Avainsana: nuoret

Verkkoja vesille

Verkkoja vesille

  Nuorten arjen haasteet voivat olla hyvin moninaisia ja usein yhden ammattilaisen apu tai resurssit eivät riitä haasteita yksinään ratkaisemaan. Jokainen nuori ansaitsee ympärilleen turvaverkon, jonka avulla hän pystyy pärjäämään omassa arjessaan. Toimivan turvaverkon syntyminen vaatii ammattilaisten välistä verkostoitumista ja toimivaa vuorovaikutusta. Yhteistyö ja verkosto eivät rakennu itsestään, sillä verkostoituminen vaatii työtä ja oma-aloitteisuutta ottaa […]

Yhteisöllisyys ja palvelut tukevat nuorten hyvinvointia

Yhteisöllisyys ja palvelut tukevat nuorten hyvinvointia

Yhteisöllisyys lisää nuorten aikuisten hyvinvointia Ihmisen hyvinvointi luo perustan hyvälle elämälle (Aarnio ym. 2020,168). Nuorten hyvinvointi, palveluiden hyödyllisyys ja palvelutarpeet nuorisoasumisessa oli opinnäytetyöni lähtökohtia. Nuorisoasuminen on alle 30-vuotiaille nuorille aikuisille tarkoitettu asumismuoto, jossa nuorten asumisen onnistumista tuetaan tarvittaessa asumisen sisältöpalveluilla kuten asumisneuvonnalla. Opinnäytetyössäni tutkin Nuorisoasuntoliitto NAL ry:n ja NALin paikallisyhdistysten yhdessä toteuttamaa nuorisoasumista. Tavoitteena oli […]

Oppiminen tapahtuu yhteistyöllä

Oppiminen tapahtuu yhteistyöllä

Aiemmassa työssäni olen auttanut nuoria haastavissa elämäntilanteissa. Nuoret ovat usein olleet jonkinlaisissa risteävissä tienhaaroissa, joissa on pitänyt valita uutta suuntaa sekä hakea tietoa ja tukea. Olen noissa tilanteissa usein tyynnytellyt nuorta hänen ollessaan huolestunut; ”Ei mitään hätää. Asiat yleensä kyllä järjestyvät, silloin kun niistä ottaa selvää ja on itse aktiivisesti tilannetta selvittämässä muiden kanssa.” Olen oppinut […]

NAL50-blogi: Nuorten asumisen muutokset 1991–2021 

NAL50-blogi: Nuorten asumisen muutokset 1991–2021  NAL50 blogi

Nuorisoasuntoliitto täyttää 50 vuotta ja juhlavuoden kunniaksi julkaisemme NAL50-blogisarjan, jossa pureudutaan nuorten asumisen ilmiöihin ja NAL-yhteisön monipuoliseen toimintaan. Ensimmäisessä blogissa NAL:n kehittämispäällikkö Tiina Irjala kirjoittaa nuorten asumisen trendeistä ja niihin vaikuttavista yhteiskunnallisista muutoksista 1990-luvulta nykypäivään. Otin tehtäväkseni kirjoittaa Nuorisoasuntoliiton 50-vuotisjuhlavuoden kunniaksi pienen artikkelin nuorten asumisen muutoksista kyselytutkimusten valossa 1990-luvulta tähän päivään. NAL on toteuttanut yhteistyössä ympäristöministeriön ja valtion nuorisoneuvoston kanssa kyselytutkimuksen nuorten […]

Nuorten ääni kuuluviin asunnottomuuden ratkaisemiseksi

Nuorten ääni kuuluviin asunnottomuuden ratkaisemiseksi

NAL koordinoi nuorten asunnottomuuden verkostoa, joka kokoaa yhteen tahoja, jotka työskentelevät nuorten asunnottomuuden ehkäisemiseksi ja poistamiseksi. Verkoston tavoitteet ovat viestintä ja vaikuttaminen nuorten asunnottomuudesta, nuorten asunnottomuuden hahmottaminen ilmiönä sekä ratkaisujen etsiminen nuorten asumiseen ja asunnottomuuteen liittyviin palvelutarpeisiin. Verkosto haluaa tuoda kuuluviin nuorten äänen asunnottomuuteen liittyvien palvelujen kehittämisessä.   Oletko nuori alle 30-vuotias ja oletko tällä […]

Scroll to Top