Avainsana: asumisen palvelut

Yhteisöllisyys ja palvelut tukevat nuorten hyvinvointia

Yhteisöllisyys ja palvelut tukevat nuorten hyvinvointia

Yhteisöllisyys lisää nuorten aikuisten hyvinvointia Ihmisen hyvinvointi luo perustan hyvälle elämälle (Aarnio ym. 2020,168). Nuorten hyvinvointi, palveluiden hyödyllisyys ja palvelutarpeet nuorisoasumisessa oli opinnäytetyöni lähtökohtia. Nuorisoasuminen on alle 30-vuotiaille nuorille aikuisille tarkoitettu asumismuoto, jossa nuorten asumisen onnistumista tuetaan tarvittaessa asumisen sisältöpalveluilla kuten asumisneuvonnalla. Opinnäytetyössäni tutkin Nuorisoasuntoliitto NAL ry:n ja NALin paikallisyhdistysten yhdessä toteuttamaa nuorisoasumista. Tavoitteena oli […]

Asumisen palveluiden tulevaisuustyö tarvitsee nuorten ääntä

Asumisen palveluiden tulevaisuustyö tarvitsee nuorten ääntä

Osallistavalla ennakointiprosessilla tulevaisuuden kestäviä asumisen palveluja Oma koti on elämän perusedellytys. Itsenäistyvälle nuorelle se on perusta, josta käsin omaa elämää rakennetaan. Asumisella on myös yhteiskunnallisesti merkittävä rooli – asuntopolitiikalla, asumisen palveluilla ja sillä, minkälaisia asuinympäristöjä rakennetaan, vaikutetaan suoraan jokaisen suomalaisen nuoren arkeen ja hyvinvointiin. Tekemällä kestäviä ratkaisuja niin asuinympäristöjen kuin asumisen palveluiden osalta, voimme edistää yhteiskuntaa, jossa nuoret voivat paremmin.   Kiihtyvä muutos korostaa ennakoinnin merkitystä  Maailma muuttuu nopeammin kuin […]

Scroll to Top