Ajankohtaista

Nuorten asuminen 2020 -tutkimus 

Nuorten asuminen 2020 -tutkimus

Nuorisoasuntoliitto ry (NAL) toteuttaa nuorten asumista käsittelevän kyselytutkimuksen yhteistyössä ympäristöministeriön ja valtion nuorisoneuvoston kanssa. 

Nuorten asuminen on monella tavalla kiinnostava tutkimusaihe. Koulutus- ja työmahdollisuudet määrittävät sitä, missä nuoret asuvat, ja vaikuttavat suoraan pienten vuokra-asuntojen tarpeeseen paikkakunnalla. Muutokset elämäntilanteessa, opinnoissa, työssä tai ihmissuhteissa sekä pienet ja vaihtelevat tulot ohjaavat ratkaisuja. Vuokra-asuntojen riittävällä tarjonnalla vaikutetaan nuorten elämän sujuvuuteen sekä opiskelu- ja työmarkkinoiden toimivuuteen.  

Tutkimuksen tavoitteena on 

  • Selvittää 18–29-vuotiaiden nuorten asemaa asuntomarkkinoilla, nykyistä asumista ja tyytyväisyyttä siihen sekä asumiseen liittyviä tavoitteita, toiveita, ongelmia ja mielipiteitä – huomioiden maahanmuuttajanuorten erityistilanne.  
  • Tarkastella em. asioissa tapahtunutta muutosta, vertailuaineistona 2015, 2011, 2005, 1995 ja 1991 julkaistut tutkimukset. 

 Kyselytutkimus toteutetaan pääosin samansisältöisellä kyselylomakkeella kuin vastaavat vuosina 2005, 2010 ja 2014 toteutetut tutkimukset. Kyselyssä on 1400 vastaajan otos lisättynä tilastollisen analyysin kannalta riittävällä määrällä maahanmuuttajavastaajia. 

Tutkimus julkaistaan ympäristöministeriön julkaisusarjassa vuoden 2020 lopussa. Tutkimus tuottaa tietoa, jonka avulla voidaan huolehtia nuorten asemasta asuntomarkkinoilla ja tehdä nuorten tarpeisiin vastaavia asuntoja. 

 

Lisätietoja tutkimuksesta: kehittämispäällikkö Tiina Irjala, tiina.irjala@nal.fi 

Scroll to Top