KATU - kokemusasiantuntija arjen tukena hanke

NUORISOASUNTOLIITON KATU-VALMENNUS AUTTAA RIKOS- JA PÄIHDETAUSTAISIA NUORIA OMAAN KOTIIN

KENELLE JA MISSÄ?

KATU-hanke on tarkoitettu 18–29-vuotiaille vangeille, yhdyskuntaseuraamusasiakkaille sekä muille rikos- ja päihdetaustaisille kahdella hankealueella: Kemi-Tornio ja
Hämeenlinna-Hyvinkää-Riihimäki.

Kokonaisvaltainen valmennus on suunnattu nuorille, jotka haluavat pyrkiä eroon rikollisesta tai päihdekeskeisestä elämäntavasta ja tarvitsevat apua asumiseen tai elämänhallintaan liittyvissä asioissa. Osallistuminen perustuu vapaaehtoisuuteen, mutta nuorilta odotetaan sitoutumista työskentelyyn ja valmennuksen tavoitteisiin.

Valmennus perustuu työparimalliin, jossa yhdistetään sosiaalialan ammattilaisen ja koulutetun kokemusasiantuntijan tarjoama tuki asiakkaan yksilöllisiä tarpeita vastaavaksi kokonaisuudeksi.

MITEN?

Työmme tapahtuu hankealueilla Rikosseuraamuslaitoksen yksiköissä sekä siviilissä. Työskentely on mahdollista aloittaa jo vankeusaikana. Valmennukseen hakeudutaan yhteistyökumppaniemme kautta tai ottamalla suoraan yhteyttä hankkeen työntekijöihin.

Valmennus pitää sisällään yksilötyötä sekä ryhmävalmennusta. Nuorten tarpeiden mukaisesti räätälöidään yksilöllinen valmennuskokonaisuus. Työn tavoitteena on varmistaa asiakkaan asumisen onnistuminen ja rikollisuudesta ja päihteistä irtautuminen yhdessä paikallisten toimijoiden kuten NAL:n paikallisyhdistysten kanssa.

Hankkeen kokemusasiantuntijoiden osaamista rikoserityisyydestä ja yhteiskuntaan integroitumisesta hyödynnetään sekä ammattilaisten kouluttamisessa, että asiakastyössä.

SISÄLTÖ?

Valmennus sisältää muun muassa:

• Asumisratkaisun etsiminen
asiakkaalle

• Asumissuunnitelman laatiminen asumisen onnistumisen tueksi ja
tarpeita vastaava asumisen tuki.

• Vapautuvan vangin tuki portilta lähtien esim. virastoasioinnissa auttaminen

• Moniammatillisen tiimin kasaaminen yhteistyössä julkisen sektorin ja muiden toimijoiden kanssa.

• Ryhmätoiminta ja mielekäs arki

• Kokemusasiantuntijan kanssa käytävät mentorikeskustelut.

OTA ROHKEASTI YHTEYTTÄ

Vilma Kinnunen
Projektipäällikkö
vilma.kinnunen(at)nal.fi
+358 9 77453656

Johanna Järviluoma
Aluetyöntekijä, Hämeenlinna-Riihimäki-Hyvinkää
johanna.jarviluoma(at)nal.fi
+358 9 77453657

Jesse Boström
Aluetyöntekijä,Hyvinkää-Riihimäki-Hämeenlinna.
jesse.boström(at)nal.fi
+358 9 77453659

Janne Olsen
Aluetyöntekijä, Kemi-Tornio
janne.olsen(at)nal.fi
+358 9 77453658

Carita Kainulainen-Renvall
Aluetyöntekijä, Kemi-Tornio
carita.kainulainen-renvall(at)nal.fi
+358 9 7745 3671

Scroll to Top