Ajankohtaista

Kokemusasiantuntijuus vahvistuu NAL-kentällä

Blogi-kokemusasiantuntijuus

Kokemusasiantuntija arjen tukena (KATU) hanke on nostanut esille kokemusasiantuntijuuden hyödyntämisen NAL-kentällä. Aivan uudesta asiasta ei kuitenkaan ole kysymys, sillä esimerkiksi Turun NAL Palvelut ovat asiakastyönsä tukena hyödyntäneet kokemusasiantuntijoita jo pitkään. Millaisia ajatuksia heräsi kun KATU-hankkeen työntekijät vierailivat turkulaisten luona keväällä? Entä miten kokemusasiantuntijuus otetaan mukaan toimintaan Helsingin NAL Palveluissa tulevana syksynä?

Asiakkaasta kokemusasiantuntijaksi

Turun NAL Palveluissa työskennellään asumisen sisältöpalveluiden, erityisesti tuetun asumisen parissa. Vastaava ohjaaja Anni Mahlamäki kertoo asiakkaista merkittävän osan olevan esimerkiksi päihteistä kuntoutuvia henkilöitä, jonka johdosta Turun NAL Palveluiden tiimissä on panostettu muun muassa päihdetyön osaamiseen asumisentuen rinnalla. Asiakkaalle tarjottava tuki on kokonaisvaltaista ja usein pitkäkestoista. Tiimin osaamista täydentää kokemusasiantuntijoiden toimiminen ammattilaisten työparina. Toistaiseksi NAL Palveluilla ei ole erillistä vakanssia kokemusasiantuntijan nimikkeellä, mutta palvelua hankitaan satunnaisesti palkkioperusteisesti tutuilta kokemusasiantuntijoilta.

Monet kokemusasiantuntijat ovat Turun NAL Palveluiden entisiä asiakkaita, jotka ovat kuntoutuneet ja lähteneet kouluttautumaan kokemusasiantuntijoiksi ja myöhemmin esimerkiksi lähihoitajiksi. Haasteita aiheuttaakin lähinnä työelämään täysipainoisesti siirtyneiden kokemusasiantuntijoiden ajanpuute toimia satunnaisissa tehtävissä.

Mahlamäen mukaan Turun NAL Palveluiden toiveena olisi saada palkattua tiimiin täysiaikainen kokemusasiantuntija, mutta palvelutuotannon puolella haasteita asettaa palvelun tilaajan vaatimat henkilökunnan koulutusvaatimukset. Yhtenä ratkaisuna tähän on niin sanottu kokemusammattilaisuus eli henkilö joka on esimerkiksi päihderiippuvuudesta toivuttuaan kouluttautunut sosiaali- ja terveysalalle ja pystyy siten yhdistämään työssään ammattilaisuutta ja kokemusasiantuntijuutta.

Tuetun asumisen palveluissa tarvitaan kokemusasiantuntijaa

KATU-hankkeemme Jesse Boström on esimerkki kokemusammattilaisesta, sillä Jessellä on lähihoitajan tutkinto ja omakohtainen kokemus rikollisuudesta- ja päihteistä irrottautumisesta. KATU-hankkeessa Jesse toimii ”kokemusasiantuntijuus edellä”, mutta tutkinto mahdollistaa työskentelyn erilaisissa toimintaympäristöissä ja tuo tietenkin lisää osaamista omaan työhön. Syksyllä Jesse aloittaa hankkeesta erillisellä sopimuksella työskentelyn Helsingin NAL Palveluissa yhtenä päivänä viikossa. Ajatus kokeiluun on lähtenyt aidosta tarpeesta saada vahvistettua osaamista päihteillä ja rikoksilla oireilevien nuorten kanssa työskentelyyn. Kokemustaustaisen työntekijän tulo osaksi tiimiä lisää myös muiden tiimiläisten tietoa ja mahdollistaa konsultoinnin matalalla kynnyksellä.

Kokemusammattilaisuudessa on hyvät puolensa, mutta joissain tilanteissa asiakkaan kannalta voi kuitenkin samaistumispintaa löytyä enemmän silloin kun kokemusasiantuntijan omista kokemuksista ei ole kovin pitkä aika. Olemme pohtineet myös sitä, onko työryhmän ja kokemustaustaisen työntekijän kannalta selkeämpää tehdä rajanvetoa siinä, odotetaanko hänen toimivan kokemusasiantuntijan lähtökohdista vai ammattilaisen lähtökohdista. Erilaisten toteuttamistapojen hyvät ja huonot puolet selkeytyvät kokeilemalla ja reflektoimalla toimintaa. Selvää on kuitenkin havahtuminen kokemusasiantuntijuuden hyötyihin nuorisoasumisen kentällä. NAL-kentän toimijat niin paikallisyhdistyksissä kuin konsernin sisällä ovat suhtautuneet työparimalliin ilahduttavan kiinnostuneesti. Pyrimmekin askel kerrallaan löytämään soveltuvia ratkaisuja erilaisille toimijoille niin paikallisyhdistyksissä kuin konsernin sisälläkin, jotta työparityö jäisi pysyväksi osaksi NAL-kentän toimintaa.

 

Vilma Kinnunen

Projektipäällikkö, KATU-hanke

Scroll to Top