Työparimalliopas

Työparimalliopas johdattaa työparimallin käyttöön. Työparin muodostavat koulutettu kokemusasiantuntija ja sosiaalialan ammattilainen.

Kokemusasiantuntija ja ammattilaisen yhteistyö -työparimalliopas - PDF

 

Oppaan ensimmäisessä osiossa tarkastellaan kokemusasiantuntijatoimintaa yleisellä tasolla.

Toisessa osiossa kuvataan kokemusasiantuntijan ja ammattilaisen työparimallia erilaisissa toimintaympäristöissä ja ohjataan työparimallin käyttöönotossa.

Kolmannessa osiossa esitellään Nuorisoasuntoliiton KATU – Kokemusasiantuntija arjen tukena -hankkeen kokemuksia työparimallista rikos- ja päihdetaustaisten nuorten aikuisten kanssa tehtävässä työssä.

Scroll to Top