Ajankohtaista

Etsimme rikostaustaisten nuorten asumista tukevaan hankkeeseen projektipäällikköä

Rekry

Nykyisen projektipäällikkömme siirtyessä konsernissamme uusiin tehtäviin, etsimme uutta projektipäällikköä KATU-hankkeeseen, jossa tähdätään rikostaustaisten nuorten asunnottomuuden vähentämiseen ja arjenhallinnan paranemiseen.

KATU – kokemusasiantuntija arjen tukena -hanke 

Hankkeen tarkoitus on vankilasta vapautuvien, yhdyskuntaseuraamusta suorittavien ja muiden rikostaustaisten 18–29-vuotiaiden nuorten aikuisten asumisen turvaaminen ja elämänhallinnan parantaminen koulutetun rikos- ja päihdekokemusasiantuntijan ja sosiaalialan tai asumisen ammattilaisen avulla. Hanke toteutetaan kahdella alueella: Hyvinkää-Riihimäki-Hämeenlinna ja Kemi-Tornio. Toiminnan tavoitteena on rikostaustaisten nuorten asunnottomuuden vähentäminen, rikostaustaisten nuorten elämän- ja arjenhallinnan paraneminen, uusintarikollisuuden ennaltaehkäisy ja nuorten parissa työskentelevien ammattilaisten osaamisen parantuminen.

Työnantaja 

Nuorisoasuntoliitto NAL ry on 23 nuorisoasuntoyhdistyksen valtakunnallinen kattojärjestö ja nuorten asumisen asiantuntija. Paikallisyhdistysten ja liiton lisäksi NAL-yhteisöön kuuluvat NAL Asunnot Oy, NAL Palvelut Oy sekä 6 jäsenjärjestöä.  

NAL-yhteisö tuottaa ja vuokraa koteja alle 30-vuotiaille nuorille, kehittää ja järjestää itsenäisen asumisen turvaavia palveluja ja toimii nuorten asumisen edunvalvojana.  

Tarjoamme innostavan, kehittämismyönteisen ja tasa-arvoisen työyhteisön. NALissa noudatetaan sosiaalialan järjestöjen työehtosopimusta. Käytössä on lounas- ja virike-edut sekä kattava työterveyshuolto.   

Avoin tehtävä: projektipäällikkö 

Projektipäällikkö johtaa KATU-hanketta, vastaa toiminnan ja talouden suunnittelusta ja seurannasta sekä kehittämisestä. Projektipäällikkö toimii hankkeen työntekijöiden esihenkilönä. Työ edellyttää matkustamista hankkeen toiminta-alueilla (Hyvinkää-Riihimäki-Hämeenlinna sekä Kemi-Tornio). Työpaikka sijaitsee NALin toimistolla Helsingin Malmilla. Myös etätyö osan viikosta on mahdollista. Tehtäväkohtainen palkka on 3100–3300 euroa työntekijän kokemus huomioiden. 

Odotamme

  • kokemusta projekti- ja kehittämistyöstä 
  • asiantuntemusta haastavan (esim. päihde- tai rikostaustainen) kohderyhmän kanssa työskentelystä 
  • sosiaalialan tai muuta soveltuvaa korkeakoulutusta 
  • itsenäistä työotetta ja hyviä yhteistyötaitoja 
  • hyvää suullista ja kirjallista ilmaisutaitoa.

Arvostamme 

  • kokemusta esihenkilötyöstä ja projektijohtamisesta sekä etäjohtamisesta 
  • nuoriin aikuisiin ja asumiseen liittyvää asiantuntemusta 
  • Erityisesti rikosseuraamusalan tuntemusta  
  • kokemusasiantuntijatoiminnan tuntemusta 
  • kokemusta verkostotyöskentelystä.

Työsuhde on määräaikainen ja kestää 31.3.2024 saakka. Työ alkaa 14.11. tai sopimuksen mukaan.
 

Työnhaku

Haluamme, että työyhteisömme on yhdenvertainen ja moninainen. Toivomme hakijoiksi eri-ikäisiä, eri sukupuolien edustajia sekä kieli-, kulttuuri- ja muihin vähemmistöihin kuuluvia henkilöitä. Osana tätä työtä rekrytoimme anonyymisti. 

Anonyymi rekrytointi tässä tapauksessa tarkoittaa, että valitsemme haastatteluun kutsuttavat henkilöt nimettömästi. Sen vuoksi pyydämme hakijoita täyttämään työnhakuilmoituksen Webropol-lomakkeella. Sen kysymyksiin vastataan niin, että henkilöön viittaava tieto kuten nimi, sukupuoli, ikä tai osoite ei tule näkyviin. Lomakkeelle täytetään myös yhteystiedot ja siihen on mahdollista liittää CV, mutta yhdistämme ne hakemuksiin vasta sen jälkeen, kun olemme päättäneet haastatteluun valittavat henkilöt. 

Jätäthän hakemuksesi viimeistään 31.10.2022 klo 16.00 mennessä. Haastattelut järjestetään viikolla 45. Haastatteluun valituille annamme lyhyen kirjallisen tehtävän, joka tulee palauttaa ennen haastattelua. 

Hakulomake projektipäällikön tehtävään: https://link.webropol.com/s/projektipaallikkohaku
Varaathan aikaa lomakkeen täyttämiseen.

Lisätietoja työtehtävästä antaa projektipäällikkö Vilma Kinnunen,  
040 0901094 (ma–ke klo 9–15).

Scroll to Top