorten asuin- ja opiskelupaikkana. Nuorille suunnatut vapaat kaupunkitilat myös vahvistavat nuorten osallisuuden kokemusta ja kiinnittymistä yhteiskuntaan. 

Nuorten hyvinvoinnin ja osallisuuden kasvaessa myös nuorten asunnottomuuden poistaminen on mahdollista.  

Tänä vuonna NALissa nostamme Asunnottomien yön viestintäkampanjassamme esille sellaisia haasteita ja ratkaisuja, joihin tarttumalla voimme torjua ja ennaltaehkäistä nuorten asunnottomuutta. Julkaisumme voi käydä lukemassa some-alustoiltamme Instagramista ja Facebookista. 

Scroll to Top