Ajankohtaista

NAL50-blogi: Yhteistyö ja asumisen tuki Ohjaamoissa

NAL50-blogi

Nuorisoasuntoliitto täyttää 50 vuotta ja juhlavuoden kunniaksi julkaisemme NAL50-blogisarjan, jossa pureudutaan nuorten asumisen ilmiöihin ja NAL-yhteisön monipuoliseen toimintaan.

Kohtaamo-hankkeen projektipäällikkö Pasi Savonmäki kirjoittaa blogisarjan toisessa osassa Ohjaamo-toiminnan kehittämisestä sekä NAL:n ja sen paikallisyhdistysten roolista verkostotyössä, jossa nuorten palveluita on koottu yhden katon alle.

Yhteistyö kehittyy askel askeleelta

Viime vuosikymmeninä on tehty monia kuvauksia siitä, miltä palveluverkosto näyttää nuorten näkökulmasta. On tavallista, että nuorten kokemana palvelut näyttäytyvät viidakkona, jossa suunnistaminen vaatii paljon voimavaroja etenkin silloin, jos ongelmat omassa elämässä alkavat kasaantua isoksi vyyhdeksi. Tämä siitä huolimatta, että monialaista yhteistyötä on tehty jo pitkään ja tuotettu siihen myös käytännönläheisiä toimintamalleja. Lisäksi on huomionarvoista, että esimerkiksi nuorisolakiin on kirjattu kuntien velvollisuudeksi luoda ohjaus- ja palveluverkosto monialaisen yhteistyön tueksi. Asiakaslähtöisyys ja yhteistyö onkin eri palvelusektoreilla eräänlainen toimintaan sisältyvä eetos, jota kaikissa rakenteellisissa uudistuksissa pyritään korostamaan. Nuorten kokemus palvelujärjestelmästä kuitenkin osoittaa, että käytännön tasolla yhteistyö toteutuu vaihtelevasti. Sen sujuminen vaatii aina luottamusta, kärsivällisyyttä ja aikaa.

Verkostotyö on kokeilukulttuuria

Ohjaamo-toiminta edustaa kokeilukulttuuria, jossa on lähdetty toteuttamaan ideaa yhteisestä ja osallistavasta kehittämisestä. Kolmannen sektorin toimijat ovat olleet kiitettävän aloitteellisia tuomaan kokemuksensa yhteiseen käyttöön. Vapaaehtoisuus määritellään verkostotyön yhdeksi luonteenomaiseksi piirteeksi. Pohjimmiltaan organisaatioiden keskinäinen verkosto perustuu siis tasavertaiseen kumppanuuteen, jolloin verkostossa toimijoilla ei ole käskyvaltaa toisiin. Tämä on yhtäältä toiminnan heikko kohta, koska yhteistyöstä vetäytyminen on helppoa varsinkin, jos asioista ei ole laadittu selkeätä sopimusta. Toisaalta tämä väljä kumppanuus mahdollistaa uusien ratkaisujen etsimisen sen mukaan mikä toiminnassa on parasta nuorten asiakkaiden kannalta.

Ohjaamoja alettiin ideoida valtakunnallisena palvelukonseptina noin kymmenen vuotta sitten. Sitä esiteltiin yhtenä konkreettina ratkaisuyrityksenä koota nuorten palveluja saman katon alle. Silloin lähtökohtana oli julkisten palvelujen yhteistyö, mutta keskustelussa oli mukana alusta lähtien myös kolmannen sektorin rooli. Nykyisen ESR-hankekauden (2014–2020) alusta lähtien Ohjaamo-toimintaa on synnytetty eri puolilla Suomea kymmenien eri hankkeiden toimesta. Nuorisoasuntoliitto oli ensimmäisten joukossa tarjoamassa hankekumppanuutta Ohjaamo-toiminnan tueksi.  Onnistu asumisessa -hanke aloitti yhteistyön Ohjaamoiden kanssa vuonna 2016 ja on erinomaisen hyvä esimerkki pitkäjänteisestä työskentelystä, jossa on mallinnettu asumisen polkua, tarjottu asiantuntijoille täydennyskoulutusta ja materiaalia sekä autettu nuoria asiakkaita asumisen kysymyksissä.

Tällä hetkellä NAL:n paikallisyhdistysten asumisneuvojat päivystävät tai ovat tavoitettavissa 22 Ohjaamossa. Kokeiluista on edetty jo pitkälle vakiintuneeseen kumppanuuteen. NAL:n paikallisyhdistykset ovat myös ensimmäisten joukossa ottamassa käyttöön Kohtaamo-hankkeessa rakennetun Ohjaustaverkossa.fi -palvelun, jossa asumisneuvontaa on mahdollista tarjota tietoturvallisesti myös etäyhteydellä.

Asiantuntemus kertyy yhteistyössä

Verkostotyö on silti vakiintuessaankin jatkuvaa oppimista ja uuden ennakointia. Verkostotyön hyöty näkyy ennen kaikkea nuorten asiakkaiden lyhentyneenä palvelupolkuna ilman poukkoilua asiantuntijalta toiselle. Ehkäpä siksi nuoret ovat antaneet Ohjaamo-palveluista monen vuoden ajan kiitettävän arvosanan. Tämä palaute ei ole luettavissa yhden asiantuntijaorganisaation ansioksi, vaan on yhteisen työn tulosta. Ohjaamo-konseptin tarkoitus ei ole sulauttaa organisaatioita yhteen, vaan omaksua työote, jossa eri organisaatioiden asiantuntemus saadaan parhaiten asiakkaan hyödyksi.

Monialainen yhteistyö merkitsee myös yksittäiselle ammattilaiselle haastetta oman asiantuntemuksen kehittämiseen ja ammattitaidon laajentamiseen. Asumiseen liittyvät kysymykset kietoutuvat nuoren elämässä usein työhön, koulutukseen ja hyvinvointiin. Siksi asumisneuvonnan palveluiden ja Ohjaamo-yhteistyön valtakunnallinen kehittäminen on nykyisin tärkeä ja vakiintunut osa NAL:n toimintaa. Asumisneuvonta on osaamista, joka avaa ovia moneen suuntaan.

Pasi Savonmäki, Projektipäällikkö, Kohtaamo-hanke
Työllisyys, osaaminen ja kulttuuri -yksikkö, Keski-Suomen ELY-keskus

pasi.savonmaki@ely-keskus.fi

Scroll to Top