Julkaisut


Nuorten asumisen palvelupolku

Nuorten asumisen palvelupolku on ammattilaisille suunnattu työkalu, joka kuvaa nuoren saamia, asumiseen liittyviä palveluita Ohjaamoissa sekä Ohjaamojen yhteistyötä asumisen toimijoiden, kuten NAL-paikallisyhdistysten kanssa.

Palvelupolku on kehitetty yhteistyössä Ohjaamojen, NAL-paikallisyhdistysten, Moniheli ry:n sekä Ohjaamojen psykososiaalinen tuki -hankeen kanssa. Palvelupolku on Onnistu asumisessa -hankkeen julkaisu. Työ on tehty neljän ministeriön (YM, TEM, STM ja OKM) tuella.

 

Yhteistyön huoneentaulu: Ohjaamot ja NAL-paikallisyhdistykset

Huoneentaulu sisältää ideoita ja toimintatapoja NAL-paikallisyhdistysten ja Ohjaamojen väliseen yhteistyöhön.

 

Puhu rahasta: pieni opas talouden käsittelyyn

Mun Talous -projektitiimin yhteistyönä kehitetty opas talouden käsittelyyn tarjoaa helposti käsiteltävässä muodossa nuorille suunnattua talousinfoa. Miten rahasta voi puhua, miten velkatilanteen tunnistaa ja kuinka arjen taloustaitojen voi vahvistaa ovat keskeisiä oppaan teemoja.

 

Puhu rahasta -tehtäväkirja

Arjen raha-asioihin paneutuva tehtäväkirja käy mainiosti Puhu rahasta -oppaan kaveriksi. Sen avulla on helppo pohtia omaa rahankäyttöään monipuolisen tehtäväkattauksen avulla. Tehtäväkirjan ovat kehittäneet NAL ja Oulunseudun Nuorisoasuntoyhdistys ry.

 

Miten vuokravelka etenee?

Päivitetty kaavio kuvaa selkeästi oikeita rahasummia esimerkkinä käyttäen miten vuokran maksamatta jättäminen vaikkapa rahapulan vaivatessa kostautuu nopeasti kasvavina kuluina. Samalla kaavio tarjoaa konkreettisia neuvoja siihen miten menetellä jos vuokranmaksun eräpäivän mentyä ohi vuokralainen voi toimia välttääkseen vuokrarästin paisumisen ulosotoksi asti.

 

Asumisen polku

Päivitetty kaavio johdattaa NALin asuntojen vuokrauspolun läpi aina asunnonhausta poismuuttoon asti. Kaaviota seuraamalla NALin nuorisoasunnon hakeminen, vastaanottaminen ja siellä asuminen tulevat tiiviisti tutuksi.

 

Mun rahat -paja, ohjaajan opas

Mun rahat -paja on suunnattu lukiolaisille ja ammattiin opiskeleville tukemaan nuorten taloudenhallinnan taitoja ja antamaan selkeää tietoa ja esimerkkejä siitä miten talousasiat pidetään omissa hyppysissä ja miten omaa rahankäyttöään kannattaa suunnitella. Ohjaajan opas sisältää ohjeet ja materiaalit eri työpisteisiin, joiden avulla osallistuvat nuoret pääsevät itse näkemään mikä velka on, mihin rahaa useimmiten kuluu ja miten rahanmenoa voi suunnitella.

 

TJ50-esite

TJ50-esite on suunnattu varusmiehille, joiden kotiutuminen lähestyy. Esitteen tarkoituksena on saada varusmiespalvelusta suorittavat nuoret pohtimaan ja suunnittelemaan omaa palveluksenjälkeistä asumistaan ja toimeentuloaan hyvissä ajoin ennen palveluksen päättymistä.

 

Huumoria saa käyttää – ja paljon – Opas Tyttöteam-toimintaan

Tyttöteam-toiminta alkoi Porvoon nuorisoasuntojen tiloissa jo vuonna 1998. Nuorisoasuntoliitto julkaisi vuonna 2013 toimintaa tutkivan ja siihen johdattelevan oppaan: Huumoria saa käyttää – ja paljon – Opas Tyttöteam-toimintaan. Tämä helppokäyttöinen ja käytännönläheinen opas on tarkoitettu rohkaisemaan ja antamaan eväitä Tyttöteam-toimintaan. Se soveltuu erityisesti Tyttöteam-toiminnan ohjaamisesta kiinnostuneille. Opasta voi käyttää vasta-alkajakin, ja se valottaa hyvin ryhmätoiminnan ohjaamisen kulmakiviä. Opas tarjoaa valmiita sääntö- ja toimintaehdotuksia, mutta rohkaisee myös kuuntelemaan ryhmäläisten toiveita. Jokainen ryhmä on omanlaisensa.

Tyttöteam-toiminnan opas on syntynyt sosionomi (YAMK) Kaisa Näsmanin opinnäytetyönä. Opas koostuu käytännön ohjeista ja haastattelumateriaalista poimitusta aineistosta. Vuosien Tyttöteam-toiminnan kokemus on nyt saatavilla yksissä kansissa. Tyttöteam-toiminta on nuorten äitien tuki- ja vertaisryhmätoimintaa, jota on vuodesta 2001 rahoittanut Raha-automaattiyhdistys. Tyttöteam-toiminnan ensimmäiseksi kummiksi lähti vuonna 2004 kansanedustaja Anni Sinnemäki: ”Äitiyden tukeminen on samalla perheiden hyvinvoinnin tukemista ja siksi mittaamattoman arvokasta.”

 

Olisinpa kotona – opas nuorten asumisen tukemiseen osana moniammatillista ennaltaehkäisevää yhteistyötä

Olisinpa kotona -opas on tarkoitettu arjen työvälineeksi nuorten kanssa työskenteleville ammattilaisille. Oppaaseen on koottu perustietoa nuorten itsenäistymisestä lapsuudenkodistaan, nuorten asumisesta, asumisen ongelmista ja ongelmien ennaltaehkäisemisestä. Opas antaa välineitä siihen, miten ottaa asumisasiat puheeksi nuorten kanssa, miten asumistilannetta kartoitetaan ja mitä muuta nuorten asumisessa tulisi huomioida.

 

Olisinpa kotona -päätösjulkaisu

Nuorten asunnottomuuden ennaltaehkäisyhankkeen (2012–2015) päätösjulkaisu: vinkkejä, oppeja ja asiaa neljän vuoden hankkeen ajalta. Huom! Jos julkaisu ei aukea, kokeile toista selainta.

 

Kaikki lähtee kotoa – opas lapsuudenkodista itsenäistyvän nuoren asumisen tukemiseen

Kaikki lähtee kotoa -opas on tarkoitettu avuksi itsenäistyvien nuorten vanhemmille, kasvattajille ja nuorille itselleen. Opas antaa tietoa ja eväitä keskustelulle ja arjen taitojen harjoittelulle lapsuudenkodissa tai muussa tähän rinnastettavassa ympäristössä. Asumiseen liittyvät tiedot ja taidot auttavat nuorta sopeutumaan uuteen elämäntilanteeseen ja helpottavat itsenäisen asumisen aloittamista.

Scroll to Top