NALin strategia 2021–2023

Nuorisoasuntoliitto NAL ry:n strategiakauden teemoja ovat:

 

Näkyvästi ja kuuluvasti

Haluamme olla näkyvä nuorten asumisasioiden edunvalvoja, jota päättäjät kuuntelevat. Nuorisoasuntoliiton tunnettuutta lisätään viestimällä selkeästi valituista teemoista. Edunvalvontatyöstä tehdään järjestelmällistä ja edunvalvonnan resursseja parannetaan. Yhteisössä kerätty tieto nuorista ja nuorten asumisesta valjastetaan koko yhteisön käyttöön.

 

Yhtenä joukkueena

Haluamme toimia tiiviimpänä ja tuloksellisempana joukkueena nuorten asumisessa. Tulemme hyödyntämään, kehittämään ja laajentamaan koko kentän osaamista. Luomme yhteisiä resursseja
palveluihin ja hallintoon yhdistystyön helpottamiseksi. Yhtenäistämme toimintatapoja koko NAL-yhteisössä.

NALin unelmien visio on, että jokaisella nuorella on koti, jossa on hyvä olla. Toimintamme arvot muodostuvat yhteistyöstä, asiantuntijuudesta ja rohkeudesta.

Nuorisoasuntoliiton strategia määrittää NALin johtamista ja liiton toimiston työtä. Visiomme on jaettu koko valtakunnallisen NAL-yhteisön kesken. Perustehtävä, arvot ja strategiset päämäärät ohjaavat liiton työskentelyä.
NALin strategia

Kehitämme NAL-toiminnan laatua

Laatutyöskentelymme lähtökohtana on systemaattinen pyrkimys toiminnan jatkuvaan parantamiseen sekä toisilta oppimiseen. Toteutamme NAL-kentän sisäisiä vertaisarviointeja sekä nostamme esiin hyviä käytäntöjä ja kehittämiskohteita.

Hämeenlinnan Seudun Nuorisoasunnot sai 2.12.2008 ensimmäisenä nuorisoasuntoyhdistyksenä oikeuden käyttää NAL-laatuleimaa. NAL-laatutyöryhmä myöntää NAL-laatuleiman yhdistykselle, joka täyttää pääosin NAL-laatukäsikirjan kriteerit.

Myös NALissa tehdään laatuleiman arvoista työtä.

Hyvä käytäntö -palkinto

Luonnollisesti hyvistä tuloksista palkitaan. Olemme jakaneet Vuoden Hyvä käytäntö -palkintoa vuodesta 2008 lähtien. Vuosien varrella Hyvän käytäntö -palkintoja on myönnetty mm. asumistietoa lisäävästä Ahaa-kurssista, vuoden vuokralaisen palkitsemisesta, talousongelmien kanssa painiville asukkaille suunnatusta palveluneuvonnasta sekä aktiivisesta asukastoiminnasta.

Jos kiinnostuit, ota yhteyttä Nuorisoasuntoliiton järjestötoiminnan asiantuntijaan.

Laatuleima
Nuorisoasuntoliitto NAL ry
Scroll to Top