Ajankohtaista

Hallituksen päätös lakkauttaa Ara ja VAR ei tue kestävää ja pitkäjänteistä asuntopolitiikkaa

Kuvan etualalla olevan pöydän päällä on vihreä huonekasvi. Pöydän ääressä on kaksi nojatuolia, jonka päällä on kaksi punaista tyynyä, joissa on pöllöjä.

Hallitus on päättänyt sulauttaa Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus Aran ympäristöministeriöön ja Valtion asuntorahaston valtion talousarvioon vuoden 2025 aikana. Päätös yllättävä ja nopeasti tehty, ja herättää huolta erityisesti asumisen kehittämisen, asunnottomuustyön ja erityisryhmien asumisen tulevaisuudesta.

Ara on kehittämistarpeistaan huolimatta ollut keskeinen toimija asunnottomuuden ennaltaehkäisemisessä Suomessa, ja Aralla on vahvaa osaamista erityisryhmien, kuten nuorten, vanhusten, opiskelijoiden ja vammaisten asumisen erityistarpeiden huomioimisessa. Aralla on ennen kaikkea ollut merkittävä rooli asumista kehittävien toimintamallien ja ohjaavien säädösten kehittäjänä, minkä takia Aran lakkauttamispäätös on huolestuttava.

Aran sulautuessa ympäristöministeriöön on tärkeää varmistaa, että asumista ja erityisryhmien asumisen eritystarpeisiin vastaamista kehitetään jatkossakin vähintään yhtä määrätietoisesti ja ammattitaidolla kuin Arassa. Myös asuntokannan valvonta tulisi ministeriössä jatkossa varmistaa.

Ara on itsenäisenä virastona pystynyt myös kehittämään uusia rakentamisen rahoitusmuotoja ja reagoimaan nopeasti markkinoiden muutoksiin. Nyt, kun rahoitusmallien valmistelu ja uudistaminen siirtyvät ministeriön alaisuuteen, voi rakentamisen toimintaympäristöön syntyä epävarmuutta. Pitkäjänteisyys ja ennustettavuus ovat kohtuuhintaiselle rakentamiselle keskeisiä, ja nopeat muutokset ja epävarmuus heikentävät rakentamisalan toimintamahdollisuuksia.

Valtion asuntorahaston VAR:n lakkauttaminen ja siirtäminen kokonaan osaksi valtion budjettitaloutta tekee pitkäjänteisestä suunnittelusta ja kohtuuhintaisen asumisen varmistamisesta entistä haastavampaa. Esimerkiksi muuttoliikkeeseen ja kaupungistumiseen varautumiseen tai muuhun pitkäjänteiseen kehittämiseen ei erikseen jätetä varoja, vaan asumisen kehittäminen tulee jatkossa riippumaan aina yksittäisen hallituksen budjettiratkaisuista.

Hallituksen päätös on tehty ilmeisen nopealla aikataululla ilman tarkempaa harkintaa ja laajempaa parlamentaarista seurantaa, toisin kuin aiemmissa merkittävissä uudistuksissa. Kiireinen toteutus lisää päätöksen riskejä ja epävarmuutta asumisen ja rakentamisen toimialalle, erityisesti, kun Arassa on juuri käyty läpi vaikeat yt-neuvottelut ja ministeriöissä on leikkauspaineita. Ympäristöministeriöön kohdistuu nyt suuret paineet, että se pystyy turvaamaan jatkossa Arassa tehdyn tärkeän työn.

Toivotamme voimia Aran henkilöstölle suurien ja vaikeiden muutosten keskellä. Tarjoamme myös ympäristöministeriön käyttöön NALin osaamisen nuoren asumisen asioista ja siitä, miten nuorten asumista voidaan tulevaisuudessa kehittää.

Scroll to Top