Julkaisut


 

Nuorten asumisen palvelupolku

Nuorten asumisen palvelupolku on ammattilaisille suunnattu työkalu, joka kuvaa nuoren saamia, asumiseen liittyviä palveluita Ohjaamoissa sekä Ohjaamojen yhteistyötä asumisen toimijoiden, kuten NAL-paikallisyhdistysten kanssa.

Palvelupolku on kehitetty yhteistyössä Ohjaamojen, NAL-paikallisyhdistysten, Moniheli ry:n sekä Ohjaamojen psykososiaalinen tuki -hankeen kanssa. Palvelupolku on Onnistu asumisessa -hankkeen julkaisu. Työ on tehty neljän ministeriön (YM, TEM, STM ja OKM) tuella.

 

Puhu rahasta: pieni opas talouden käsittelyyn

Mun Talous -projektitiimin yhteistyönä kehitetty opas talouden käsittelyyn tarjoaa helposti käsiteltävässä muodossa nuorille suunnattua talousinfoa. Miten rahasta voi puhua, miten velkatilanteen tunnistaa ja kuinka arjen taloustaitojen voi vahvistaa ovat keskeisiä oppaan teemoja.

 

Puhu rahasta -tehtäväkirja

Arjen raha-asioihin paneutuva tehtäväkirja käy mainiosti Puhu rahasta -oppaan kaveriksi. Sen avulla on helppo pohtia omaa rahankäyttöään monipuolisen tehtäväkattauksen avulla. Tehtäväkirjan ovat kehittäneet NAL ja Oulunseudun Nuorisoasuntoyhdistys ry.

 

Miten vuokravelka etenee?

Päivitetty kaavio kuvaa selkeästi oikeita rahasummia esimerkkinä käyttäen, miten vuokran maksamatta jättäminen vaikkapa rahapulan vaivatessa kostautuu nopeasti kasvavina kuluina. Samalla kaavio tarjoaa konkreettisia neuvoja siihen, miten menetellä, jos vuokranmaksun eräpäivän mentyä ohi vuokralainen voi toimia välttääkseen vuokrarästin paisumisen ulosotoksi asti.

 

Asumisen polku

Päivitetty kaavio johdattaa NALin asuntojen vuokrauspolun läpi aina asunnonhausta poismuuttoon asti. Kaaviota seuraamalla NALin nuorisoasunnon hakeminen, vastaanottaminen ja siellä asuminen tulevat tiiviisti tutuksi.

 

Mun rahat -paja, ohjaajan opas

Mun rahat -paja on suunnattu lukiolaisille ja ammattiin opiskeleville tukemaan nuorten taloudenhallinnan taitoja ja antamaan selkeää tietoa ja esimerkkejä siitä miten talousasiat pidetään omissa hyppysissä ja miten omaa rahankäyttöään kannattaa suunnitella. Ohjaajan opas sisältää ohjeet ja materiaalit eri työpisteisiin, joiden avulla osallistuvat nuoret pääsevät itse näkemään mikä velka on, mihin rahaa useimmiten kuluu ja miten rahanmenoa voi suunnitella.

Scroll to Top