KATU-hankkeen uutiskirje syksy 2023

Nuorisoasuntoliiton KATU - kokemusasiantuntija arjen tukena -hankkeen uutiskirje

KUULUMISIA VIIMEISELTÄ HANKEVUODELTA

Vuosi 2023 on hankkeen viimeinen kokonainen toimintavuosi. Asiakastyö on jatkunut molemmilla alueilla edellisvuoden tapaan vilkkaana ja uusia nuoria on tullut säännöllisesti asiakkuuteen. Monet asiakkuudet ovat olleet pitkiä ja nuoria on sekä saatu asutettua että kiinnittymään tukeen ja ohjautumaan esimerkiksi päihdehoitoon ja muihin tarpeenmukaisiin palveluihin. Tiiviin verkostotyön ansiosta hanke tunnetaan jo hyvin molemmilla alueilla ja asiakasohjaus toimii pääsääntöisesti, vaikka hyvinvointialueille siirtyminen aiheuttikin erityisesti alkuvuodesta jonkin verran haasteita. Alkuvuodesta kerättyjen sidosryhmäkyselyjen mukaan yhteistyökumppanit näkivät hankkeen asiakastyön edistäneen nuorten asioita ja erityistä hyötyä nähtiin olleen kokemusasiantuntijan kanssa työskentelystä. Hankkeen valmennusmallin kuvaus löytyy Innokylästä.

Uusia asiakkaita voidaan vielä ottaa toimintaan mukaan tavalliseen tapaan loppusyksyn ajan. Asiakastyössä huomioidaan kuitenkin hankkeen päättyminen maaliskuussa 2024 ja tarvittaessa etsitään asiakkuuteen haluaville vaihtoehtoisia polkuja, kun toiminnan jatko on vielä epäselvä. Molemmilla hankealueilla kartoitettiin kevään aikana vaihtoehtoja hankkeen työn jatkolle. Toiminnan jatkamiseksi on tehty suunnitelmia ja rahoitushakuja, joiden mahdollisesta toteutumisesta tiedämme enemmän joulukuussa.

Läheisten kanssa tehtävä ohjaus- ja tukityö on juurtunut osaksi KATU-valmennusta myös Hyvinkää-Riihimäki-Hämeenlinnan hankealueella, kun Hämeenlinnassa käynnistettiin alkuvuodesta kevään ajan jatkunut Palaset-mallin mukainen päihdeläheisten ryhmä yhteistyössä Vikto ry:n kanssa. Ryhmä pyöri täytenä ammattilaisten ohjauksessa kevään ajan ja on jatkunut syyskauden vertaisvetoisena. Tarve läheistyölle on ollut alueella suuri.

KATU-hanke antoi kokemusasiantuntijuuttaan päihdemaailmasta käyttöön ja vuorotteli Vikto ry:n kanssa myös Hämeenlinnan Ohjaamolla päihde- ja rikostaustaisten nuorten aikuisten ryhmässä, jossa käytettiin luovia menetelmiä päihteistä puhumisen tukena. Torniossa puolestaan on syksyllä käynnistelty vertaisryhmää päihteitä käyttäville nuorille ja panostettu sosiaalisen median näkyvyyteen (Instagramissa: @katu_hanke).

 

YHTEISTYÖ, TAPAHTUMAT JA VAIKUTTAMINEN

Hankkeen alkuvuosi kului pohjoisessa yhteistyön tiivistämisen merkeissä, kun Kemi-Tornion hankealueelta käytiin vankilakiertueella. Aluetyöntekijät vierailivat Pelson, Kestilän ja Oulun vankiloissa esittelemässä hanketta ja hankkeessa NALin materiaalin pohjalta räätälöityä Asumisen ABC vankilasta vapautuville -materiaalia vankiloiden henkilöstölle. Työpari veti myös Asumisen ABC vapautuville -ryhmän Ylitornion avovankilan vangeille. Hankkeen työ herätti kiinnostusta vankiloissa ja kiertue olikin hyvä muistutus siitä, miten tärkeää on tavata yhteistyökumppaneita säännöllisesti myös kasvokkain. Vapautuville räätälöidyn Asumisen ABC-materiaalin pääset lataamaan täältä.

KATU-hanke on vienyt kuluvan vuoden aikana rikos- ja päihdetaustaisten nuorten aikuisten asiaa, kokemusasiantuntijuutta ja työparimallia aktiivisesti sekä ammattilaisten että alan opiskelijoiden suuntaan. Alkuvuodesta hankkeen kokemusasiantuntija Jesse Boström puhui ensihoidon ammattilaisille FinnEM2023 -tapahtumassa ja pohjoisen hankealueen työparilla oli puheenvuoro Lapin AMK:n järjestämässä Nuoruus elämänvaiheena -seminaarissa helmikuussa. Maaliskuussa Sosiaalialan asiantuntijapäivillä Tampereella aluetyöntekijä Jesse Boström piti puheenvuoron rikostaustaisten nuorten asumisesta ja elämänhallinnasta yhdessä NAL-palveluille siirtyneen Vilma Kinnusen kanssa.

Lisäksi hankkeen kokemusasiantuntijat vierailivat kevään aikana sosiaalialan opiskelijoiden luennoilla sekä Laureassa että HAMKissa. Kemi-Tornion työpari on aloittanut tänä syksynä koulutukset kokemusasiantuntijuuden ja työparityöskentelyn teemoista myös Lapin AMK:n terveydenhuollon opiskelijoille. Etelän hankealueella aluetyöntekijä Jesse Boström on pitänyt syksyn aikana kokemusasiantuntijuutta esillä kokemusluennolla Hyvinkään Hyriassa ja osallistumalla Rikosseuraamuslaitoksen ja Marttojen järjestämän Arjen taitojen koulutuspäivän paneelikeskusteluun lokakuussa.

Hanke järjesti kuluneen vuoden aikana myös NAL-kentän ammattilaisille koulutusta: Rikoksista irti -verkoston suunnittelema ja toteuttama Työparimalli asumissosiaalisessa työssä -koulutus toteutui tammikuussa ja VET traumapsykoterapeutti Aku Kauran vetämä koulutus traumatietoisesta työotteesta järjestettiin yhdessä NALin Onnistu asumisessa -toiminnan kanssa toukokuussa.

Alkukesästä hankkeessa messuiltiin. Kemi-Tornion alue osallistui toukokuussa Oulun vankilassa pidetyille vankimessuille, missä hanke kohtasi Oulun vankilan vankeja sekä potentiaalisia yhteistyökumppaneita. Vankimessut olivat hyvä tapahtuma lisätä tietoutta KATU-hankkeesta paitsi Rikosseuraamuslaitoksen sisällä, myös rikos- ja päihdetaustaisille suunnattujen kolmannen sektorin toimijoiden keskuudessa Pohjois-Suomen alueella.

KATU-hanke vankimessut

Helsingissä KATU-hanke oli mukana järjestämässä jo perinteisiä Vankimessuja 4.6. Kalliolan Setlementtitalolla yhdessä Laurea-ammattikorkeakoulun ja muiden kentällä toimivien järjestöjen kanssa. Messuilla esittäytyi tänäkin vuonna totuttuun tapaan moninainen joukko toimijoita, joilla on rikostaustaisille, vangeille tai heidän läheisilleen suunnattuja palveluita. ”Vankimessut-tapahtuman avulla edistetään vuoropuhelua, torjutaan toiseutta sekä puolustetaan rikostaustaisten uusia mahdollisuuksia yhteiskunnassa”, Laurean tiedote tapahtumasta ja sen tarkoituksesta täällä. Myös MTV Uutiset poikkesi tapahtumassa, katso uutisklippi täältä.

Kemi-Tornion hankealueella hanke on ollut vahvasti mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa Asunnottomien yön tapahtumia, jotka järjestettiin nyt Kemissä ensimmäistä ja Torniossa toista kertaa. Asunnottomuudesta, vähävaraisuudesta ja päihdepalvelujen tilasta saatiin ainakin Torniossa viestiä hyvin eteenpäin päättäjille, kun tapahtuman paneelikeskusteluun osallistui myös paikallispolitiikan vaikuttajia. Kemin ensimmäinen Asunnottomien yö -tapahtuma keräsi 150 osallistujaa, joiden innoittamana ensi vuoden tapahtumaan on jo alettu ideoimaan. Katso juttu Tornion tapahtumasta täältä sekä Kemin tapahtumasta täältä ja täältä.

 

AJANKOHTAISIA UUTISIA

Hankkeessa on tapahtunut henkilöstömuutoksia. Kemi-Tornion alueella aloitti elokuussa uusi työpari. Kokemustaustaisen aluetyöntekijän sijaisena toimii vuoden loppuun asti Kaisa Rantaharju ja ammattilaistaustaisena aluetyöntekijänä tiimissämme aloitti terveydenhoitaja (AMK) Kiti Kalliomäki. Yhteystiedot löytyvät NALin verkkosivuilta.

KATU-hankkeen oman, nuorten aikuisten kanssa työskenteleville ammattilaisille suunnatun koulutusmateriaalin ensimmäinen osa on julkaistu 7.11. Materiaali koostuu lyhyistä, koulutuksellisista keskusteluvideoista sekä yhdestä podcast -jaksosta, joihin ammattilaisten on helppo tutustua vaikka työpäivän lomassa. Uudet jaksot julkaistaan tiistaisin marraskuun ajan. Ensimmäisessä jaksossa hankkeessa pitkään yhdessä työparina Kemi-Tornion alueella työskennelleet Carita ja Janne kertovat videolla, miten kokemusasiantuntijuus ja työparimallin hyödyntäminen on auttanut nuoria kiinnittymään hankkeeseen ja sitä kautta myös palveluihin. Jaksossa pohditaan myös työpariksi kasvamista ja uraansa aloittelevan kokemusasiantuntijan työssä jaksamista. Pääset katsomaan videon täältä.

KATU-hanke koulutuspaketti

Halusimme tehdä tällä koulutuksellisella materiaalilla näkyväksi niitä kokemuksia ja oivalluksia, joita olemme saaneet hankkeen aikana 2021–2023 saadessamme työskennellä rikos- ja päihdetaustaisten nuorten aikuisten kanssa. Näin muutkin samaa asiakasryhmää työssään kohtaavat ammattilaiset voivat hyötyä kokemuksistamme, vaikka hanke aikanaan tulee päätökseen. Seuraa NALia ja KATU-hanketta somessa, niin saat muistutuksen, kun uusi osa julkaistaan.

SAVE THE DATE! Hanke järjestää loppuseminaarin hybridinä Hämeenlinnan Verkatehtaalla ja verkossa torstaina 25.1.2024 n. klo 10–14. Ohjelma tarkentuu myöhemmin, mutta luvassa on varmasti mielenkiintoista keskustelua rikos- ja päihdetaustaisiin nuoriin aikuisiin liittyen.

 

KATU-hankkeen uutiskirje julkaistaan vielä kerran ennen hankkeen päättymistä maaliskuussa 2024.

Scroll to Top