Ajankohtaista

Miten asumisohjaajat tukevat nuoren mielen hyvinvointia?

Asumisen mieli

Hyvä asumisohjaaja osaa tukea nuoren mielen hyvinvointia  – Asumisen mieli -hankkeen materiaalit kuvaavat asumisohjauksen ja -neuvonnan merkitystä

Asumisen mieli -hankkeessa on selvitetty, minkälaista on hyvä mielen hyvinvointia tukeva asumisohjaajan työ ja millainen on onnistunut yhteistyön polku asumisneuvonta- ja ohjaustyössä. Reseptiä onnistumiseen etsittiin yhdessä sekä NAL:n paikallisyhdistysten asumisohjaajien että nuorisoasuntojen asukkaiden kanssa.

Asumisohjaajat ja nuoret asukkaat tunnistivat tärkeiksi elementeiksi kohtaamisissaan muun muassa kuuntelemisen, puheeksioton, saatavilla olon, luottamuksen ja toivon. Nuorten näkemyksissä arvostettiin esimerkiksi matalaa kynnystä ottaa yhteyttä, aitoa kiinnostusta nuoren asioihin ja rakentavaa, empaattista ja läsnäolevaa kohtaamista. Asumisohjaajien mukaan työssä onnistumisessa tärkeää oli ammatillinen pääoma, taidot, asenne ja arvot.

Mielen hyvinvointia tukevassa asumisneuvonta- ja ohjaustyössä kohtaamiset ovat avainasemassa. Kuulumisten kysyminen ja kuunteleminen ovat osa tutustumista ja luovat luottamuksellista suhdetta nuoren ja asumisohjaajan välillä. Näin voidaan ottaa puheeksi helpommin vaikeitakin asioita ja kartoittaa nuoren tilanne kokonaisvaltaisesti sekä edistää oikeiden palveluiden löytämistä.

Asumisen mieli -hankkeessa NAL:n paikallisyhdistysten mielenhyvinvointia tukevaa asumisneuvonta- ja ohjaustyötä on havainnollistettu Tekeminen näkyväksi! -materiaaleissa. Visuaalisten materiaalien tueksi löytyy ohjeet, joissa avataan materiaalien sisältöä ja annetaan vinkkejä, miten NAL:n paikallisyhdistykset voivat käyttää niitä omissa verkostoissaan asumisohjaus- ja neuvontatyön esiin nostamiseksi ja näkyväksi tekemiseksi.  Tutustu Tekeminen näkyväksi -materiaaleihin täällä.

Scroll to Top