Avainsana: nuoret

Näkyvätkö sosiaaliturvan leikkaukset työssäsi nuorten parissa? Vastaa kyselyyn!

Näkyvätkö sosiaaliturvan leikkaukset työssäsi nuorten parissa? Vastaa kyselyyn! Kaksi naista katsoo samaan suuntaan alas päin. Taustalla on sininen meri.

Hei nuorten parissa työtä tekevä ammattilainen! Pyydämme nuorten parissa työskenteleviä ammattilaisia osallistumaan kokemuskyselyyn, joka käsittelee leikkausten vaikutuksia asumiseen ja arkeen 16–29-vuotiailla nuorilla. Tarkoituksenamme on kerätä arvokasta tietoa siitä, miltä leikkaukset näyttävät nuorten elämässä ja nuorten parissa tehdyssä työssä ammattilaisten näkökulmasta. Nuorten omille kokemuksille on erillinen kysely. Keräämme tietoa NALin oman sekä NALin koordinoiman Nuorten asunnottomuuden […]

Kehysriihen tulos on karvas pettymys

Kehysriihen tulos on karvas pettymys Kaksi nuorta seisoo laiturilla ja katsoo merelle päin, mustavalkoinen kuva.

Kehysriihessä tehdyt päätökset ovat karvas pettymys nuorten parissa työskentelevien toimijoiden ja nuorten kannalta. Nuorten asunnottomuuden ehkäisy vaatii monialaista työtä. Sekä järjestöjen, palvelujen että ARA:n erityisryhmien investointiavustusten leikkaukset yhdessä ovat uhkaavat hallitusohjelman tavoitetta nuorten asunnottomuuden poistamisesta. Järjestöjen valtionavustuksien jättileikkaukset toteutetaan jo vuonna 2025, mikä tulee osumaan raskaasti nuorten hyvinvoinnin eteen työskentelevien sosiaali- ja terveysalan ja nuorisoalan […]

Asunnottomuusjärjestöjen kannanotto: Järjestöjen rahoituksen leikkaaminen uhkaa Suomen asunnottomuustyötä

Asunnottomuusjärjestöjen kannanotto: Järjestöjen rahoituksen leikkaaminen uhkaa Suomen asunnottomuustyötä

Asunnottomuusjärjestöt vetoavat hallitukseen, että se peruisi aikeet leikata sosiaali- ja terveysjärjestöjen valtionavustuksista. Järjestöjä uhkaa jopa 100 miljoonan euron jättileikkaukset, jotka tulisivat välttämättä rapauttamaan sitä vaikuttavaa ja korvaamatonta työtä, jota järjestöissä asunnottomuuden ennaltaehkäisemiseksi ja poistamiseksi tehdään. Hallitus on sitoutunut työhön asunnottomuuden poistamiseksi vuoteen 2027 mennessä, mutta sosiaali- ja terveysjärjestöjen rahoituksesta leikkaaminen horjuttaa tavoitteen toteutumismahdollisuuksia merkittävästi. Vetoamme […]

Nuorten asunnottomuuden verkosto: Suositukset nuorten asunnottomuuden poistamiseksi

Nuorten asunnottomuuden verkosto: Suositukset nuorten asunnottomuuden poistamiseksi

Nuorten asunnottomuuden ennaltaehkäiseminen ja poistaminen vaatii suunnitelmallista työtä ja poliittista sitoutumista. Huhtikuun alussa voimaan astuneiden sosiaaliturvan leikkauksien myötä monen nuoren vuokranmaksukyky heikentyy entisestään ja todennäköisesti osaltaan nostaa nuorten asunnottomuusriskiä. Nuorten asunnottomuuden torjumisessa erityisen tärkeää on kohtuuhintaisen asumisen rakentamisen turvaaminen sekä palvelut, joihin tuen tarpeessa olevien nuorten on helpompi tulla, ja joissa ammattilaiset tekevät toimivaa yhteistyötä […]

Kotihyvinvointi tarjoaa uutta näkökulmaa nuorten parissa tehtävään työhön

Kotihyvinvointi tarjoaa uutta näkökulmaa nuorten parissa tehtävään työhön Kuva kahvipöydästä parvekkeella. Kahvipöydällä on viherkasvi ja kahvikuppi.

Koti on yksi keskeisimmistä hyvinvointiin vaikuttavista paikoista. Koti on paikka, jossa vietämme ison osan ajastamme sekä valveilla että nukkuessamme. Koti on enemmän kuin fyysinen tila, seinät tai asunto, se edustaa monenlaisia tunteita ja ajatuksia erilaisista merkityksistä ja kokemuksista aiemmasta elämästämme. Suhde kotiimme on myös rakentuva ja muutoksessa. Kotona viihtymisellä on erityisen iso yhteys elämäntyytyväisyyden kanssa […]

Hannele Sorri aloittanut HIMA-hankkeen projektipäällikkönä

Hannele Sorri aloittanut HIMA-hankkeen projektipäällikkönä Hannele Sorri hymyilee kameraan. Kuvan tausta on vaaleanpunainen.

Henkilöstöuutisia: Hannele Sorri on aloittanut NALilla HIMA-hankkeen projektipäällikkönä! Juuri käynnistyneen HIMA-hankeen (Hyvinvointia ja muutosta asumiseen – läheistyön ja osallisuuden hanke yksinasuville nuorille) tarkoitus on tarjota tukea yksinasuvien nuorten aikuisten asumisen ja arjen haasteisiin sekä helpottaa yksinäisyyden kokemuksia. Hanke toteutetaan yhdessä HDL:n Vamos-toiminnan ja PKS Nuorisoasunnot ry:n kanssa. Projektipäällikkönä Hannele vastaa hankkeen johtamisesta, kehittämisestä ja suunnittelusta. […]

KATU-hankkeen perintö on kokemusasiantuntijuuden vahvistuminen nuorten aikuisten tukemisessa

KATU-hankkeen perintö on kokemusasiantuntijuuden vahvistuminen nuorten aikuisten tukemisessa Kaksi henkilöä seisoo laiturilla ja katsoo merelle päin. Kuvan etualalla on oranssi pelastusrengas.

Nuorisoasuntoliitto NAL ry:n KATU (Kokemusasiantuntija arjen tukena) -hankkeessa on vuosina 2021–2023 kehitetty rinnalla kulkevaa, yksilöllistä valmennusta rikos- ja päihdetaustaisten nuorten aikuisten arjen ja onnistuneen asumisen tueksi. Toiminnan tavoitteena on ollut rikos- ja päihdetaustaisten nuorten asunnottomuuden vähentäminen ja elämän- ja arjenhallinnan paraneminen, sekä uusintarikollisuuden ennaltaehkäisy ja nuorten parissa työskentelevien ammattilaisten osaamisen kehittyminen rikoserityisyyden kysymyksissä. KATU on […]

Läheistyöllä tukea koko päihteillä oireilevan nuoren perheelle

Läheistyöllä tukea koko päihteillä oireilevan nuoren perheelle Kaksi ihmistä istuu leikkipuiston kentällä, katsoen poispäin kamerasta kohti leikkipuistoa.

Nuorisoasuntoliiton KATU-hankkeessa (2021-2023) pyrittiin vähentämään rikos- ja päihdetaustaisten alle 30-vuotiaiden nuorten asunnottomuutta ja parantamaan arjenhallintaa kokemusasiantuntijan ja ammattilaisen työparimallia hyödyntämällä. Hankkeen asiakkaat ovat vähintään oireilleet voimakkaasti päihteillä ja monelle on jo muodostunut vakava päihderiippuvuus. Päihderiippuvuus vaikuttaa koko perheeseen ja tilanne voi olla erityisen vaikea, kun kyseessä on oma lapsi. Yksi huumeita käyttävän nuoren äiti on […]

Nuorten asunnottomuus väheni Aran tilastojen mukaan vuonna 2023

Nuorten asunnottomuus väheni Aran tilastojen mukaan vuonna 2023

Aran uuden selvityksen mukaan asunnottomuus väheni Suomessa jälleen vuonna 2023. Myös alle 25-vuotiaiden nuorten asunnottomien määrä väheni vuodesta 2022.  Yksineläviä asunnottomia henkilöitä oli vuonna 2023 Aran kyselyyn vastanneiden kuntien ilmoittamien tietojen perusteella Suomessa yhteensä 3 429, mikä on 257 henkilöä vähemmän kuin edellisenä vuonna. Pitkäaikaisasunnottomia oli 1 018.  Nuorten osuus kaikista yksinelävistä asunnottomista oli tilastojen mukaan 15 […]

Verkkoja vesille

Verkkoja vesille

Nuorten arjen haasteet voivat olla hyvin moninaisia ja usein yhden ammattilaisen apu tai resurssit eivät riitä haasteita yksinään ratkaisemaan. Jokainen nuori ansaitsee ympärilleen turvaverkon, jonka avulla hän pystyy pärjäämään omassa arjessaan. Toimivan turvaverkon syntyminen vaatii ammattilaisten välistä verkostoitumista ja toimivaa vuorovaikutusta. Yhteistyö ja verkosto eivät rakennu itsestään, sillä verkostoituminen vaatii työtä ja oma-aloitteisuutta ottaa yhteyttä […]

Scroll to Top