Avainsana: asumisohjaus

Yhteistyökokeiluista hyötyvät niin nuoret kuin ammattilaiset

Yhteistyökokeiluista hyötyvät niin nuoret kuin ammattilaiset

  Nuorisoasuminen ja etsivä nuorisotyö löysivät toisensa nopeasti, kun etsivät nuorisotyöntekijät tulivat Riihimäelle 12 vuotta sitten. Yhdistävänä tekijänä oli luonnollisesti samanikäinen asiakaskunta, sillä etsivä nuorisotyö ja nuorisoasuminen ovat molemmat tarkoitettu alle 30-vuotiaille nuorille aikuisille. Uutena palveluna etsivät saivat aluksi tosissaan etsiä tuen tarpeessa olevia nuoria ja liki sadasta nuorisoasunnosta oli luontevaa aloittaa. Ensisijaisesti ajatellaan, että […]

Yhteisöllisyys ja palvelut tukevat nuorten hyvinvointia

Yhteisöllisyys ja palvelut tukevat nuorten hyvinvointia

Yhteisöllisyys lisää nuorten aikuisten hyvinvointia Ihmisen hyvinvointi luo perustan hyvälle elämälle (Aarnio ym. 2020,168). Nuorten hyvinvointi, palveluiden hyödyllisyys ja palvelutarpeet nuorisoasumisessa oli opinnäytetyöni lähtökohtia. Nuorisoasuminen on alle 30-vuotiaille nuorille aikuisille tarkoitettu asumismuoto, jossa nuorten asumisen onnistumista tuetaan tarvittaessa asumisen sisältöpalveluilla kuten asumisneuvonnalla. Opinnäytetyössäni tutkin Nuorisoasuntoliitto NAL ry:n ja NALin paikallisyhdistysten yhdessä toteuttamaa nuorisoasumista. Tavoitteena oli […]

Asumisohjaajat auttavat nuoria verkossa

Asumisohjaajat auttavat nuoria verkossa

NAL tarjoaa asumisneuvontaa ja -ohjausta sekä omille asukkailleen että muille nuorille esimerkiksi Ohjaamoiden kautta. Jotta jokainen nuori saisi tukea itsenäistymiseensä ja asumiseensa, NAL on avannut valtakunnallisen verkko-ohjauspalvelun omilla verkkosivuillaan. Palvelun kautta nuori voi kysyä etänä suoraan asumisohjaajalta, jos jokin asia omaan kotiin muuttamisessa tai arjessa pärjäämisessä askarruttaa.  NALin tavoitteena on, että kuka tahansa nuori saisi […]

Nuorisoasuntoliitto NAL ry
Scroll to Top