Ajankohtaista

Onnistuuko nuorten asunnottomuuden poistaminen ensi hallituskaudella?

hallitus asunnottomuus eduskunta asuminen nuoret

Mahdollisuus omaan asuntoon on pitkään nähty Suomessa ihmisoikeutena. Asunnottomuus on tilastoissa saatu Suomessa viime vuosina laskuun, mutta monet asunnottomat jäävät tilastojen ulkopuolelle. 

Asunnottomuuden poistaminen vaatii tavoitteeseen sitoutumista hallitusohjelmassa. Edelliseen hallitusohjelmaan oli kirjattu tavoitteeksi asunnottomuuden poistaminen vuoteen 2027 mennessä. Tavoite on pitkäjänteisellä ohjelmatyöllä, riittävillä resursseilla sekä kuntien, hyvinvointialueiden ja valtion välistä yhteistyötä vahvistamalla vielä realistinen. 

Lähetimme hallitusneuvottelijoille neuvottelujen aikana NALin viestit siitä, mihin toimiin ensi hallituskauden aikana tulisi ryhtyä, jotta nuorten asunnottomuuteen pystyttäisiin parhaiten Suomessa puuttumaan.

 

Suomeen tarvitaan toimenpideohjelma nuorten asunnottomuuden poistamiseksi 

Suomessa asunnottomuuden vähenemiseen on vaikuttanut keskeisesti ohjelmallinen asunnottomuustyö sekä ennaltaehkäisevän työn ja siihen kuuluvien palvelujen, kuten asumis-, talous- ja velkaneuvonnan, vahvistaminen. Tällä hetkellä asunnottomuustyön haasteena on kuitenkin valtakunnallisen asunnottomuusohjelman puute. 

Valtakunnallisen ohjelman avulla voitaisiin kehittää asunnottomuustyön yhteistyötä niin valtion, hyvinvointialueiden ja kuntien kuin järjestöjen, vuokranantajien ja palveluiden välillä. Hyvinvointialueiden myötä asunnottomuuden ennaltaehkäisyn tukiverkot ovat murroksessa, ja yhteistyöverkostoja tulee tiivistää, jotta asunnottomuutta ennaltaehkäiseviä ja poistavia palveluita voidaan vahvistaa. 

Tulevalla hallituskaudella tulee luoda asunnottomuuden poistamisen toimenpideohjelma, jossa nuoret ovat erityisenä kohderyhmänä. Ohjelmassa määriteltäisiin toimenpiteet nuorten asunnottomuuden poistamiseksi ja tavoitteet asunnottomuudelta suojaavan ennaltaehkäisevän palvelu- ja toimintakokonaisuuden tehostamiseksi. 

 

Työ nuorten asunnottomuuden poistamiseksi vaatii merkittävää resurssien lisäystä 

Asunnottomilla nuorilla on suuri riski jäädä yhteiskunnassamme näkymättömäksi ja syrjäytyä. Monet asunnottomat nuoret jäävät myös heille suunnattujen palvelujen ulkopuolelle. Toimivat, oikea-aikaiset ja matalan kynnyksen ennaltaehkäisevät palvelut ovat asunnottomuustyössä avainasemassa. 

Nykyiset toimet ja resurssit nuorten asunnottomuuden ennaltaehkäisemiseksi ja poistamiseksi eivät ole riittäviä. Tarvitsemme lisäpanostuksia nuorten asunnottomuuden ymmärtämiseen sekä toimenpiteisiin. Tulevan hallituskauden aikana nuorten asunnottomuutta ennaltaehkäisevää ja poistavaa työtä tulisi rahoittaa vähintään 10 miljoonalla eurolla, jotta tavoite nuorten asunnottomuuden poistamisesta vuoteen 2027 mennessä toteutuisi. Kaikkien nuorten tulisi päästä hänelle kuuluvien tukipalvelujen piiriin, jotta asunnottomaksi ajautumista voitaisiin ennaltaehkäistä. 

 

Nuorten mahdollisuus kohtuuhintaiseen asumiseen on turvattava 

Kohtuuhintaisten asuntojen riittävällä tarjonnalla on suuri merkitys asunnottomuuden ennaltaehkäisemisen ja asunnottomien kuntoutumismahdollisuuksien kannalta. Erityisesti suurissa kaupungeissa kohtuuhintaista asumista voi kuitenkin olla hankala löytää. Jokaisella nuorella tulisi Suomessa olla mahdollisuus omaan kotiin, jossa on hyvä olla. 

Valtio solmii kuntien kanssa MAL-sopimuksia, joissa luodaan tavoitteita ja konkreettisia toimenpiteitä muun muassa lähivuosien asuntotuotannolle. On tärkeää, että seuraava hallitus ja kunnat sitoutuvat näiden sopimusten kautta edistämään työtä nuorten asunnottomuuden ennaltaehkäisemiseksi ja poistamiseksi. 

Nuorille suunnatut asunnot ovat opiskelija-asuntojen ohella paras ratkaisu vastata nuorten asuntokysyntään. Nuoriso- ja opiskelija-asuntojen tuotannolle on varmistettava riittävä valtion rahoitus. Kunnat tulisi myös velvoittaa tuottamaan riittävästi nuorisoasuntoja Asunto ensin -mallin toteuttamiseksi valtakunnallisesti. 

Myös ARA-rahoitteisten nuorille suunnattujen asuntojen rakentaminen on turvattava. ARA-tuotannossa tulee myös edistää vähähiilisten ja energiatehokkaiden ratkaisujen käyttöönottoa sekä ilmastonmuutoksen vaikutuksiin sopeutumista. 

Scroll to Top