Kohti omannäköistä asumista NALin ja Diakin selvitys nuorten asumissuunnittelun tarpeista

Nuorille aikuisille suunnattu asumiseen liittyvä neuvonta ja tuki liittyy useimmiten itsenäistymisen nivelvaiheisiin, asumisen ja arjen taitojen tuen tai neuvonnan tarpeeseen, sekä asumiseen liittyvien ongelmatilanteiden selvittämiseen.

Meillä on vielä kuitenkin liian vähän tietoa siitä, millaisia asumiseen liittyviä toiveita, unelmia tai tulevaisuuden suunnitelmia nuorilla on ja saavatko he tarvitessaan neuvontaa ja tukea tulevien asumispolkujensa suunnitteluun.

Siksi tilasimme Diakilta selvityksen nuorten asumissuunnittelun tarpeista. Selvitys kokoaa yhteen olemassa olevaa tietoa nuorten asumiseen ja asumistoiveisiin liittyvistä asioista sekä niitä ohjaavista seikoista omannäköisen asumisen tukemisen tietopohjaksi.

Selvityksessä on käytetty suomalaista ja kansainvälistä tutkimuskirjallisuutta sekä selvityksiä nuorten asumiseen liittyen, keskittyen erityisesti nuorten asumistoiveisiin sekä asumisen ja hyvinvoinnin yhteyksiin. Selvityksessä on käytetty myös Diakonia-ammattikorkeakoulun tutkimusaineistoja 16–29-vuotiaiden suomalaisten nuorten hyvinvoinnista. Kirjallisen selvityksen tueksi kerättiin aineistoa myös haastattelemalla. Selvityksen tulokset koottiin yhteen nuorten asumisen ohjausta palveleviksi visuaalisiksi tuotoksiksi.

Selvitys ja ohjausmateriaalit antavat uudenlaista lähestymiskulmaa nuorten aikuisten kanssa työskentelyyn asumiseen liittyen, joten materiaaleihin kannattaa tutustua!

Scroll to Top