Onnistu asumisessa - yhteistyöesimerkit

Päivystäminen. Paikallisyhdistyksen työntekijä päivystää Ohjaamossa, esimerkiksi kerran viikossa tai kuussa. Nuori voi tulla juttelemaan asumiseen liittyvistä asioista, kuten asunnon hakemisesta, tuen tarpeesta tai muista käytännön asioista.

Asumisen infot. Paikallisyhdistyksen työntekijä pitää Ohjaamossa lyhytkestoisen asumisen infon. Infon teema voi vaihdella joka kerralla: esim. asunnon hakeminen, asuminen ja rahan käyttö, vuokralaisen oikeuden ja velvollisuudet. Tämän voi myös yhdistää päivystämiseen esimerkiksi siten, että laittaa Ohjaamossa taustalle pyörimään muutaman dian päivystyksen ajaksi. Diojen suunnittelussa voit hyödyntää Asumisen ABC -kurssin kouluttajan materiaalia.

Asumiskurssit ja -koulutukset. Paikallisyhdistykset ovat vetäneet Ohjaamoissa esimerkiksi Asumisen ABC -kurssia. Kurssia voi hyvin muokata paikallisten tarpeiden mukaisesti, kuten nuorilta esiin nousseiden toiveiden pohjalta. Kurssia voivat myös vetää muut kuin paikallisyhdistyksen työntekijät, sillä materiaali on helposti lähestyttävä. Paikallisyhdistys voi tarvittaessa järjestää kouluttajakoulutuksen ammattilaisille. Asumisen ABC -materiaalin löydät helpoiten täältä ja kouluttajan osion täältä.

Asumisen puheeksi otto -kurssi ammattilaisille. Kurssin tavoitteena on kouluttaa ammattilaisia, kuten Ohjaamon työntekijöitä, sosiaalityöntekijöitä ja koulukuraattoreita, osaamaan ottaa asuminen puheeksi, kun he tapaavat nuoren ensimmäistä kertaa. Asumisen ongelmiin voidaan puuttua varhaisessa vaiheessa, kun kaikki ammattilaiset ottavat asian puheeksi. On myös tärkeää, että nuorten asumisen tilannetta seurataan, sillä tilanne voi muuttua nopeastikin. Lue lisää asumisen puheeksi otosta Olisinpa kotona -oppaan luvusta 3.1.

Iltatilaisuus vanhemmille. Vanhemmille suunnatun tilaisuuden tavoitteena on tukea ja antaa tietoa vanhemmille niistä asumisen ja talouden asioista, joita nuoren kanssa olisi hyvä käydä läpi ennen hänen itsenäistymistään kotoa. Illan tavoitteena on myös jakaa tietoa paikallisista nuorten palveluista, tuista ja antaa vinkkejä siitä, kehen voi olla yhteydessä, jos vaikeita tilanteita ilmenee. Tilaisuuden voi järjestää yhteistyössä Ohjaamon kanssa.

Oppilaitoskiertue. Kiertueen oppilaitoksiin voi tehdä yhdessä Ohjaamon ja muiden toimijoiden kanssa. Kouluissa voi pitää lyhyitä esityksiä tai luentoja asumisen asioista. Luennot voi myös jakaa eri kohderyhmille, kuten ensi kertaa omaan kotiin muuttaville ja itsenäisesti jo asuville.

”Tuunaa kotisi” -tapahtuma. Ohjaamo ja paikallisyhdistys järjestävät yhteistyössä kierrätystapahtuman. Vanhoja kodinvälineitä yms. kerätään ja jaetaan nuorille tapahtumapaikalla (esim. Ohjaamossa). Mukaan tapahtumaan voi kutsua sisustusopiskelijan, joka suunnittelee nuoren asunnon sisustuksen uudelleen tai antaa sisustusvinkkejä.

Chat-palvelu/ohjauksen verkkopalvelu. Valtakunnallinen Ohjaamoiden chat-palvelu/ohjauksen verkkopalvelu on Kohtaamolla kehitteillä. Paikallisesti chat-palvelu on tällä hetkellä toiminnassa esim. Tampereen ja Espoon Ohjaamoissa. Chat mahdollistaa nuoren ja Ohjaamon työntekijän välisen suoran yhteydenpidon, ja se mahdollistaa erilaisen ohjauksen ja neuvonnan. Chatissa on myös mahdollista järjestää nuorten toiveiden mukaan erilaisia teemapäiviä, esimerkiksi asumisesta. Tällöin chatissa keskusteluun osallistuu paikallisyhdistyksen työntekijä.

Vuokranantajamessut. Ohjaamossa järjestettävä tilaisuus, johon kutsutaan paikan päälle vuokranantajia ja nuoria. Vuokranantajat voivat esitellä nuorille asuntojaan ja toimintaansa. Nuori voi puolestaan hakea asuntoa paikan päällä esimerkiksi tietokoneella tai puhelimella.

Varuskuntavierailu. Paikallisyhdistys voi vierailla varuskunnassa varusmiestoimikunta-päivillä. Siellä on esimerkiksi mahdollista pitää esitelmiä tai oppitunteja asumisen asioista sekä pystyttää oma standipiste. Tilaisuus ja tilaisuuden luonne vaihtelevat varuskunnan mukaan. Yhteistyön tavoitteena on jakaa asumisen ja itsenäistymisen tietoa kotiutumassa oleville varusmiehille sekä herätellä heitä selvittämään omia asumiseen ja talouteen liittyviä asioita ennen palveluksen päättymistä. Yhteistyöhön liittyviä tärkeimpiä huomioita löytyy toimintamallien koontioppaasta sivulta 20. Varusmiehille voi myös jakaa TJ50-esitettä.

Asunnottomien yön aikainen kampanjointi. Asunnottomien yöhön liittyen eri paikkakunnilla voidaan järjestää erilaisia tapahtumia ja tempauksia yhteistyössä Ohjaamon kanssa. Jos resurssit eivät riitä tapahtuman järjestämiseen, paikallisyhdistys ja Ohjaamo voivat osallistua liiton viestintäkampanjointiin sosiaalisessa mediassa.

Muut tapahtumat. Yhteiset tilaisuudet Ohjaamon kanssa alueen tarpeiden mukaan.

 

Lisää Ohjaamo-yhteistyöhön sovellettavia toimintamalleja löydät osoitteesta: https://nal.fi/materiaalit/toimintamallit/.

Scroll to Top