Ajankohtaista

Nuorisoasuntojen hakijamäärät kasvussa

NAL Asuntojen kerrostalo Sompasaaressa

Nuorisoasuntoja haettiin vuonna 2019 Nuorisoasuntoliiton hakujärjestelmässä yli 13 000 kertaa. Kasvua edelliseen vuoteen oli 14 prosenttia. Tilastointikäytäntöjen muutokset eivät mahdollista hakemusten määrän suoraa vertailua 2000-luvulla, mutta näyttää siltä, että nuorisoasuntoja haetaan nyt enemmän kuin koskaan.

Syitä hakijamäärien kasvuun ei tarkkaan tunneta. Taustalla voi vaikuttaa esimerkiksi nuorisoasuntojen tunnettuuden kasvaminen, kiristyneet asuntomarkkinat tai nuorisoasuntoihin kytkeytyvä toiminta kuten asumisneuvonta tai asukastoiminta.

”Hakijamäärien kasvu sisältää selkeän signaalin siitä, että nuorisoasuntoja tarvitaan ja pystymme tarjoamaan nuorille koteja, joissa nuoret haluavat asua. Kolikon kääntöpuolena on nuorten ahtaampi asema asuntomarkkinoilla ja se, että asuntoja ei voida tarjota kuin murto-osalle hakijoista.” summaa NAL:n toiminnanjohtaja Ville Savilampi.

Hakijat ovat nyt myös vanhempia kuin aiemmin. Yli 25-vuotiaiden osuus hakijoista on kasvanut 54 prosenttiin, kun se vielä 2015 oli alle kolmanneksen. Hakijoiden tulot ja valmius maksaa vuokraa ovat myös nousseet. Tuloerojen muutos on ollut selkeintä tulojakauman ääripäissä. Vähemmän kuin 500 euroa kuukaudessa tienaavien osuus on vuodesta 2013 lähtien pienentynyt ja yli 2500 euroa tienaavien osuus puolestaan kasvanut. Vuonna 2019 ensimmäistä kertaa yli puolet hakijoista oli valmiita maksamaan vuokraa yli 700 euroa kuussa.

”Nuorisoasunnot houkuttelevat aiempaa enemmän yli 25-vuotiaita säännölliset tulot tienaavia nuoria ja viime vuonna hakijoita kiinnostivat erityisesti uudet kohteet Kalasatamassa ja Sompasaaressa. Toisaalta markkinavuokrien nousu vaikuttaa varmasti monen itsenäistyvän nuoren suunnitelmiin ja ohjaa hakijoita meidän suuntaan. Näyttää siltä, että muutokset liittyvät sekä tarjottavien kotien ja palveluiden laatuun että kysynnän kasvuun yleisesti.” Savilampi arvioi.

Hakijoista 84 prosenttia asuu yksin ja yksiöt ovat haetuin huoneistotyyppi 58 prosentilla. Kotitalouksien koossa ja haettujen asuntojen huoneistotyypeissä ei ole tapahtunut suuria muutoksia viime vuosina.

Scroll to Top