Ajankohtaista

Asumistuen leikkaukset lisäävät nuorten vaikeuksia selvitä vuokristaan

Hallituksen leikkaukset kohdistuvat nuoriin.


Hallitus valmistelee leikkauksia yleiseen asumistukeen. Nuorisoasuntoliitto NAL ry ei kannata yleisen asumistuen leikkauksia, sillä leikkaukset todennäköisesti lisäävät nuorten vaikeuksia selvitä asumismenoistaan ja kasvattavat nuorten asunnottomuuden riskiä Suomessa. Jätimme kantamme esittävän lausunnon hallituksen esitysluonnoksesta sosiaali- ja terveysministeriölle.
 

Hallituksen esityksen toimien toteutuessa erityisesti pienituloisten työssäkäyvien ruokakuntien sekä yksinasuvien mahdollisuudet selvitä asuinmenoistaan heikkenevät. Nuorista suurin osa asuu yksin ja nuoret ovat suurin asumistukea käyttävä ikäryhmä, joten leikkauksien vaikutus nuoriin ja heidän vuokranmaksukykyynsä tulee olemaan voimakas.  

Nuoret ovat tyypillisesti pienituloisia ja käyttävät sosiaaliturvaetuuksia elämisen kuluista selviämiseksi. Asumistuen leikkaaminen on suuri leikkaus nuorten toimeentuloon. Asumisen ja elämisen kulut ovat viime vuosina nousseet erityisesti pääkaupunkiseudulla ja kasvukeskuksissa, ja monille nuorille vuokrakuluista selviäminen on jo nyt vaikeaa.

Emme myöskään kannata asumistuen ansiotulovähennyksestä luopumista. Ansiotulovähennyksestä luopuminen laskee tuensaajien mahdollisuutta ottaa vastaan osa-aikatöitä toimeentulonsa parantamiseksi, ja näin heikentää monen tuensaajan toimeentuloa ja voi pahentaa eri alojen työvoimapulaa.   

Hallituksen esitykseen sisältyy myös asumistuen kuntaryhmityksen muutos. Helsingin asumistuen korkeamman enimmäismäärän laskeminen muun pääkaupunkiseudun tasolle pienentää sekä helsinkiläisten tuensaajien mahdollisuuksia selvitä asuinmenoistaan sekä vastaanottaa erityisesti matalapalkka-alojen työtä Helsingissä. Asumistuen muut muutokset yhdistettynä enimmäisasumismenojen kuntaryhmityksen muutokseen tarkoittaa, että asumistuen leikkaukset kohdistuvat erityisen voimakkaasti helsinkiläisiin tuensaajiin.

Nuorten hyvinvointi on viime vuosien aikana heikentynyt ja nuorten taloushuolien lisääminen tulee lisäämään nuorten pahoinvointia. Nuorten pahoinvoinnin syventyminen tulee näkymään tulevaisuudessa nuorten lisääntyneenä avun ja tukipalvelujen tarpeena ja lisäkuluina valtiolle.

Scroll to Top