Kategoria: Blogi

Järjestöt ovat verkostojohtamisen eksperttejä

Järjestöt ovat verkostojohtamisen eksperttejä

Joskus opinnoissa tulee vastaan tilanteita, joissa huomaa opiskeltavan asian olevan käytännön tasolla läpeensä tuttu. Siitä ei vaan ole koskaan tullut lukeneeksi. Kehtaako tunnustaa, että ei ole oikeastaan edes huomannut, että työtä kuvaamaan on olemassa paljon tutkittu ja pitkälle teoretisoitu käsite. Minulle verkostojohtaminen on ollut tällainen asia. Olen työskennellyt 10 vuotta valtakunnallisen keskusliiton Nuorisoasuntoliitto NAL ry:n […]

Parhaiden käytäntöjen jakaminen kansainvälisesti kannattaa

Parhaiden käytäntöjen jakaminen kansainvälisesti kannattaa

Tuhannet nuoret kokevat asunnottomuutta Euroopassa, ja nuorten asunnottomuuden poistaminen ja tehokas ennaltaehkäiseminen on osoittautunut haasteelliseksi. Kansainvälisestä yhteistyöstä ja parhaiden käytäntöjen jakamisesta on nuorten asunnottomuuden poistamisessa ja ennaltaehkäisemisessä paljon hyötyä. Eri maiden järjestöjen, asiantuntijoiden ja päättäjien välinen yhteistyö ja kommunikaatio mahdollistaa uusien ideoiden ja innovaatioiden sekä onnistumisten jakamisen, jotta muissa maissa löydettyjä ratkaisuja voitaisiin soveltaa osaksi […]

Nuorten täytyy saada näkyä ja kuulua kaupungeissa

Nuorten täytyy saada näkyä ja kuulua kaupungeissa Nuorten asunnottomuus

17. lokakuuta on YK:n köyhyyden ja syrjäytymisen vastainen päivä, jolloin Suomessa vietetään Asunnottomien yötä. Tänä vuonna Asunnottomien yön teema on ”Kenelle kaupunki kuuluu?”   Kaikilla ei Suomessa ole tasavertaisia mahdollisuuksia käyttää julkisia tiloja. Esimerkiksi asunnottomuutta kokevia, nuoria tai muita tavalla tai toisella häiritsevinä koettuja ihmisryhmiä rajataan monien julkisten tilojen ulkopuolelle. Siksi tänä vuonna Asunnottomien yön […]

Verkkoja vesille

Verkkoja vesille

Nuorten arjen haasteet voivat olla hyvin moninaisia ja usein yhden ammattilaisen apu tai resurssit eivät riitä haasteita yksinään ratkaisemaan. Jokainen nuori ansaitsee ympärilleen turvaverkon, jonka avulla hän pystyy pärjäämään omassa arjessaan. Toimivan turvaverkon syntyminen vaatii ammattilaisten välistä verkostoitumista ja toimivaa vuorovaikutusta. Yhteistyö ja verkosto eivät rakennu itsestään, sillä verkostoituminen vaatii työtä ja oma-aloitteisuutta ottaa yhteyttä […]

Suomen työ asunnottomuuden ennaltaehkäisemiseksi kiinnostaa Euroopassa

Suomen työ asunnottomuuden ennaltaehkäisemiseksi kiinnostaa Euroopassa

Kodittomuus on lisääntynyt suurimmassa osassa Eurooppaa viimeisten vuosien aikana. Tähän on vaikuttanut muun muassa vaikeat taloudelliset ajat sekä koronapandemia. Myös nuorten, lasten ja muiden haavoittuvaisessa asemassa olevien ihmisryhmien riski joutua kodittomaksi Euroopassa on kasvanut. Suomi on muun Euroopan asunnottomuuslukujen kohotessa poikkeus.   Suomi on yksi ainoista Euroopan maista, jossa asunnottomuus on taantumasta ja pandemiasta huolimatta […]

Yhteistyökokeiluista hyötyvät niin nuoret kuin ammattilaiset

Yhteistyökokeiluista hyötyvät niin nuoret kuin ammattilaiset

  Nuorisoasuminen ja etsivä nuorisotyö löysivät toisensa nopeasti, kun etsivät nuorisotyöntekijät tulivat Riihimäelle 12 vuotta sitten. Yhdistävänä tekijänä oli luonnollisesti samanikäinen asiakaskunta, sillä etsivä nuorisotyö ja nuorisoasuminen ovat molemmat tarkoitettu alle 30-vuotiaille nuorille aikuisille. Uutena palveluna etsivät saivat aluksi tosissaan etsiä tuen tarpeessa olevia nuoria ja liki sadasta nuorisoasunnosta oli luontevaa aloittaa. Ensisijaisesti ajatellaan, että […]

Nuorikin saa asua hyvin

Nuorikin saa asua hyvin

  Nuorille tarjottavat asunnot vaikuttavat heidän hyvinvointiinsa: mahtuuko omaan kotiin kutsumaan kavereita tai voiko siellä tehdä etäohjatun jumpan? Luoko asuinympäristö mahdollisuuksia nähdä ihmisiä luontevasti?  Tilojen vaikutus ihmisen kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin on merkittävä. Me ihmiset, varsinkin täällä Suomessa, vietämme sisätiloissa suuren osan päivästämme. Kotona vietetään vuorokaudesta isoin siivu. Usein puhutaan, että nuorelle kodiksi riittää pieni luukku, jossa […]

Kokemusasiantuntijuus vahvistuu NAL-kentällä

Kokemusasiantuntijuus vahvistuu NAL-kentällä

Kokemusasiantuntija arjen tukena (KATU) hanke on nostanut esille kokemusasiantuntijuuden hyödyntämisen NAL-kentällä. Aivan uudesta asiasta ei kuitenkaan ole kysymys, sillä esimerkiksi Turun NAL Palvelut ovat asiakastyönsä tukena hyödyntäneet kokemusasiantuntijoita jo pitkään. Millaisia ajatuksia heräsi kun KATU-hankkeen työntekijät vierailivat turkulaisten luona keväällä? Entä miten kokemusasiantuntijuus otetaan mukaan toimintaan Helsingin NAL Palveluissa tulevana syksynä? Asiakkaasta kokemusasiantuntijaksi Turun NAL […]

Yhteisöllisyys ja palvelut tukevat nuorten hyvinvointia

Yhteisöllisyys ja palvelut tukevat nuorten hyvinvointia

Yhteisöllisyys lisää nuorten aikuisten hyvinvointia Ihmisen hyvinvointi luo perustan hyvälle elämälle (Aarnio ym. 2020,168). Nuorten hyvinvointi, palveluiden hyödyllisyys ja palvelutarpeet nuorisoasumisessa oli opinnäytetyöni lähtökohtia. Nuorisoasuminen on alle 30-vuotiaille nuorille aikuisille tarkoitettu asumismuoto, jossa nuorten asumisen onnistumista tuetaan tarvittaessa asumisen sisältöpalveluilla kuten asumisneuvonnalla. Opinnäytetyössäni tutkin Nuorisoasuntoliitto NAL ry:n ja NALin paikallisyhdistysten yhdessä toteuttamaa nuorisoasumista. Tavoitteena oli […]

Huomio on tän päivän huume

Huomio on tän päivän huume

Mediassa on keskusteltu viime aikoina erityisen paljon nuorten rikollisuudesta ja siihen liittyvistä ilmiöistä kuten roadman-kulttuurista, joka koskettaa jopa ala-asteikäisiä lapsia. Samanaikaisesti tilastojen valossa nuorten tekemä rikollisuus ei ole kasvussa, mutta esimerkiksi vakavat väkivallanteot kasautuvat yhä pienemmälle joukolle tekijöitä. Nuorten ja nuorten aikuisten kanssa toimivat tahot pohtivat keinoja vähentää nuorten uusintarikollisuutta ja estää kasautuvaa syrjäytyneisyyttä. Myös […]

Nuorisoasuntoliitto NAL ry
Scroll to Top