Kotihyvinvointi_vaaka 2

Kotihyvinvointi

"Kotihyvinvointi" on sovellettua ajattelua, joka perustuu yleistietoon, tutkimukseen, havaintoihin ja keskusteluihin. Näkökulman tavoitteena on laajentaa ymmärrystä ja ajattelua asumisen ja hyvinvoinnin välisistä yhteyksistä nuorten ja nuorten parissa toimivien tahojen kanssa.

Hyvinvointia on asua siten, että tuntuu kodilta. Jokaisen kokemus kodista vaikuttaa keskeisesti mielen hyvinvointiin, jaksamiseen, osallisuuteen ja sosiaalisiin suhteisiin.

Kotihyvinvointi haastaa normatiivista ajattelua ja mielikuvia hyvästä asumisesta. Painotus on siinä, miten kukin yksilö pystyy toteuttamaan itselleen omannäköistä ja hyvinvointia tukevaa arkea ja asumista.

Kotihyvinvointi voi tarjota näkökulmana holistisemman, positiivisemman ja inhimillisemmän tavan tukea nuorten asumista. Kotihyvinvointi on voimavarakeskeinen, kannustava ja nuorilähtöinen näkökulma asumisen onnistumisen tukemiseen.

Kotihyvinvointia voi tarkastella mm. neljästä eri näkökulmasta:

  1. Koti fyysisenä ympäristönä
  2. Kokemukset autonomiasta ja kyvykkyydestä
  3. Kodin tuntu ja koettu turvallisuus
  4. Koti, sosiaalisuus - ja läheissuhteet

Olemme tehneet kotihyvinvoinnista kaksi erilaista esitettä: toisesta löytyy näkökulmia nuorisoalalle sovellettavaksi ja toisesta taas kotihyvinvoinnin näkökulmia erityisesti nuorten asunnottomuustyöhön sovellettavaksi. Esitteet löydät kuvamuodossa alta.

Olethan yhteydessä Heiniin tai Reettaan, jos sinulle tulee mieleen kysyttävää, tai haluaisit suunnitella yhteistyötä kotihyvinvointiin liittyen - keskustelemme mielellämme lisää! Yhteystiedot ovat etunimi.sukunimi@nal.fi muodossa.

Scroll to Top