Avainsana: asukastoiminta

Matalan kynnyksen toiminta tukee nuorten osallisuutta

Matalan kynnyksen toiminta tukee nuorten osallisuutta

NAL Hämeenlinnan seutu ry:ssä työskentelevä Mikko Koski lisää liikunnan iloa ympärilleen asukastoiminnan ohjaajana. Taustaltaan liikunnanohjaajana ja -neuvojana toiminut Koski päätti laajentaa osaamisensa sosiaalialalle ja opiskelee tällä hetkellä nuoriso- ja yhteisöohjaajaksi oppisopimuksella.   Asukastoimintaa järjestetään nuorille Hämeenlinnassa viikoittain, mikä tukee muun muassa heidän aktiivista osallisuuttaan yhteiskunnassa. Yhteistoiminnalla asukkaiden kanssa kannustetaan vapaaehtoistoimintaan ja arjen tekoihin asuinviihtyvyyden parantamiseksi. […]

Yhteisöllisyys ja palvelut tukevat nuorten hyvinvointia

Yhteisöllisyys ja palvelut tukevat nuorten hyvinvointia

Yhteisöllisyys lisää nuorten aikuisten hyvinvointia Ihmisen hyvinvointi luo perustan hyvälle elämälle (Aarnio ym. 2020,168). Nuorten hyvinvointi, palveluiden hyödyllisyys ja palvelutarpeet nuorisoasumisessa oli opinnäytetyöni lähtökohtia. Nuorisoasuminen on alle 30-vuotiaille nuorille aikuisille tarkoitettu asumismuoto, jossa nuorten asumisen onnistumista tuetaan tarvittaessa asumisen sisältöpalveluilla kuten asumisneuvonnalla. Opinnäytetyössäni tutkin Nuorisoasuntoliitto NAL ry:n ja NALin paikallisyhdistysten yhdessä toteuttamaa nuorisoasumista. Tavoitteena oli […]

Scroll to Top