Ajankohtaista

Huomio on tän päivän huume

Huomio-blogi-banneri

Mediassa on keskusteltu viime aikoina erityisen paljon nuorten rikollisuudesta ja siihen liittyvistä ilmiöistä kuten roadman-kulttuurista, joka koskettaa jopa ala-asteikäisiä lapsia. Samanaikaisesti tilastojen valossa nuorten tekemä rikollisuus ei ole kasvussa, mutta esimerkiksi vakavat väkivallanteot kasautuvat yhä pienemmälle joukolle tekijöitä. Nuorten ja nuorten aikuisten kanssa toimivat tahot pohtivat keinoja vähentää nuorten uusintarikollisuutta ja estää kasautuvaa syrjäytyneisyyttä. Myös rikollisuudesta irrottautuneet kokemusasiantuntijat ovat tuoneet esille havaintojaan nuorisorikollisuuteen liittyvistä osittain uudenlaisista ilmiöistä.

Tässä blogissa tarkastelemme nuorten aikuisten tekemää ja kokemaa rikollisuutta uudenlaisen some- ja viihdekulttuurin näkökulmasta. Päätimme etsiä vastauksia kysymyksiimme kohderyhmältä eli tekijöiltä itseltään.

“Huomio on kunnon huume” – Näin nuoret kuvailivat elämänpiiriään. Elämä on kuin elokuvaa, jossa on mahdollisuus esittää somen tai vaikkapa musiikkivideon välityksellä täysin todellisuudesta irrallinen käsitys itsestään tai omasta elämäntavastaan. Jos rikollisuuden on katsottu joskus liittyvän johonkin niin sanotusti tavoitteelliseen toimintaan, nyt nuoret kuvailevat sen olevan ”oikotie huomioon”, siihen ”et sä olet jotain”. Poikkeuksellista on myös, että rikollisuudesta on heidän mielestään tullut viihdettä, jota myös monet tavalliset nuoret hypettävät ja seuraavat. Vankilasta vapautumiselle on olemassa omat hashtagit ja rikollista elämäntapaa kuvaavat musiikkivideot keräävät Youtubessa miljoonia katselukertoja. Toisaalta rikoksista jo tuomitut nuoret kuvailevat hintaa kalliiksi, ensimmäisellä kerralla selvitään usein lyhyellä tuomiolla, joka enemmänkin kasvattaa mainetta kuin herättelee pohtimaan mahdollisia hukattuja vuosia elämästä. Kerta toisensa jälkeen tuomioiden pituus kuitenkin kasvaa, päihderiippuvuus etenee ja hukatut vuodet vierivät eteenpäin kiihtyvällä tahdilla.

Huomion lisäksi rikollisuudessa kiinnipitävinä asioina mainittiin raha ja toksiset kaverisuhteet. Nuoret kuvailivat, että ”hyväsydämiset jätkät ja hyvät kaverit” voivat samanaikaisesti olla myrkyllisiä ja ymmärsivät, että saattavat myös itse olla sitä samanaikaisesti muille. Etenkin hyvin nuorena tehtyihin rikoksiin nähtiin syyksi myös jännityksenhaku ja tyhmien juttujen tekeminen.

Vaikuttaa siltä, että näin yhteisölliseen ilmiöön vaikuttaminen yksilötasolla on haastavaa. Sosiaalisen median vallan ja ylipäätään internetin myötä mahdollisuudet hallita kasvavia ilmiöitä, kuten rikollisuuden ihannointia, on haastavampaa kuin ennen. Vanhat keinot eivät toimi uusiin ilmiöihin. Haastattelemiemme nuorten aikuisten mukaan todellisuuden ja mielikuva maailman sekoittuminen on merkittävä tekijä myös rikollisuuden ihannoinnin taustalla. Luodaan mielikuvia, joihin muut nuoret uskovat. Vuorovaikutus tapahtuu yhä enemmän netissä tai laitteiden välityksellä. Tämä on toki tiedostettu nuorten ja nuorten aikuisten kanssa toimivien ammattilaisten ja tukitahojen toimesta, mutta siitä huolimatta vaikuttaa siltä, että jalkautumisen sinne missä nuoret ovat tulisi olla vieläkin nopeampaa.

 

Vilma Kinnunen

KATU-hankkeen projektipäällikkö

Scroll to Top