Ajankohtaista

Rekrytoimme rikostaustaisten nuorten asumista tukevaan hankkeeseen projektipäällikön ja aluetyöntekijän

Tyäpaikkailmoitus

Nuorisoasuntoliitto etsii projektipäällikköä ja aluetyöntekijää KATU-hankkeeseen, jossa tähdätään rikostaustaisten nuorten asunnottomuuden vähentämiseen ja arjenhallinnan paranemiseen.

NAL:ssa käynnistyy KATU – kokemusasiantuntija arjen tukena –hankeHankkeen tarkoitus on vankilasta vapautuvien, yhdyskuntaseuraamusta suorittavien ja muiden rikostaustaisten 18–29-vuotiaiden nuorten aikuisten asumisen turvaaminen ja elämänhallinnan parantaminen koulutetun rikos- ja päihdekokemusasiantuntijan ja sosiaalialan tai asumisen ammattilaisen avulla. Hanke toteutetaan kahdella alueellaHyvinkää-Riihimäki-Hämeenlinna ja Kemi-Tornio. Toiminnan tavoitteena on rikostaustaisten nuorten asunnottomuuden vähentäminen, rikostaustaisten nuorten elämän- ja arjenhallinnan paraneminen, uusintarikollisuuden ennaltaehkäisy ja nuorten parissa työskentelevien ammattilaisten osaamisen parantuminen. 

Hankkeella on projektipäällikkö, kaksi aluetyöntekijää sekä kokemusasiantuntijoita. Nyt haussa on projektipäällikkö ja aluetyöntekijä Hyvinkää-Riihimäki-Hämeenlinna-alueelle. Työsuhteet ovat määräaikaisia ja kestävät 31.3.2024 saakka. Työ alkaa 1.6. tai sopimuksen mukaan.  

Tarjoamme  innostavan, kehittämismyönteisen ja tasa-arvoisen työyhteisön. NAL:ssa noudatetaan sosiaalialan järjestöjen työehtosopimusta. Käytössä on lounas- ja virike-edut sekä kattava työterveyshuolto. 

Haluamme, että työyhteisömme on yhdenvertainen ja moninainen. Toivomme hakijoiksi eri-ikäisiä, eri sukupuolien edustajia sekä kieli-, kulttuuri- ja muihin vähemmistöihin kuuluvia henkilöitä. Osana tätä työtä rekrytoimme anonyymisti.  

Anonyymi rekrytointi tässä tapauksessa tarkoittaa, että valitsemme haastatteluun kutsuttavat henkilöt nimettömästi. Sen vuoksi pyydämme hakijoita täyttämään työnhakuilmoituksen Webropol-lomakkeella. Sen kysymyksiin vastataan niin, että henkilöön viittaava tieto kuten nimi, sukupuoli, ikä tai osoite ei tule näkyviin. Lomakkeelle täytetään myös yhteystiedot ja siihen on mahdollista liittää CV, mutta yhdistämme ne hakemuksiin vasta sen jälkeen, kun olemme päättäneet haastatteluun valittavat henkilöt. 

Jätäthän hakemuksesi viimeistään 2.5. Haastattelut järjestetään 10.12.5.  

Projektipäällikkö 

Projektipäällikkö johtaa KATU-hanketta, vastaa toiminnan ja talouden suunnittelusta ja seurannasta sekä kehittämisestä. Projektipäällikkö toimii hankkeen työntekijöiden esihenkilönä. Työ edellyttää matkustamista hankkeen toiminta-alueilla (Hyvinkää-Riihimäki-Hämeenlinna sekä Kemi-Tornio). Työpaikka sijaitsee NAL:n toimistolla Helsingin Malmilla. Myös korona-ajan päätyttyä etätyö osan viikosta on mahdollista. Tehtäväkohtainen palkka on 3100–3300 euroa työntekijän kokemus huomioiden. 

Odotamme 

 • kokemusta projekti– ja kehittämistyöstä 
 • asiantuntemusta haastavan (esim. päihde- tai rikostaustainen) kohderyhmän kanssa työskentelystä 
 • sosiaalialan tai muuta soveltuvaa korkeakoulutusta 
 • itsenäistä työotetta ja hyviä yhteistyötaitoja 
 • hyvää suullista ja kirjallista ilmaisutaitoa 

Arvostamme 

 • kokemusta esihenkilötyöstä ja projektijohtamisesta sekä etäjohtamisesta 
 • nuoriin aikuisiin ja asumiseeliittyvää asiantuntemusta  
 • kokemusasiantuntijatoiminnan tuntemusta 
 • kokemusta verkostotyöskentelystä

Hakulomake projektipäällikön tehtävään: https://link.webropolsurveys.com/S/84BBAE42E9349E9E. Varaathan aikaa lomakkeen täyttämiseen. 

Aluetyöntekijä (Hyvinkää-Riihimäki-Hämeenlinna) 

Aluetyöntekijän tehtävä on asiakastyö rikostaustaisten nuorten aikuisten kanssakokemusasiantuntijan työparina ja työn ohjaajana toimiminen, alueellinen verkostotyö sekä kehittämistehtävät.
Työskentelyalue on Hyvinkää, Riihimäki ja Hämeenlinna. Työpiste on Hyvinkäällä. Työ edellyttää liikkumista työskentelyalueella, joten työntekijällä on oltava käytössään auto tai vastaava kulkuväline. Tehtäväkohtainen palkka on 2600–2800 euroa työntekijän kokemus huomioiden. 

Odotamme 

 • kokemusta haastavan (esim. päihde- tai rikostaustaiset) kohderyhmän kanssa työskentelystä 
 • sosiaalialan tai muuta soveltuvaa koulutusta 
 • itsenäistä työotetta ja yhteistyötaitoja 

Arvostamme 

 • kokemusta projekti– tai kehittämistyös 
 • nuoriin aikuisiin ja asumiseen liittyvää asiantuntemusta  
 • kokemusasiantuntijatoiminnan tuntemusta 
 • tiimivastaavana tai esihenkilönä toimimista 
 • kokemusta verkostotyöskentelystä 

Hakulomake aluetyöntekijän tehtävään: https://link.webropolsurveys.com/S/DB2984F7C308F490. Varaathan aikaa lomakkeen täyttämiseen. 

Lisätietoja työtehtävistä antaa kehittämispäällikkö Tiina Irjala (projekti) tiina.irjala@nal.fi, 040 451 4375 ja toiminnanjohtaja Katri Nokela (työsuhteen ehdot) katri.nokela@nal.fi tai puh. 050 354 0360. 

Scroll to Top