Ajankohtaista

Asumisen palveluiden tulevaisuustyö tarvitsee nuorten ääntä

tulevaisuus blogi

Osallistavalla ennakointiprosessilla tulevaisuuden kestäviä asumisen palveluja

Oma koti on elämän perusedellytys. Itsenäistyvälle nuorelle se on perusta, josta käsin omaa elämää rakennetaan. Asumisella on myös yhteiskunnallisesti merkittävä rooli – asuntopolitiikalla, asumisen palveluilla ja sillä, minkälaisia asuinympäristöjä rakennetaan, vaikutetaan suoraan jokaisen suomalaisen nuoren arkeen ja hyvinvointiin. Tekemällä kestäviä ratkaisuja niin asuinympäristöjen kuin asumisen palveluiden osalta, voimme edistää yhteiskuntaa, jossa nuoret voivat paremmin.  

Kiihtyvä muutos korostaa ennakoinnin merkitystä 

Maailma muuttuu nopeammin kuin koskaan ennen. Nuorten lähtökohdat itsenäiselle asumiselle ovat yksilöllisiä: toisen pärjäävät heti omillaan, kun taas toiset tarvitsevat enemmän tietoa ja tukea esimerkiksi asumisneuvonnan muodossa. Toiset hyötyvät palveluiden digitalisaatiosta, mutta toiset jäävät kokonaan niiden ulkopuolelle. 

Millaisia ovat palvelut, jotka tukevat nuorten itsenäistymistä ja arjen hyvinvointia myös tulevaisuudessa? Haluamme NAL:ssa ennakoida toimintaympäristön muutoksia tutkimalla tulevaisuutta skenaarioiden avulla. Tulevaisuustyön avulla teemme ennakoivaa palveluiden kehittämistä, jossa otetaan huomioon käyttäjien tulevat tarpeet. Näin pystymme tekemään nuorten asumisen palveluihin liittyviä ratkaisuja, jotka ovat relevantteja myös tulevaisuudessa. 

Avoin ja osallistava ennakoinnin prosessi 

Kokevatko nuoret, että he voivat vaikuttaa omaan tulevaisuuteensa? Tietävätkö he, millä keinoin oman kodin ja asuinympäristön tulevaisuuteen pystyy vaikuttamaan? Jotta voimme tehdä tulevaisuuden kestäviä reiluja valintoja, on meidän varmistettava että riittävän monella on mahdollisuus osallistua ennakointityöhön. 

Siksi päätimme lähteä kokeilemaan ja kehittämään avointa ja osallistavaa ennakoinnin prosessia, johon saavat osallistua nuorten lisäksi kaikki nuorten asumisesta kiinnostuneet. Aloitamme tulevaisuuden tutkimisen avoimella kyselyllä, jolla keräämme muutokseen liittyviä signaaleja laajalti eri yhteiskunnan alueilta. 

Avoimen kyselyn lisäksi pyrimme tavoittamaan edustuksellisesti ryhmiä, joita avoin kysely ja hyödynnettävät jakelukanavat, kuten sosiaalinen media, eivät suoraan tavoita. Prosessin myötä pyrimme tunnistamaan hiljaisia ryhmiä, joita voimme myös jatkossa osallistaa NAL:n toiminnan ja palveluiden kehittämiseen.  

Vastaa ja vaikuta – kysely vielä avoinna! 

Osallistu sinäkin tulevaisuustyöhön vastaamalla kyselyyn ja auta meitä tavoittamaan asiasta kiinnostuneita jakamalla tulevaisuuskyselyn linkkiä eteenpäin. Tuodaan yhdessä nuorten ääni kuuluviin! 

NAL:n tavoitteena on, että jokaisella nuorella on koti, jossa on hyvä olla. Haluamme tulevaisuudessakin tuottaa nuorille merkityksellisiä palveluita, jotka tarjoavat mahdollisuuden omannäköiseen elämään ja itsenäistymiseen. Lupaamme viedä tulevaisuustyöllä kerättyjä viestejä eteenpäin omassa työssämme ja vaikuttaa kestävään kehitykseen nuorten asumisen, arjen ja hyvinvoinnin näkökulmasta. 

Mikäli olet kiinnostunut toteuttamastamme osallistavasta ennakointityöstä, ole rohkeasti yhteydessä! Avaamme mielellämme prosessin tuloksia kaikille kiinnostuneille jo matkan varrella. 

Vastaa tulevaisuuskyselyyn osoitteessa: https://link.webropol.com/s/naltulevaisuuskysely2021 

 

Samuli Liuskari, verkostoasiantuntija, NAL ry 

Ville Koiste, Chief Value Officer / Founder, Gesund Partners Oy 

 

Scroll to Top