gut_080817-37542 copy

Mitä me NAL:ssa teemme?

Nuorisoasuntoliitto ry NAL on vuonna 1971 perustettu nuorten asumisen edunvalvoja. NAL on 24 paikallisyhdistyksen sekä seitsemän jäsenjärjestön valtakunnallinen keskusliitto. Rakennutamme ja vuokraamme nuorisoasuntoja yhdessä yleishyödyllisen vuokrataloyhtiömme NAL Asunnot Oy:n sekä 24 paikallisyhdistyksen kanssa. Tuotamme itsenäisen asumisen tukipalveluja NAL Palvelut Oy:n kanssa. Työskentelemme nuorten edunvalvojana asumiseen liittyvissä kysymyksissä ja tuotamme nuorten asumistietoa.

NAL:n strategia 2016–2020

Jotta jokaisella nuorella olisi koti, jossa on hyvä olla. –

”Haluan asua täällä, koska viihdyn ja opin pärjäämään.”

 

NAL:n toiminta-ajatus: Nuorten asumisen asiantuntijuutta, kumppanuutta, vaikuttamista ja tekoja – jokaiselle nuorelle koti, jossa on hyvä olla.

Tiivis, valtakunnallinen NAL-yhteisö tarjoaa nuorelle kodin lisäksi mahdollisuuden vaikuttaa ympäristöönsä ja ottaa oma elämä haltuunsa. Paikallisyhdistykset ovat toimintamme perusta. NAL tekee töitä nuorten aseman parantamiseksi asuntoasioissa, verkostoituu ja ymmärtää kumppanuuden edut. Kehitämme toimintaamme ja tukea jatkuvasti yhteistyössä nuorten kanssa. Kaikista pidetään huolta. NAL-yhteisö on Suomen merkittävin nuorten asumisen ja asumisen palveluiden asiantuntija.

NAL:n arvot: Yhdessä rohkea, yhdessä asiantuntija.

Nuori on oman elämänsä paras asiantuntija. Me olemme yhdessä parempia ja rohkeampia, tarjoamme nuorelle tukemme ja nuori meille näkökulmansa. Olemme rohkea yhteisö, joka ottaa askelia kehittyäkseen jatkuvasti yhdessä nuoren kanssa. Olemme edelläkävijä nuorten asumisen kysymyksissä. Ekologisuus ja kestävän kehityksen periaatteet ovat meille tärkeitä. Olemme ammatillisia, ja välitämme. Meillä on hyvä asua ja olla töissä.

NAL:n visio: NAL-yhteisö on Suomen merkittävin ja laadukkain nuorille tarkoitettujen kotien ja asumisen palveluiden tarjoaja. Meillä viihtyy kohtuuhintaisessa kodissa ja saa tietoa, tukea ja neuvontaa.

NAL:ssa nuori saa hyvät eväät elämään. Meillä uudistetaan tekemistä. NAL:n asunnot nähdään kohtuullisen hintaisina, ja nuorilla on niissä hyvä asua. Me olemme nuorten asumisen tunnustettu asiantuntija. Palvelumme on laadukasta ja turvaa parhaan mahdollisen tuen nuorille, jotka sitä tarvitsevat.

 

NAL:n visio kuvastuu lauseista: ”Siellä viihtyy ja pärjää.”, ”Tuonne haluan asumaan.”, ”Pääsisinpä mukaan.”, ”Ne on nuorten puolella.”, ”Ne pitävät huolta nuorista.”

Rakennutamme ja vuokraamme nuorisoasuntoja

Tarjoamme viihtyisää, turvallista ja kohtuuhintaista asumista työssä käyville ja työelämään hakeutuville alle 30-vuotiaille nuorille aikuisille. Rakennutamme uusia vuokra-asuntoja alueille, joissa niille on kysyntää eli isompiin kaupunkeihin ja kasvukeskuksiin. Asuntoja rakennuttavat ja vuokraavat yleishyödyllinen, vuonna 1993 perustettu vuokrataloyhtiömme NAL asunnot Oy ja osa paikallisista nuorisoasuntoyhdistyksistä.

Asuntojen suunnittelussa kiinnitämme huomiota siihen, että asunnot vastaavat kooltaan, sijainniltaan ja varustelultaan nuorten tarpeita. Valtaosa asunnoistamme on yksiöitä tai kaksioita ja ne sijaitsevat hyvien julkisten kulkuyhteyksien lähellä. Kohteissa on jonkun verran isompia perhe- ja kimppa-asumiseen soveltuvia asuntoja.

NAL-kotia voi hakea täyttämällä asuntohakemuksen Hae kotia! -sivullamme.

Tuemme nuorten itsenäistymistä

Tarjoamme asukkaillemme tietoa, neuvontaa ja osallistumismahdollisuuksia sekä tarvittaessa yksilöllistä tukea itsenäiseen asumiseen. Haastattelemme ja perehdytämme kaikki asukkaat asunnon haun yhteydessä. Asumisohjaus on yksilöllistä ohjausta asumiseen liittyvissä asioissa. Tuetun asumisen palvelu on kokonaivaltaista nuoren itsenäistymisen tukemista ja itsenäisen asumisen turvaamista.

Lisätietoja asumisen sisältöpalveluista saat NAL-paikallisyhdistyksistä. Pääkaupunkiseudulla tuetun asumisen palveluja tarjoaa NAL Palvelut Oy.

Valvomme nuorten etuja

Toimimme nuorten edunvalvojana asumiseen liittyvissä asioissa. Osallistumme ja vaikutamme asumisasioiden käsittelyyn valtakunnallisella ja kansainväliselläkin tasolla. Seuraamme aktiivisesti asuntopolitiikkaa, olemme mukana siihen liittyvässä valmistelutyössä ja nostamme nuorten asumisen kannalta olennaisia asioita julkiseen keskusteluun. Kiinnitämme erityisesti huomiota pienvuokra-asuntojen tuotantoon, asumiskustannuksiin sekä kysymyksiin, jotka liittyvät nuorille kohdistettaviin avustuksiin.

NAL-paikallisyhdistykset tekevät paikallisella tasolla edunvalvontatyötä ja vaikuttavat oman alueensa asuntopolitiikkaan ja nuorten elinoloihin. Olemme mukana moniammatillisissa verkostoissa, jotta voimme toimia aktiivisena edunvalvojana ja nuorten asumisen asiantuntijana

Julkaisemme Omaan kotiin -opasta

Julkaisemme vuosittain ilmestyvää Omaan kotiin -opasta, joka on suunnattu 15-25-vuotiaille itsenäistyville ja omaan kotiin muuttaville nuorille. Oppaassa on ajankohtaista tietoa asumisesta, vuokra-asunnon hankkimisesta ja vuokrasopimuksesta sekä mm. asumisoikeusasumisesta ja ASP-säästämisestä. Opas tarjoaa käteviä vinkkilistoja asunnonetsijälle, muuttajalle tai oman kodin viihtyisyyden ylläpitämiseen. Oppaassa on myös työelämävinkkejä sekä tietoa vuokralaisen oikeuksista ja velvollisuuksista.

Painetun oppaan voi tilata NAL-viestinnästä osoitteesta: viestinta (at) nal.fi. Opas on ilmainen, mutta lisäämme lähetykseen pakkaus- ja postituskulut. Opasta toimitetaan kaksi kertaa vuodessa: julkaisun yhteydessä lokakuussa sekä keväällä maaliskuussa. Opasta voi myös hakea NAL:n toimistolta Malmilta.

Asumiseen liittyvää tietoa voit lukea NAL:n Asumisen ABC -osiosta. Asumiseen ja talouteen liittyviä videoita ja tehtäviä on Materiaalit-osiossa.

Tuemme asukasdemokratiaa

Kannustamme asukkaitamme olemaan aktiivisia ja vaikuttamaan omaan asumiseensa ja asuinympäristöönsä. NAL-taloissa on asukastoimikuntia, jotka valitaan vuosittain asukkaiden kokouksessa. Toimikunnat voivat järjestää toimintaa tai hankkia talolleen jotain asukastoimintaan varatun määrärahan puitteissa. Paikalliset nuorisoasuntoyhdistykset ja asumisohjaajat ovat tärkeitä linkkejä asukastoiminnan tukemisessa. Yhdistykset järjestävät muun muassa erilaisia asukasiltoja ja tapahtumia.

Nuorisoasuntotaloissa on voimassa ns. vuokralaisdemokratialaki (Laki yhteishallinnosta vuokrataloissa 649/1990). Laki antaa asukkaille oikeuden nimetä edustajansa taloyhtiön hallitukseen ja oikeuden vaikuttaa päätöksentekoon talossa muun muassa talousarvion laadinnan, korjaustoimenpiteiden sekä talohuollon ja isännöinnin järjestämisen osalta. Asukasedustus on muun muassa NAL:n tytäryhtiön NAL Asunnot Oy:n hallituksessa.

Kehitämme NAL-toiminnan laatua

Laatutyöskentelymme lähtökohtana on systemaattinen pyrkimys toiminnan jatkuvaan parantamiseen sekä toisilta oppimiseen. Toteutamme NAL-kentän sisäisiä vertaisarviointeja sekä nostamme esiin hyviä käytäntöjä ja kehittämiskohteita.

Hämeenlinnan Seudun Nuorisoasunnot sai 2.12.2008 ensimmäisenä nuorisoasuntoyhdistyksenä oikeuden käyttää NAL-laatuleimaa. NAL-laatutyöryhmä myöntää NAL-laatuleiman yhdistykselle, joka täyttää pääosin NAL-laatukäsikirjan kriteerit.

Myös NAL:ssa tehdään laatuleiman arvoista työtä.

Hyvä käytäntö -palkinto

Luonnollisesti hyvistä tuloksista palkitaan. Olemme jakaneet Vuoden Hyvä käytäntö -palkintoa vuodesta 2008 lähtien. Vuosien varrella Hyvän käytäntö -palkintoja on myönnetty mm. asumistietoa lisäävästä Ahaa-kurssista, vuoden vuokralaisen palkitsemisesta, talousongelmien kanssa painiville asukkaille suunnatusta palveluneuvonnasta sekä aktiivisesta asukastoiminnasta.

Jos kiinnostuit, ota yhteyttä Nuorisoasuntoliiton kehittämispäällikköön.

laatuleima_logo_uusi_ilme
Scroll to Top