Ajankohtaista

Asunnoton nuori jää usein yksin – NAL etsi avaimet muutokseen

Asunnottomien yö

Ilman asuntoa, ilman tukea

Nuorten asunnottomuuden vastaiseen työhön tarvitaan ryhtiliike. Asunnottomuuden vähentämisen tavoitteista ollaan jäämässä jälkeen myös nuorten kohdalla, vaikka hallitusohjelmassa nuoret nimettiin painopisteeksi asunnottomuuden ennaltaehkäisyssä. Haasteena ei ole ratkaisujen tai keinojen puute – Asunto ensin -malli eri muodoissaan auttaa asunnottomuutta kokevia nuoria ja ennaltaehkäisevällä työllä pystytään selvittämään asumisen haasteet ennen kuin ne kriisiytyvät ja johtavat asunnottomuuteen.

Ongelmat kiteytyvät tilanteisiin, joissa nuoret jäävät ilman tukea. Silloin ongelmat vakavoituvat ja tuen tarpeet helposti kasvavat. Ei ole vaikeaa kuvitella, että nuoren on mahdotonta rakentaa tasapainoista arkea, jos omaa kotia ja tukea itsenäiseen asumiseen ei ole.

Suositukset nuorten asunnottomuuden poistamiseksi

NAL perusti vuonna 2019 Nuorten asunnottomuuden verkoston, jonka yhtenä tarkoituksena on etsiä ratkaisuja nuorten asunnottomuuteen. Verkosto kokoaa yhteen nuorten asunnottomuuden parissa toimivia järjestöjä, kuntia ja palveluntuottajia. Verkosto on työstänyt yhteistyönä suosituksia palvelujärjestelmän kehittämiseen nuorten asunnottomuuden poistamiseksi.

Eroon tuetun asumisen jonoista. Lakiin on määriteltävä 3 kuukauden enimmäisaika tuetun asumisen palveluun pääsylle alle 30-vuotiaille. 
Toimiva asiakasohjaus ja palvelujen oikea-aikaisuus

Tuetun asumisen tarpeessa olevien nuorten tilanteet ovat usein erittäin vaikeita jo arviointivaiheessa. Tuetun asumisen jonoissa nuorten ongelmat vakavoituvat ja tuen tarve saattaa kasvaa. Asumista ei pystytä turvaamaan edes jälkihuollon piirissä oleville nuorille, vaikka lastensuojelulaki niin edellyttää.  

Palveluja pitää olla saatavilla myös ilman diagnoosia tai esim. lastensuojelutaustaa 

Monessa kunnassa nuorten voi olla vaikea saada tuetun asumisen palvelua tai asumisohjausta ilman lastensuojelun jälkihuollon asiakkuutta. Sosiaalihuoltolain mukaan tuki asunnon saamiseksi ja säilyttämiseksi on subjektiivinen oikeus niille, joilla on erityisen tuen tarve. Tuen sisältöjen pitää määräytyä asiakkaan yksilökohtaisten tarpeiden perusteella. 

Pienet tuetun asumisen yksiköt mahdollistavat turvallisen asumisen ja vertaistuen toteutumisen 

Nuorten tuetun asumisen mallit toimivat parhaiten pienissä yksiköissä, joissa on tarjolla rinnalla kulkevaa tukea, aikaa luottamuksen rakentamiselle ja mahdollisuus yhteisöllisyyteen. Ammattilaisten rinnalla toimivat kokemusasiantuntijat voivat vahvistaa vaikeassa tilanteessa olevien nuorten luottamuksen herättämistä, hoitoon motivoitumista ja palveluihin kiinnittymistä. 

Asuntoja ja asunnottomien palveluja on oltava tasavertaisesti saatavilla kaikkialla

Kuntien välillä on suuria eroja siinä, miten esimerkiksi nuoret, joilla on maksuhäiriömerkintä, voivat saada asunnon ARA-kannasta. Kyse on asuntojen määrän lisäksi asukasvalinnan käytännöistä. Kuntien ja hyvinvointialueiden on yhteistyössä vuokrataloyhtiöiden ja järjestöjen kanssa järjestettävä nuorille asuntoja, koska perustuslain mukaan julkisen vallan tehtävä on edistää jokaisen oikeutta omaan asuntoon. Kunnilla on myös erilaisia tulkintoja sosiaalihuoltolain edellyttämistä sosiaalipalveluista asumiseen liittyvään tuen tarpeeseen. Hyvinvointialueiden on varmistettava, että kaikki asukkaat asuinpaikasta riippumatta saavat laadukasta asumisen tukea silloin, kun heillä on siihen oikeus.  

Ennaltaehkäisevän asumisneuvonnan ja -ohjauksen rahoitus on turvattava  

ARAn asumisneuvonnan määrärahoja on korotettava ja STEAn järjestöavustukset asumista tukevaan työhön on turvattava. Asumisneuvonta sekä tehokas puuttuminen ja ohjaus vuokravelka- ja häiriötilanteissa ennaltaehkäisee nuorten häätöjä ja sitä kautta asunnottomuutta. Vuokranmaksun seuranta asumisen alkuvaiheessa on erityisten tärkeää nuorilla, joilla on havaittu asumisen tuen tarve tai haasteita aiemmassa asumisessaan. Monessa tilanteessa kevyelläkin ohjauksella ja neuvonnalla voidaan estää asumisen kriisiytyminen.  

Riittävät päihdepalvelut ja mielenterveyspalvelut tarvittaessa yhtä aikaa 

Mielenterveyspalveluiden päihteettömyysvaatimus on poistettava, koska mielenterveysongelmat ovat usein päihdeongelmien lähde. Jos palveluun pääsy kestää pitkään, tilanteet menevät poikkeuksetta odotusaikana huonompaan suuntaan. Kärjistyneiden ongelmien hoitaminen on yhteiskunnalle huomattavasti kalliimpaa kuin kevyt tuki riittävän varhaisessa vaiheessa.  

Nuorten asunnottomuuden verkosto on Nuorisoasuntoliitto NAL ry:n koolle kutsuma verkosto, jonka tarkoituksena on viestintä ja vaikuttaminen nuorten asunnottomuudesta, tiedon keruu ja nuorten asunnottomuuden hahmottaminen ilmiönä sekä ratkaisujen etsiminen nuorten asunnottomuuteen liittyviin palvelutarpeisiin. Suositukset on koostettu verkoston työskentelystä vuosina 2021–2022.

Verkostossa on mukana:

Aspa-säätiön Asumisen ajokortti -hanke, Espoon Ohjaamo, Helsingin kaupungin SAVE-hanke, Helsingin kaupungin jälkihuolto, Helsingin Ohjaamo, HDL:n Tukialus-hanke, Jyväskylän kaupungin ASSI Asunto ensin -hanke, Jyväskylän kaupungin Kivijalka-hanke, NAL Palvelut Oy, Nuorisoasuntoliitto NAL ry, Oulun kaupungin ASTE-hanke, Pääkaupunkiseudun nuorisoasunnot ry, Sininauhasäätiö, Sosiaali- ja terveysministeriö , SPR Eteenpäin-hanke, Tutkija Jenni Mäki, Vantaan kaupungin jälkihuolto, Vantaan kaupungin nuorten sosiaalityö, Vantaan Ohjaamo, Ympäristöministeriö, Y-säätiö

Jos olet kiinnostunut verkoston toiminnasta tai haluat liittyä mukaan, ole yhteydessä Tiina Irjalaan, tiina.irjala@nal.fi.

Suositukset nuorten asunnottomuuden poistamiseksi PDF-muodossa

Scroll to Top