Ajankohtaista

Pidä kämppäs -kiertueella puhutaan asumisesta ja itsenäistymisestä 

gut_080817-37694_pienempi (1)

Pidä Kämppäs -kiertue on Oulussa toisen asteen ammatillisiin oppilaitoksiin suunnattu eri tahojen yhteinen asumisen ja itsenäistymisen asioihin opastava kiertue. Usean vuoden työllä kiertue on vakiinnuttanut paikkansa oppilaitosten syksyn ohjelmassa osana niiden hyvinvointiviikkoa. Yhteistyöhön osallistuu useita toimijoita, joista ydinryhmän muodostavat Oulunseudun Nuorisoasuntoyhdistys ry Osna, Sivakka, Byströmin Ohjaamo sekä Kela. 

”Tavoitteena on viedä asumisen ja itsenäistymisen taitojen opetusta ja tukea nuorille, jotka ovat juuri muuttaneet tai muuttamassa pois kotoaan. Usein juuri ammattiopintojen alkamisen yhteyteen sattuu myös muutto omaan kotiin ja usein myös uudelle paikkakunnalle. Halusimme, että mahdollisimman moni Oulussa opintonsa aloittava kuulee perustiedot vuokra-asumisesta sekä itsenäisestä elämästä. Kiertue siis ei ole yksinomaan vuokra-asumiseen keskittyvä, vaikkakin se korostuu” kuvailee kiertuetta Osnan toiminnanjohtaja Heli Lappeteläinen. 

Pidä kämppäs -kiertue on hyvä esimerkki ennaltaehkäisevästä nuorisotyöstä. Byströmin Ohjaamo tarjoaa nuorille tietoa ja neuvontaa nuorten elämään liittyvissä asioissa ja yksi tärkeistä aihealueista on juuri asuminen. 

”Siihen liittyy muun muassa itsenäistyminen, arjen hallinta, terveelliset elämäntavat, sosiaaliset suhteet, myös perhesuhteet, raha-asiat, työ ja opiskelu”, kommentoi tietopalveluohjaaja Hanna Mettovaara Byströmin Ohjaamosta. ”Kun jokin osa-alue alkaa laahata, se voi vaikuttaa moneen muuhunkin. Kun esimerkiksi opiskelussa tulee ongelmia, eikä opintosuorituksia tule, se vaikuttaa myös raha-asioihin ja arjen hallintaan. On tärkeää kannustaa nuoria hakemaan apua ajoissa”, Mettovaara jatkaa. 

Itsenäistymiseen liittyvät asiat askarruttavat ja herättävät kiinnostusta 

Pidä kämppäs -kiertueella on tavoitettu suuri joukko toisen asteen opiskelijoita jo useampana vuotena. Kiertue sisältää luentoja ja pienoismessuosuuden, jossa eri toimijat esittelevät toimintaansa ja pitävät toiminnallisia standeja. 

”Infoihin on osallistunut satoja nuoria. Antoisinta on vuorovaikutus, joka tapahtuu toiminnallisilla pisteillä. Keskustelut nuorten kanssa asumiseen liittyvistä aiheista ovat olleet mielenkiintoisia. Niiden kautta on saanut huomata kuinka erilaisista lähtökohdista saman ikäluokan nuoret asiaa lähestyvät. Osalla on tietoa ja osaamista paljon, kun taas toisilla on vielä paljon opittavaa.” kommentoi palveluasiantuntija Jenni Kaihua Sivakalta. 

Nuorten kiinnostusta on onnistuttu houkuttelemaan sillä, että he pääsevät itse kokeilemaan erilaisia asumiseen ja itsenäistymiseen liittyviä asioita. 

”Toiminnalliset harjoitukset houkuttelevat nuoria. Esimerkiksi hajulukon kokoaminen tai kierrätyspelin pelaaminen ovat olleet suosittuja asioita. Nuoria kiinnostaa myös, miten saada rahat riittämään arjessa ja mitä tukia he voivat saada. Omassa ja kaverin elämässä ilmenneet ongelmatilanteet herättävät keskustelua” Hanna Mettovaara kertoo. ”Toisaalta myös vuokrasopimukseen liittyvät asiat ja muut asumiseen liittyvät kustannukset puhuttavat”, Mettovaara jatkaa. 

Heli Lappeteläisen mukaan Pidä kämppäs -kiertueen parhainta antia on ehdottomasti nuorten kohtaaminen ja heidän kanssaan juttelu. 

”Myös asumisen oppitunneista pidän, vaikka ne tuppaa usein olemaan yksinpuhelua”, hän naurahtaa. ”Kiertueella kohdataan paljon nuorten kanssa työskenteleviä opettajia ja ryhmän ohjaajia. He ovat usein kiinnostuneita asiastamme ja tuovat nuoria mielellään tutustumaan messutapahtumaan ja oppitunneille.” 

Nuoret eivät välttämättä anna suoraan palautetta kiertueesta sitä järjestäville tahoille, mutta kiitosta on kuulunut. 

”Yleensä kiertueesta ja oppitunnista on pidetty tai ainakaan sitä ei ole pidetty huonona. Moni kertoo saaneensa uutta tietoa asumisesta ja osa kertoo, että kaikki oli jo tuttua. Nuoret kuitenkin osallistuvat ja kuuntelevat mielellään, joten sitäkin voitaneen pitää ihan hyvänä palautteena”, Lappeteläinen mainitsee. 

Tänä vuonna koronaepidemia on johtanut siihen, että infot on jouduttu pitämään etäyhteyksin. Toisen asteen lisäksi asumiseen ja itsenäistymiseen liittyvää tietoa on viety peruskoulun puolelle, kun kiertueen pohjalta on syntynyt uusia ideoita. 

”Kiertueen pohjalta loimme oppituntikokonaisuuden yläkoulun yhdeksäsluokkalaisille. Pääsimme pitämään niitä viime vuonna jo kymmenille nuorille. Pidä Kämppäs -kiertue onkin tietyllä tapaa laajentunut suuremmaksi kokonaisuudeksi, jossa kiertue on yhtenä osana”, Jenni Kaihua kertoo. 

Yhteinen tahtotila ja tavoite takaavat onnistuneen kiertueen 

Pidä kämppäs -kiertueesta vastaavat kumppanit antavat kiitosta toisilleen ja mainitsevat yhteistyön olevan sujuvaa. Kaikkien osapuolten ammattitaitoa tarvitaan onnistuneen kiertueen järjestämiseksi. 

”Yhteisellä asialla olemme ja voimme yhdistää osaamisemme. Meillä on yhteinen tahtotila tehdä yhdessä, tukea toisiamme ja oppia myös toisiltamme. Yhtenä tavoitteena kaikilla on nuorten onnistunut asuminen ja ongelmien ennaltaehkäiseminen”, Hanna Mettovaara kuvailee yhteistyötä. 

Sivakan Jenni Kaihua jakaa halun tehdä yhteistyötä yhteisen tavoitteen eteen. 

”Kaikilla on oikeasti halua auttaa itsenäistymisen kynnyksellä olevia nuoria. Tämän pohjalta on todella helppo kehittää toimintaa ja miettiä vielä parempia tapoja tulevaisuutta ajatellen. Yhteistyön kautta pystymme tarjoamaan tietoa paremmin, sillä yhden toimija on mahdotonta ehtiä joka paikkaan. Yhdessä meillä on enemmän resursseja käytössä ja sen myötä myös mahdollisuuksia viedä tietoa laajemmalle yleisölle”, Kaihua kertoo. 

Pidä kämppäs -kiertue on vakiinnuttanut paikkansa merkittävänä tapana tavoittaa nuoria itsenäistymiseen ja asumiseen liittyvissä teemoissa. Miltä kiertueen tulevaisuus vaikuttaa? 

”Suunnitteilla on tehdä kiertueen tueksi videomateriaalia, joka palvelee etäyhteyksin pidettäviä infoja, mutta näitä voisi hyödyntää myös livetilanteessa”, Jenni Kaihua mainitsee. ”Kiertueen sisältöä ja viestiä tullaan pohtimaan joka vuosi vastaamaan sen hetkistä tilannetta. Ydinsisältö on hyvin löydetty ja varmasti tullaan jatkamaan hyvin pitkälti samalla kokoonpanolla tulevaisuudessakin. Yhteistyö on hioutunut sujuvaksi ja jokaisella on oma roolinsa ja työpanoksensa kokonaisuudessa”, Kaihua kuvailee. 

 

Scroll to Top