Tekeminen näkyväksi -visuaaliset kuvaukset

Asumisen mieli -hankkeen tavoitteena on ollut vahvistaa ja tehdä näkyväksi NAL-paikallisyhdistysten asumisohjaajien nuorten mielen hyvinvointia edistävää työtä. Vuoden 2020 aikana hankkeessa selvitettiin, miten asumisohjaajat näkevät työnsä merkityksen asukkaiden elämässä.  Lisäksi NAL-asukkailta selvitettiin, millaista asumisneuvonta ja -ohjaustyö on parhaimmillaan. Tämän prosessin tuloksena syntyi kaksi visuaalista tuotosta, joiden avulla voidaan havainnollistaa asumisohjaajien tekemän työn merkitys nuoren mielen hyvinvoinnin edistämisessä.

 

Visuaalinen kuvaus 1.

Hyvä asumisohjaaja osaa tukea nuoren mielen hyvinvointia

Tässä kuvassa tuodaan esiin nuoren (kuvassa oikealla) näkemys siitä, millaisena hän näkee hyvän asumisohjaajan. Millaisia ominaisuuksia nuori asumisohjaajassa ja tämän toimintatavoissa arvostaa? Miten nuori haluaa tulla kohdatuksi?

Harmaa laatikko keskellä kuvaa asumisohjaajan ja nuoren välistä kohtaamista. Laatikossa on tuotu esille ne asiat, joita kumpikin osapuoli keskinäisen yhteistyön osalta arvostaa ja pitää tärkeänä.

Asumisohjaajien mukaan ammatillinen pääoma, taidot, asenne ja arvot ovat tärkeitä elementtejä työssä onnistumisessa. Näitä asioita on mainittu asumisohjaajan (kuvassa vasemmalla) palloissa.

Tämän kuvan avulla on helppo tuoda esille sekä NAL-asukkaiden että asumisohjaajan näkökulmaa asumisneuvonta- ja ohjaustyön merkityksestä mielen hyvinvointia tukevana toimintana. Kuva ilmentää myös sitä, millaisista asioista NAL-paikallisyhdistysten tekemästä asumisneuvonta- ja ohjaustyössä on kyse.

 

Hyvä asumisohjaaja osaa tukea nuoren mielen hyvinvointia

 

Visuaalinen kuvaus 2.

Jokainen kohtaaminen on mahdollisuus

Tämän kuvan avulla tehdään näkyväksi asumisneuvonta- ja ohjaustyön polkua NAL-paikallisyhdistyksissä.  Kuvan avulla on helppo kertoa yhteistyökumppaneille, sidosryhmille ja uusille NAL-asukkaille, millaisia elementtejä asumisneuvonta- ja ohjaustyö pitää sisällään ja millainen on onnistuneen yhteistyön polku. Kuvan sitaatit ovat NAL-asumisohjaajien ajatuksia siitä, mitä kukin osa-alue parhaimmillaan pitää sisällään.

 

Jokainen kohtaaminen on mahdollisuus -kaavio

 

 

Kuvausten pdf-tiedostot tulostettaviksi:

Jokainen kohtaaminen on mahdollisuus

Hyvä asumisohjaaja osaa tukea nuoren mielen hyvinvointia

Scroll to Top