Asumisen mieli

Asumisen mieli - hanke

NALin paikallisyhdistyksissä työskentelevät asumisohjaajat tarjoavat asukkailleen asumisneuvontaa ja -ohjausta. Asumisohjaajat ovat nuorten tukena heti asumisen alussa ja sen aikana, kun neuvoa tarvitaan, esimerkiksi asumisen ongelmien selvittelyssä ja vuokranmaksun haasteissa. Asumisohjaajien työhön kuuluu olennaisena osana myös nuorten mielenterveyden tukeminen.

NALin Asumisen mieli -hanke on päättynyt, mutta hankkeen tuotoksia jää elämään NAL-paikallisyhdistysten arkeen. Hankkeen aikana vahvistettiin ja tehtiin näkyvämmäksi asumisohjaajien tekemää nuorten mielenterveyttä edistävää työtä. Kehittämistyötä tehtiin pääasiallisesti NALin paikallisyhdistysten kanssa, mutta siihen osallistui muitakin ammattilaisia. Prosessista syntyi Tekeminen näkyväksi -visuaaliset tuotokset.

Kehitimme DIAK:in, Oulun ja Turun NAL-paikallisyhdistysten kanssa 3X10-elämäntilannemittarin sähköiseen Zekki-palveluun asumisen osion. Elämäntilannemittaria ja Zekki-palvelua käytetään asumisohjaustyössä asukashaastatteluissa, arvioinnissa ja Zekki-palvelun avulla nuori voi joko itsenäisesti tai yhdessä ohjaajan kanssa tarkistaa, miltä se elämä juuri sillä hetkellä näyttää.

Hankkeessa järjestettiin useita koulutuksia ja siten vahvistettiin sekä asumisohjaajien että muiden ammattilaisten mielenterveysosaamista. NAL-kentällä on jatkossa entistä vahvempi osaaminen nuoren mielen hyvinvoinnin tueksi.

Hankkeen aikana valmistui toimintamalli, joka sisältää erilaisia työkaluja nuorten mielen hyvinvoinnin tukemiseen. Työkalut ovat ladattavissa tämän sivun alalaidasta käyttöohjeineen.

Asumisen mieli -hanketta rahoitti STEA vuosille 2018-2021.

 

Scroll to Top