KATU-hankkeen uutiskirje

Nuorisoasuntoliiton KATU - kokemusasiantuntija arjen tukena -hankkeen uutiskirje
Voit tutustua KATU-hankkeen toiminta-ajatukseen esittelyvideossa NALin Youtube-kanavalla.

TOIMINNALLINEN VUOSI 2022

Hankkeen toiminta on ehtinyt olla käynnissä puolentoista vuoden ajan ja asiakasmäärän osalta asetettuihin tavoitteisiin on päästy molemmilla hankealueilla. Rikostaustaisten nuorten aikuisten kanssa työskennellessä nousi esille tarve läheisten kanssa tehtävään työhön, josta onkin tullut kiinteä osa KATU-valmennusta. Läheistyön tarpeeseen vastattiin perustamalla yhteistyössä Irti Huumeista ry:n ja Vankien vanhemmat ry:n kanssa läheisryhmät Kemi-Tornioon. Myös Hämeenlinnassa suunnitellaan läheisryhmän perustamista yhteistyössä Vikto ry:n kanssa.

Torniossa henkilökohtaisen valmennuksen rinnalle perustettiin hankkeen kokemusasiantuntijan vetämä vertaistukiryhmä. Etelän hankealueella puolestaan asiakkaiden päihteettömyyttä on tukenut kokemusasiantuntijan vertaistukiryhmiin saattaminen. Hankkeen kokemusasiantuntijat käyvät myös säännöllisesti pitämässä ryhmiä esimerkiksi päihdekuntoutuslaitoksissa tai vankiloissa. Rikostaustaisten asiakkaiden tarpeisiin räätälöitiin oma Asumisen ABC -luentomateriaali Nuorisoasuntoliiton Asumisen ABC-materiaalin pohjalta. Tarkoituksena on kannustaa Nuorisoasuntoliiton paikallisyhdistyksiä ja muita toimijoita lisäämään vankien tietoisuutta asumiseen liittyvistä asioita valtakunnallisesti. Pääset lataamaan materiaalin itsellesi NALin verkkosivuilta.

Kokonaisuudessaan hankkeen valmennusmallia on kuvattu Innokylässä.

44-DSC04757
KOKEMUSASIANTUNTIJUUS HOUKUTTELEE NUORIA JA KIINNOSTAA AMMATTILAISIA

Useat hankkeen nuoret kertoivat hakeutuneensa asiakkuuteen juuri kokemusasiantuntijan tarjoaman tuen vuoksi. Työstä saatujen kokemusten kautta esimerkiksi päihdekuntoutukseen motivoituminen myös nuorten aikuisten kohdalla on mahdollistunut juuri kokemustaustaisen työntekijän kannustuksen avulla. Työparimalli ja kokemusasiantuntijuudesta oppiminen herättävät kiinnostusta myös ammattilaisten keskuudessa. Vaikuttaa kuitenkin siltä, että työparimallin käyttöönoton haasteena on, miten eri organisaatiot pystyvät palkkaamaan kokemusasiantuntijoita täysiaikaisiin työsuhteisiin. Nuorisoasuntoliiton ja NAL Palveluiden syksyllä 2022 käynnistyneessä pilotissa hankkeen kokemusasiantuntija Jesse Boström on työskennellyt NAL Palveluissa yhtenä päivänä viikossa. Pilotista tähän mennessä saatujen kokemusten perusteella asumisohjaajat ovat kokeneet kokemustaustaisen työparin tuoneen lisää osaamista erityisesti päihdetyöhön ja asiakkaan tilanteen arvioimiseen. Lisäksi työyhteisö antoi palautetta kokemusammattilaisen uudenlaisesta energisemmästä tavasta tehdä työtä. Voit lukea lisää aiheesta NALin sivuilta. Osana hanketta on myös valmisteltu työparimalliopas, jossa kokemusasiantuntijan ja sosiaalialan ammattilaisen yhteistyötä käsitellään yleisesti sekä KATU-hankkeen näkökulmasta.

KATU-HANKE VAIKUTTAMASSA

Nuorten pahoinvointiin ja nuorisorikollisuuteen liittyvä teemat ovat olleet vahvasti esillä yhteiskunnallisessa keskustelussa viime vuonna.  Keväällä 2022 Nuorisoasuntoliiton Asumisen ajankohtaispäivän teemana oli ”ratkaisuja rikostaustaisten asumiseen” ja saimme kuulla asiantuntevia esityksiä monesta eri näkökulmasta. Blogitekstin tapahtumasta pääsee lukemaan täältä. Voit myös katsoa Ajankohtaispäivän tallenteen NALin Youtube-kanavalta. Nuorisoasumisen kentällä hanke oli esillä Hämeenlinnan NAL-päivillä, jossa esityksemme teemana oli asiakkaan ääni. Lisäksi työparimallia esiteltiin valtakunnallisilla Päihdepäivillä.

Paikallisesti olemme pyrkineet vaikuttamaan erityisesti vapautuvien vankien mahdollisuuteen saada asunto. Yksi merkittävimmistä askelista oli Nuorisoasuntoliiton liittyminen osaksi valtakunnallista Vapautuvien asumisen tuen (VAT) -verkostoa. Yhdessä VAT-verkoston ja NAL Riihimäen kanssa järjestimme Riihimäellä nuoriin rikostaustaisiin ja paikalliseen vapautuvien vankien asuttamiseen liittyvän seminaarin. Myös Kemi-Tornion alueella kehitettiin paikallisella tasolla yhteistyötä sekä kuntien vuokrataloyhtiöiden, että tuetun asumisen kanssa. Lisäksi vapautuvien vankien asuttamisenryhmän eli ASO-ryhmän toiminta käynnistyi alueella.

Syksyllä KATU-hanke oli mukana kaikilla hankepaikkakunnilla Asunnottomien yössä. Torniossa järjestettiin historian ensimmäinen Asunnottomien yö yhteistyökumppanien kanssa. Tapahtuma herätti paljon kiinnostusta ja se tullaan ensi vuonna järjestämään Tornion lisäksi myös Kemissä. Lisäksi hankkeen asiakkaat olivat mukana Nuorisoasuntoliiton viestintäkampanjassa.

Myös nuorisorikollisuuden teemaan panostettiin edelleen syksyllä. Laurea-ammattikorkeakoulussa järjestettiin yhdessä Aseman lasten, Suomen Romanifoorumin ja Laurean Voimaprofi-hankkeen kanssa ”Rikostaustaisten kokemusasiantuntijoiden näkemyksiä nuorisorikollisuudesta” seminaari. Voit lukea lisää tapahtumasta täältä ja täältä. Nuorten päihteidenkäytöstä ja siitä millaisena se kaduilla näyttäytyy, keskustelimme Riihimäen nuorten päihdeillassa Hankkeen puheenvuoron pääset katsomaan täältä. Pohjoisessa hanke oli esillä Sosiaalialan asiantuntijapäivillä Oulussa.

RIKOS- JA PÄIHDETAUSTAISTEN NUORTEN AIKUISTEN KANSSA TYÖSKENTELEVIEN OSAAMISEEN PANOSTETTU

Hankkeen yhtenä tavoitteena on lisätä nuorten aikuisten kanssa työskentelevien ammattilaisten osaamista päihde- ja rikoserityisyydestä. Keväällä 2022 toteutimme kaksiosaisen työpajan rikoserityisyys asumissosiaalisessa työssä, johon osallistui alan ammattilaisia, kokemusasiantuntijoita sekä hankkeen asiakkaita. Työpajojen tarkoituksena oli sekä jakaa osaamista, että kerryttää taustamateriaalia hankkeen koulutusmallin valmisteluun. Työpajoissa kehitetyt huoneentaulut kohtaamisesta ja asumisen turvaamisesta voit ladata täältä.

NAL-kentän ammattilaisille järjestettiin koulutusta asiakastyön turvallisuudesta Totti Karpelan johdolla. Itsemurhien ennaltaehkäisystä ja puheeksi otosta järjestettiin koulutus ITRO-hankkeen kanssa. Pääsimme toteuttamaan myös oppilaitosyhteistyötä useiden eri ammattikorkeakoulujen kanssa.

Työparimalliin liittyviä koulutuksia järjestettiin myös hankealueen ulkopuolella.

AJANKOHTAISIA UUTISIA

Hankkeessa on tapahtunut henkilöstömuutoksia. Hämeenlinna-Hyvinkää-Riihimäki alueella on aloittanut syksyllä 2022 uutena aluetyöntekijänä sairaanhoitaja Janita Hirvihuhta. Hankkeen projektipäällikkö Vilma Kinnunen siirtyy NAL konsernin sisällä uusiin tehtäviin ja hänen tilallaan aloittaa tammikuussa 2023 Pauliina Rantala. Yhteystiedot löytyvät NALin verkkosivuilta.

KATU-hanke tarjoaa Rikoksista irti -verkoston suunnitteleman ja toteuttaman koulutuksen: Työparimalli asumissosiaalisessa työssä 27.1. kello 13.00 Teamsissa. Kouluttajina toimivat Mikko Leskinen ja Hanna-Riikka Alasippola. Voit ilmoittautua mukaan täältä.

KATU-HANKE MEDIASSA

Opiskelijasta Proksi Podcast: Työllistyminen vankilan jälkeen. Vieraana KATU-hankkeen Jesse Boström.

Blogi: Huomio on tän päivän huume. KATU-hankkeen projektipäällikkö Vilma Kinnunen.

Kotikulmilta-lehti: Vapautuva vanki tarvitsee rinnalla kulkijaa. Artikkeli KATU-hankkeesta

Scroll to Top