nuorten asumisen ideakilpailu

Nuorten asumisen ideakilpailun säännöt ja kilpailuehdot

Lue ohjeet huolellisesti ennen kilpailuun osallistumista. 

Nuorten asumisen ideakilpailu on Nuorisoasuntoliitto ry:n (NAL ry) ja yhteistyökumppaneiden rahoittama ideakilpailu. Osallistumalla kilpailuun hyväksyt alla kuvatut kilpailun säännöt. Järjestäjällä on oikeus sulkea kilpailusta tiimi, mikäli tiimi tai sen jäsen rikkoo kilpailun sääntöjä tai Suomen lainsäädäntöä. Poissulkemisesta lähetetään tieto sähköpostitse tiimin kontaktihenkilölle. 

 1. Kilpailu

Kehittäkää ryhmässä idea, joka lisää 18–29-vuotiaiden nuorten hyvinvointia nuorisoasumisessa. Kilpailun tavoitteena on tuottaa uusia ideoita, nuorten asumiseen liittyviin palveluihin, käytänteisiin ja toimintatapoihin. Millaiset asumisen käytännöt tukevat nuorten hyvinvointia ja osallisuutta asuinyhteisössä? Ratkaisu voi liittyä asumisviihtyvyyteen, itsenäistymisen tukemiseen, yksinäisyyden vähentämiseen, kestävään kehitykseen asumisessa, asukastoimintaan ja yhteisöllisyyteen taloyhtiössä tai johonkin muuhun. Toivomme ideoiden olevan konkreettisia, helposti toteuttavissa olevia käytännön ratkaisuja, skaalattavia ja innostavia. Ideaehdotuksen tulee sisältää selkeä ideaesittely ja talousarvio idean toteuttamiseksiEsitysmuoto voi olla joko kirjallinen kuvaus tai video. 

 1. Hakukelpoisuus

Ideaehdotuksen pitää olla toimitettuna järjestäjän osoittamaan sähköpostiin (ideakilpailu@nal.fi) su 14.11.2021 klo 23.59 mennessä. Otsikoi viesti Ideakilpailu: Joukkueen nimi. Järjestäjä ei ole vastuussa tietoteknisistä ongelmista johtuvista kadonneista, vahingoittuneista tai myöhästyneistä hakemuksista. 

Ideakilpailuun osallistutaan joukkueena, jonka jäsenenä voi olla 2–6 henkilöä. Tiimin jäsenen tulee olla korkeakouluopiskelija. Osallistujalle ei ole ikärajoitusta. Yksi joukkue voi osallistua kilpailuun vain yhden ehdotuksen kanssa.  

 1. Finaaliin valittavat ideat 

3.1 Hakukelpoisia ideaehdotuksia arvioidaan hakukriteerien pohjalta, minkä perusteella valitaan joukkueet finaaliin. Finaaliin valituille joukkueille ilmoitetaan asiasta sähköpostitse tai puhelimitse. Finaaliin valittuja joukkueita voidaan pyytää täydentämään hakemustaan ilmoitettuun määräaikaan mennessä ehtona finaaliin osallistumiselle. 

3.2 Tuomariston ja järjestäjän päätös hakukelpoisuudesta, finaaliin valituista joukkueista sekä kilpailun voittajasta/voittajista on lopullinen. Tuomaristolla on oikeus olla valitsematta voittajaa. Finaaliin valitaan kolme ideaehdotusta. Valinnat finalisteista tehdään 21.11. mennessä. 

3.3. Kolmelle finalistijoukkueelle on tarjolla sparrausta idean eteenpäin kehittämiseksi ja / tai pitchaus-puheen rakentamiseksi 10.12. tilaisuutta varten. Sparraukset toteutetaan viikolla 47, jonka aikana ideoita voi vielä hioa lopulliseen muotoonsa. Idean muutokset on oltava kohtuullisia ja alkuperäisen idean on säilyttävä ennallaan. Lopulliset ideat tulee toimittaa 6.12. mennessä klo 23.59 mennessä osoitteeseen ideakilpailu@nal.fi. 

3.4 Kolme finalistijoukkuetta sitoutuvat pitämään kehittämästään ideasta pitchaus-puheen NAL50v-juhlaseminaarissa Helsingissä, Kuntatalolla 10.12.2021. Puheen ja idean perusteella raati valitsee kilpailun voittajan. Finalistiryhmän kahdelle jäsenelle maksetaan matkakulut halvimman julkisen kulkuneuvon mukaan. Mahdollisista matkakuluista vastaa jokainen itse. 

 1. Kilpailualue ja kieli

4.1 Ideakilpailun ratkaisuilla tulee olla hyvinvointia lisäävä kytkös nuorisoasumisessa Suomessa. Ratkaisu voi parantaa myös muualla maailmassa asuvien nuorten hyvinvointia nuorisoasumisessa. 

4.2 Kilpailuideat voi jättää suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi. 

4.3 Kilpailu toteutetaan Suomessa ja siihen sovelletaan suomalaista lainsäädäntöä. 

 1. Kilpailuaika ja kilpailutyön toimitus

Jotta voimme tarvittaessa pitää yhteyttä kilpailun osallistujiin, toivomme, että yksi tiimin jäsenistä ilmoittaa yhteystietonsa oheisen linkin kautta: https://link.webropolsurveys.com/EP/79D813737BABB614 

Kilpailuun voi kuitenkin osallistua toimittamalla ideaehdotus määräpäivään mennessä, vaikka ei olisikaan ilmoittanut yhteystietojaan. Varsinaiset ideaehdotukset jätetään sähköpostitse 14.11.2021 klo 23.59 mennessä osoitteeseen ideakilpailu@nal.fi. Otsikoi viesti Ideakilpailu: Joukkueen nimi. Tätä seuraa finaalivaihe, johon valitaan kolme ehdotusta. 

 1. Ideaehdotustenjulkisuus 

Finalistien ideat esitellään juhlaseminaarin lisäksi NAL:n kanavissa. Varaamme oikeuden esitellä myös muita ideaehdotuksia, jotka eivät päässeet finaaliin. 

 

 1. Palkinnot

7.1 Ideakilpailun järjestää NAL ry yhteistyössä yhteistyökumppaneiden kanssa. Järjestäjien tavoitteena on löytää uusia ratkaisuja nuorten asumiseen. Järjestäjät ovat yhdessä sitoutuneet rahoittamaan palkintosumman, jos kilpailuun tulevat ehdotukset ovat sellaisia, että ne sopivat NAL ry:n ja yhteistyökumppaneiden rahoittamaksi. Järjestäjät pidättävät itsellään oikeuden olla jakamatta palkintoja, mikäli mikään kilpailuehdotuksista ei vastaa rahoittajien edellyttämiä vaatimuksia. 

7.2 Palkintosumma jaetaan kolmen parhaan idean kesken, kuitenkin siten, että voittajaidea saa isoimman summan. Palkintosumma maksetaan tiimille alkuvuodesta 2022. NAL ry ei ota vastuuta siitä, miten rahasumma jaetaan tiimissä. Siitä päättävät tiimin jäsenet keskenään.  

Palkintoraha maksetaan tehdystä ideointityöstä ja ideasta, ei idean toteutuksesta.  

 

 1. Kilpailusta vetäytyminen tai poissulkeminen

8.1 Järjestäjällä on oikeus poissulkea kilpailusta joukkue, mikäli joukkue tai sen jäsen rikkoo kilpailun sääntöjä tai Suomen lainsäädäntöä. 

8.2 Joukkue voidaan katsoa kilpailun keskeyttäneeksi, jos se ilmoittaa kirjallisesti vetäytyvänsä kilpailusta tai joukkue ei palauta kilpailuideaansa määräpäivään mennessä. 

 1. Kilpailussa esitettyjen ideoiden hyödyntäminen

Kilpailun henki on yleishyödyllinen. Kilpailun ideat ovat tarkoitettu kenen tahansa hyödynnettäviksi. Finalistien ideat esitellään juhlaseminaarin lisäksi NAL:n kanavissa. Varaamme oikeuden esitellä myös muita ideaehdotuksia, jotka eivät päässeet finaaliin. 

 

 1. Osallistujien henkilötiedot

Osallistujien henkilötietoja käsitellään Tietosuojalain 5.12.2018/1050 mukaisesti. Henkilörekisterin rekisteriseloste on kilpailun verkkosivuilla osoitteessa www.nal.fi/ideakilpailu. 

 1. Muutokset sääntöihin

Kilpailun järjestäjä pidättää oikeuden sääntömuutoksiin ilmoittamalla niistä kilpailun verkkosivulla osoitteessa www.nal.fi/ideakilpailu 

Scroll to Top