Kategoria: Kannanotto

Onnistuuko nuorten asunnottomuuden poistaminen ensi hallituskaudella?

Onnistuuko nuorten asunnottomuuden poistaminen ensi hallituskaudella?

Mahdollisuus omaan asuntoon on pitkään nähty Suomessa ihmisoikeutena. Asunnottomuus on tilastoissa saatu Suomessa viime vuosina laskuun, mutta monet asunnottomat jäävät tilastojen ulkopuolelle.  Asunnottomuuden poistaminen vaatii tavoitteeseen sitoutumista hallitusohjelmassa. Edelliseen hallitusohjelmaan oli kirjattu tavoitteeksi asunnottomuuden poistaminen vuoteen 2027 mennessä. Tavoite on pitkäjänteisellä ohjelmatyöllä, riittävillä resursseilla sekä kuntien, hyvinvointialueiden ja valtion välistä yhteistyötä vahvistamalla vielä realistinen.  Lähetimme […]

Nuorten asunnottomuuteen ei ole varaa

Nuorten asunnottomuuteen ei ole varaa

Nuorten asunnottomuuden poistamista parempaa investointia ei ole. Nuorelle asunnottomuus on yksi syrjäytymisen vakavimmista muodoista ja sen kustannukset ovat liian kalliita maksettavaksi yksilölle ja yhteiskunnalle. Tehokkainta on asunnottomuuden ennaltaehkäisy ja asunnottomien nuorien tilanteen ratkaiseminen mahdollisimman nopeasti. NALin vaalitavoitteisiin on koottu päättäjille ratkaisuja, jotka tähtäävät siihen, että jokaisella nuorella olisi koti, jossa on hyvä olla. Viime syksynä […]

Asunnoton nuori jää usein yksin – NAL etsi avaimet muutokseen

Asunnoton nuori jää usein yksin – NAL etsi avaimet muutokseen Asunnottomien yö

Ilman asuntoa, ilman tukea Nuorten asunnottomuuden vastaiseen työhön tarvitaan ryhtiliike. Asunnottomuuden vähentämisen tavoitteista ollaan jäämässä jälkeen myös nuorten kohdalla, vaikka hallitusohjelmassa nuoret nimettiin painopisteeksi asunnottomuuden ennaltaehkäisyssä. Haasteena ei ole ratkaisujen tai keinojen puute – Asunto ensin -malli eri muodoissaan auttaa asunnottomuutta kokevia nuoria ja ennaltaehkäisevällä työllä pystytään selvittämään asumisen haasteet ennen kuin ne kriisiytyvät ja […]

Nuoret tarvitsevat monimuotoista asumisneuvontaa

Nuoret tarvitsevat monimuotoista asumisneuvontaa Asumisneuvonta tukee nuoria itsenäistymisessä

Asumisneuvontaa ollaan hallitusohjelman mukaisesti laajentamassa lakisääteiseksi niin, että asumisneuvontaa olisi tarjolla kaikille asumismuodosta riippumatta. Nuorten näkökulman huomioiminen on tässä prosessissa tärkeää – asumisneuvonnan laajentamisella tavoitellaan erityisesti nuorten asumisen ongelmien vähentämistä ja nuorten asunnottomuuden ennaltaehkäisyä. Asumisneuvonnan lakisääteistämistä on valmisteltu ympäristöministeriön koolle kutsumassa työryhmässä. Työryhmä julkaisi maaliskuussa työnsä päätteeksi raportin, joka on nyt lausuntokierroksella. Nuorisoasuntoliitto on ollut […]

Nuorisoasuntoliiton tavoitteet kuntavaaleihin

Nuorisoasuntoliiton tavoitteet kuntavaaleihin

Nuorten itsenäistymisen tukeminen kannattaa. NAL:n kuntavaalitavoitteet summaavat, miten nuorten asumista voidaan edistää kunnissa. Oma koti on itsenäistymisen perusta. Nuorisoasuntoliitto ja sen paikalliset nuorisoasuntoyhdistykset tekevät töitä, jotta jokaisella nuorella olisi koti, jossa on hyvä olla. Uskomme, että nuorilla on oikeus laadukkaaseen ja kohtuuhintaiseen asuntoon tulotasosta ja elämäntilanteesta riippumatta. Nuorten asumiseen ja itsenäistymiseen panostaminen on sijoitus tulevaisuuteen […]

Järjestöt tukevat sekä nuoria että yhteiskuntaa korvaamattomasti  

Järjestöt tukevat sekä nuoria että yhteiskuntaa korvaamattomasti   NAL kannanotto

Kansalaisyhteiskunnalla on Suomessa ollut merkittävä rooli hyvinvoinnin rakentamisessa sekä tuen tarjoamisessa sitä tarvitseville. Yhteistyössä julkisen sektorin tukirakenteiden kanssa järjestöt ovat pystyneet ratkomaan kiperiäkin ongelmia, kuten asunnottomuutta, menestyksekkääksi.   NAL ja sen paikallisyhdistykset tekevät työtä, jotta kriittiset itsenäistymisen askeleet sujuisivat mallikkaasti ja kaikilla nuorilla olisi koti, jossa on hyvä olla. Nuoria autetaan asunnonhaussa, opastetaan talousasioissa ja neuvotaan kodin huolehtimisessa sekä selvitetään yhdessä tilanteita, kun kaikki näyttää menneen solmuun, […]

Scroll to Top