Asumisen mieli

Asumisen mieli - hanke

NAL:n paikallisyhdistyksissä työskentelevät asumisohjaajat tarjoavat asukkailleen asumisneuvontaa ja -ohjausta. Asumisohjaajat ovat nuorten tukena heti asumisen alussa ja sen aikana, kun neuvoa tarvitaan, esimerkiksi asumisen ongelmien selvittelyssä ja vuokranmaksun haasteissa. Asumisohjaajien työhön kuuluu olennaisena osana myös nuorten mielenterveyden edistäminen.

 

NAL:n Asumisen mieli -hankkeessa vahvistetaan ja tehdään näkyvämmäksi asumisohjaajien tekemää nuorten mielenterveyttä edistävää työtä. Kehittämistyötä tehdään pääasiallisesti NAL:n paikallisyhdistysten kanssa, mutta siihen voi osallistua muitakin ammattilaisia. Hankkeessa vahvistetaan ammattilaisten mielenterveysosaamista sekä paikkakuntakohtaisia verkostoja ja yhteistyötä järjestämällä koulutuksia, tilaisuuksia ja työpajoja. Lisäksi kehitetään ja levitetään nuorten mielenterveyteen liittyviä asiakaslähtöisiä hyviä käytäntöjä ja materiaaleja. Asumisen mieli -hanketta rahoittaa STEA vuosille 2018-2020.

 

Yhteystiedot:

Niina Kaksonen, niina.kaksonen@nal.fi, p. 09 7745 3665.

Scroll to Top