nuorten asumisen ideakilpailu

Usein kysytyt kysymykset

Minkälaisia ideoita voi esittää? / Millainen on hyvä idea? 

Toivomme ideoiden olevan konkreettisia, innostavia ja sellaisia, joita voidaan skaalata kansallisesti. Ideoiden teemat voivat käsitellä muun muassa asumisen viihtyvyyttä, itsenäistymisen tukemista, yksinäisyyden vähentämistä, kestävää kehitystä asumisessa, asukastoimintaa ja yhteisöllisyyttä taloyhtiössä. 

Hyvä ideaehdotus sisältää selkeän ideaesittelyn ja talousarvion idean toteuttamiseksi. Hyvä ideaehdotus ei ole pelkkä kopio jo toteutettavasta käytännöstä tai palvelusta. 

Hyvän idean kriteerit ovat: toteutettavuus, skaalattavuus ja uutuus. 

Toteutettavuus. Idea on realistisesti toteutettavissa ideaehdotuksessa esitellyllä tavalla. Ehdotuksen tulee olla uskottava. 

Skaalattavuus. Idea on helposti levitettävissä ja mahdollista toteuttaa ympäri Suomea. 

Uutuus. Idea on sellainen, jota ei ole vielä olemassa omassa kontekstissaan tai se hyödyntää olemassa olevia ratkaisuja uudella tavalla. 

Minkälainen joukkue kilpailuun voi osallistua? 

Ideakilpailuun osallistutaan tiiminä, jonka jäsenenä voi olla 2-6 henkilöä. Jokaisen tiimin jäsenen tulee olla korkeakouluopiskelija. Osallistujille ei ole ikärajoitusta. 

Voiko joukkue esittää useamman idean? 

Ei voi. Yksi ryhmä voi osallistua kilpailuun vain yhden ehdotuksen kanssa. 

Pitääkö joukkueen ilmoittautua etukäteen? 

Jotta voimme tarvittaessa pitää yhteyttä kilpailun osallistujiin, toivomme, että yksi tiimin jäsenistä ilmoittaa yhteystietonsa oheisen linkin kautta: https://link.webropolsurveys.com/EP/79D813737BABB614 

Kilpailuun voi kuitenkin osallistua toimittamalla idea määräpäivään mennessä, vaikka ei olisikaan ilmoittanut yhteystietojaan.   

Milloin ja miten idea toimitetaan NAL:lle? 

Ideaehdotuksen pitää olla toimitettuna järjestäjän osoittamaan sähköpostiin ideakilpailu@nal.fi 14.11.2021 klo 23.59 mennessä. Myöhässä tulleita ideaehdotuksia ei oteta huomioon. Kirjoita viestin otsikoksi “Ideaehdotus: Oman joukkueen nimi 

Mitä tietoja ideaehdotuksen pitää sisältää? 

Ideaehdotuksen tulee sisältää: 

  • idean esittely (tekstinä tai videona) 
  • idean nimi 
  • vapaamuotoinen talousarvio, jos toteutus vaatii rahaa 
  • joukkueen nimi 
  • joukkueen jäsenten nimet ja yhteystiedot 
  • tiivistelmä ideasta (max. 300 merkkiä, saatetaan käyttää ideakilpailun viestinnässä) 

Toivomme tiiviitä ja selkeitä ideaehdotuksia. Jos ideaesittely on videomuodossa, toimitathan linkin videoon etkä videotiedostoa. 

Voiko yksi ihminen osallistua useampaan joukkueeseen? 

Kyllä voi. 

Kuka valitsee finaaliin pääsevät joukkueet?  

Ideaehdotukset käsittelee ja finaaliin pääsevät joukkueet valitsee raati, jossa on edustajia NAL:sta ja NAL:n paikallisyhdistyksistä. 

Ketkä palkitaan ja kuinka suuri palkintosumma on? 

Palkintosumma jaetaan kolmen parhaan idean kesken, kuitenkin siten, että voittajaidea saa isoimman summan. Palkintosumma maksetaan tiimille. Palkintosummat julkistetaan kick off -tilaisuudessa. 

Järjestäjät ovat yhdessä sitoutuneet rahoittamaan palkintosumman, jos kilpailuun tulevat ehdotukset ovat sellaisia, että ne sopivat NAL ry:n ja yhteistyökumppaneiden rahoittamaksi. Järjestäjät pidättävät itsellään oikeuden olla jakamatta palkintoja, mikäli mikään kilpailuehdotuksista ei vastaa rahoittajien edellyttämiä vaatimuksia. 

Saako idean toteutus maksaa rahaa? 

Saa maksaa. Tällöin ideaehdotukseen tulee sisällyttää talousarvio. 

Riittääkö hyvä idea vai pitääkö sen toimivuudesta olla näyttöä? 

Emme edellytä ideoiden vaikuttavuudesta tai toimivuudesta näyttöä. Ideasuunnitelman tulee olla kuitenkin uskottava. 

Voinko liittää kilpailuun osallistumisen opintoihini? 

Ideakilpailu saattaa olla osana opiskelua tai kurssisisältöjä joissain oppialaitoksissa. Kilpailuun voi osallistua kaikki korkeakouluopiskelijat, eikä mahdollisiin opintoihin tai kursseihin liittyviä vaatimuksia tai sisältöjä tarvitse huomioida kilpailuun toimitettavissa ideaehdotuksissa. Sovi kilpailuun osallistumisen hyväksiluettavuudesta opintoihin oman oppilaitoksesi kanssa. 

Vaatiiko idean kehitysvaihe täysipäiväistä sitoutumista? 

Ei vaadi täysipäiväistä sitoutumista. Kaikkien joukkueessa olevien jäsenten täytyy tietää olevansa joukkueessa ja sitoutua siihen. 

Jos joukkueeni valitaan finaaliin, mihin meidän tulee sitoutua? 

Ideaehdotuksen lähettävät joukkueet sitoutuvat esittelemään ideansa NAL50v-juhlaseminaarissa Helsingissä Kuntatalolla 10. joulukuuta 2021, mikäli heidän ideansa valitaan finaaliin. Vähintään yhden ihmisen tulee edustaa joukkuettaan finaalissa paikan päällä. Ajantasaiset koronarajoitukset otetaan huomioon järjestelyissä. 

Jos joukkue pääsee finaaliin, katetaanko heidän matkakustannuksensa finaaliin Helsingissä 10. joulukuuta? 

Kunkin finalistijoukkueen kahdelle jäsenelle maksetaan matkakulut halvimman julkisen kulkuneuvon mukaan. Mahdollisista majoituskuluista jokainen vastaa itse. 

Tarvitseeko minun tai joukkueeni sitoutua idean toteutukseen kilpailun jälkeen? 

Ei tarvitse. 

Toteutetaanko kilpailussa esitetyt ideat? 

Ideoiden toteutusta ei voida luvata. Finaaliin päässeiden ideoiden toteuttamista selvitetään kilpailun jälkeen NAL-yhteisön ja idean kehittämän tiimin kesken.  

Kenellä on oikeus hyödyntää kilpailussa esitettyjä ideoita? 

Kilpailun henki on yleishyödyllinen. Kilpailun ideat on tarkoitettu kenen tahansa hyödynnettäviksi. Finalistien ideat esitellään juhlaseminaarin lisäksi NAL:n viestintäkanavissa. Varaamme oikeuden esitellä myös muita ideaehdotuksia, jotka eivät päässeet finaaliin. 

Mistä saan lisätietoa kilpailusta ja keneen voin olla yhteydessä? 

Lisätietoa kilpailusta löytyy kilpailun verkkosivuilta osoitteesta www.nal.fi/ideakilpailu tai voit olla sähköpostitse yhteydessä Niinaan (niina.kaksonen@nal.fi) tai Samuliin (samuli.liuskari@nal.fi). 

Minkälaista sparrausta tai tukea joukkueet saavat kilpailun aikana? 

Ennen hakuaikaa emme tarjoa ideoiden sparrausapua.  

Kolmelle finalistijoukkueelle tarjoamme mahdollisuutta osallistua sparraustyöpajaan, joka toteutetaan yhteistyökumppaneiden ja asumisen asiantuntijoiden toimesta viikolla 47.  Tämän jäljeen joukkueiden on vielä mahdollista kehittää ideaehdotustaan ja toimittaa lopullinen ideaehdotus ma 6.12. klo 23.59 mennessä osoitteeseen ideakilpailu@nal.fi 

Julkaistaanko kaikki ideat jossain vaiheessa? 

Järjestäjällä on oikeus julkaista kilpailuun osallistuneiden tiimien sekä näiden jäsenten nimet ja kilpailuehdotukset sisäisillä sekä ulkoisilla verkkosivuillaan sekä muussa toiminnassaan. Julkistaminen tehdään yhteistyössä kunkin tiimin kanssa siten, että tiimit hyväksyvät julkistettavan materiaalin sisällön ja huolehtivat siitä, että materiaaliin ei sisälly liikeideoita tai liikesalaisuuksia, joita tiimi ei halua julkistaa. Järjestäjällä on oikeus sopia julkaistavan materiaalin sisällöstä tiimin nimeämän kontaktihenkilön kanssa. 

Scroll to Top