Asumisen sanasto


 

A

AHVL

Lyhenne sanasta asuinhuoneenvuokralaki. Laki määrää vuokra-asumisen säännöt. Esimerkiksi vuokrasopimuksen irtisanomisaika on AHVL:n mukainen.

Alivuokralainen

Henkilö, joka on vuokrannut osan asunnosta. Samassa asunnossa asuu myös alivuokranantaja tai asunnon omistaja.

Alivuokraus

Vuokralainen vuokraa osan asunnostaan jollekin toiselle henkilölle (alivuokralaiselle). Tällöin päävuokralainen on alivuokralaisen vuokranantaja. Alivuokralainen maksaa siis vuokraa päävuokralaiselle, joka maksaa koko vuokran asunnon omistajalle. Jos alivuokralainen aiheuttaa vahinkoa, päävuokralainen on vastuussa siitä asunnon omistajalle.

ARA-vuokra-asunto tai arava-vuokra-asunto

Asunto, jota valtio tukee. Vuokra saa kattaa vain taloyhtiön kulut eli vuokra on halvempi kuin yksityisillä markkinoilla. Kunnat omistavat yli puolet Suomen ARA-asunnoista. Muita omistajia ovat yleishyödylliset asuntoyhtiöt kuten VVO, Sato, TA-yhtiöt ja Avara. Opiskelija-asunnot ja nuorisoasunnot ovat myös valtion ARA-tuettuja asuntoja. Asukkaaksi pääsee, jos täyttää tietyt ehdot eli asuntojen omistajat noudattavat valtion asukasvalintaperusteita. Hakijan tulot, varallisuus ja asunnontarve vaikuttavat asunnon saantiin. Tätä kutsutaan tarveharkinnaksi.

as.oy

Lyhenne sanasta asunto-osakeyhtiö.

ASP – asuntosäästöpalkkio

Järjestelmä, jolla valtio tukee nuorten ensiasunnon ostamista. Tuki annetaan 15–39-vuotiaille ensiasunnon ostajille. Kun säästää itse 10 prosenttia asunnon hinnasta, saa korkotukilainaa pienemmällä korolla kuin muissa asuntolainoissa.

Asukasdemokratia

Katso yhteishallinto.

Asukastoimikunta

ARA-vuokrataloissa asukkaat voivat valita keskuudestaan asukastoimikunnan. Toimikunta vaikuttaa talon vuokriin, korjauksiin, huoltoon ja järjestyssääntöihin. Asukastoimikunta päättää myös autopaikkojen, saunojen ja pesutupien käytöstä.

Asumisoikeusasunto

Asunnon vuokraamisen ja ostamisen välimuoto. Asukas maksaa asunnosta ensin asumisoikeusmaksun. Se on 15–30 prosenttia asunnon hankintahinnasta. Sen jälkeen asukas maksaa vastiketta joka kuukausi ja saa oikeuden asunnon hallintaan omistusasunnon tapaan. Asumisoikeussopimusta ei voi irtisanoa, kuten vuokranantaja voi irtisanoa vuokralaisen vuokrasopimuksen. Asumisoikeusasuntoja ei voi lunastaa omaksi.

Asumisoikeusnumero

Asumisoikeusasuntoa varten haetaan asumisoikeusnumero. Se määrää, missä kohtaa hakija asuntojonossa. Numeron hakeminen ei velvoita mihinkään ja se myönnetään automaattisesti kaikille yli 18-vuotiaille hakijoille.

Asumistuki eli yleinen asumistuki

Yleinen asumistuki on tarkoitettu työttömille ja pienituloisille työntekijöille. Asumistukea voi saada vuokra-, asumisoikeus- tai omistusasuntoon. Asumistuen määrään vaikuttavat ruokakunnan koko, asumismenot, bruttotulot, omaisuus sekä asunnon koko, sijainti, lämmitysjärjestelmä ja valmistumisvuosi. Arvion omasta asumistuesta voi laskea Kelan asumistukilaskurilla.

Asunto

Yhden tai useamman huoneen kokonaisuus (asuinhuoneisto), joka on tarkoitettu asumista varten.

Asuntoetu

Työnantaja järjestää työntekijälle asunnon, jonka vuokran työnantaja maksaa. Työnantaja ja työntekijä sopivat keskenään, miten asuntoetu vaikuttaa palkkaan. Asuntoedulle lasketaan verotusarvo. Palkasta maksamasi veron lisäksi maksat veroa asuntoedusta.

Asuntola

Asumisjärjestely esimerkiksi oppilaitoksen opiskelijoille. Yleensä asukkailla on yhteiset keittiötilat ja kylpyhuoneet.

Asuntolaina

Oman asunnon ostamiseen tarvitaan yleensä lainaa. Lainaa haetaan pankista. Pankki edellyttää, että sinulla on pysyvät tulot ja takaaja. Laina maksetaan takaisin korkojen kanssa.

Asunto-osake

Kun ostat asunnon, ostat itse asiassa osakkeen tai osakesarjan. Se oikeuttaa sinut hallitsemaan huoneistoa asunto-osakeyhtiön omistamassa rakennuksessa.

Asunto-osakeyhtiö (lyhenne as.oy)

Talo, jossa on useita asuntoja ja jonka hallintomuoto on osakeyhtiö. Kun henkilö omistaa osakkeen asunto-osakeyhtiössä, hän käytännössä omistaa asunnon siinä asunto-osakeyhtiössä. Osakkaat osallistuvat yhtiön päätöksentekoon yhtiökokouksessa.

B

Bruttoansio

Palkka, josta ei ole vähennetty veroja eikä muita maksuja. Se palkka, josta on vähennetty verot ja joka maksetaan tilillesi, on nimeltään nettoansio.

E

Elinkustannusindeksi

Perustuu kuluttajahintaindeksiin. Vuokran suuruus on usein sidottu elinkustannusindeksiin. Tämä tarkoittaa, että vuokranantaja voi korottaa vuokraa vain, kun elinkustannusindeksi nousee. Vuokra tarkistetaan yleensä kerran vuodessa.

Ensiasunto

Ensimmäinen oma asunto (omistusasunto).

H

Hallintamuoto

Tapa, jolla omistaja omistaa asunnon. Jos omistaja pitää asunnon vuokralla, hallintamuoto on vuokra-asunto. Jos omistaja asuu asunnossa itse, hallintamuoto on omistusasunto.

Henkikirjoituspaikka

Kotikunta eli kunta, joka on merkitty väestörekisteriin kotikunnaksesi tällä hetkellä.

Hoitovastike

Rahasumma, jonka asunnon omistaja maksaa taloyhtiölle. Hoitovastikkeella maksetaan esimerkiksi kiinteistönhuolto, pihatyöt, yhteistilojen sähkölasku, jätehuolto ja kiinteistön vakuutus.

Huoltoyhtiö

Hoitaa pienet huoltotoimet asunnoissa ja kiinteistössä. Ennen talonmies hoiti samat tehtävät. Jos huomaat vikoja asunnossasi, talossa tai pihalla, ilmoita niistä huoltoyhtiöön. Tällaisia vikoja ovat esimerkiksi vuotavat hanat ja wc-istuimet sekä rappukäytävän palaneet lamput. Huoltoyhtiön yhteystiedot ovat rappukäytävän ilmoitustaululla. Huoltomies tulee myös avaamaan oven, jos asukas on kadottanut avaimet. Oven avaamisesta täytyy maksaa huoltomiehelle.

Huoneisto

Yhden tai useamman huoneen kokonaisuus, jota voidaan käyttää asumiseen (asuinhuoneisto) tai liiketoimintaan (liikehuoneisto).

Häätö

Asukkaan on muutettava asunnosta pois. Vuokranantaja ei voi päättää häätämisestä itse, vaan häätöön tarvitaan käräjäoikeuden antama häätötuomio.  Häädön toimittaa aina ulosottoviranomainen.

Vuokranantaja voi kuitenkin itse purkaa vuokrasopimuksen, jos asukas ei maksa vuokraa, häiritsee toistuvasti naapureita tai ei noudata talon sääntöjä. Ennen purkuilmoitusta vuokranantajan on annettava kirjallinen varoitus, jossa lukee mikä on häiriön syy ja miten häiriö on ilmennyt.

I

Ilmoitusvelvollisuus

Vuokralaisen velvollisuus ilmoittaa vuokranantajalle heti viat, jotka hän huomaa asunnossa. Ilmoittaminen on tärkeää, että asunto pysyy kunnossa. Jos vuokralainen ei ilmoita vikaa, joka johtaa suurempaan vahinkoon, joutuu vuokralainen korvaamaan vahingon.

Irtisanoa sopimus

Jos haluat muuttaa asunnosta, sinun pitää irtisanoa vuokrasopimus. Tee se kirjallisesti eli paperilla. Kirjoita irtisanomisilmoitukseen asunnon osoite, irtisanomispäivä, muuttopäivä, yhtestiedot ja tilinumerosi. Tilinumero täytyy ilmoittaa siksi että saat vuokravakuuden takaisin tilillesi. Muista kirjoittaa ilmoitukseen päivämäärä ja oma allekirjoituksesi. Lähetä ilmoitus vuokranantajalle. Vuokrasopimuksen voi irtisanoa vuokralainen tai vuokranantaja. Sopimuksen irtisanomisessa täytyy noudattaa irtisanomisaikaa.

Irtisanomisaika

Irtisanomisen ajankohdan ja sopimuksen päättymisen välinen aika. Jos sinulla on toistaiseksi voimassaoleva sopimus, sinun pitää irtisanoa se yksi kalenterikuukausi ennen kuin haluat muuttaa. Yksi kalenterikuukausi ei ole sama asia kuin 30 päivää ennen muuttoa. Kokonaisen kalenterikuukauden täytyy kulua sen jälkeen, kun olet irtisanonut asunnon. Sinun täytyy maksaa vuokraa koko siltä ajalta. Jos siis irtisanot vuokrasopimuksen esimerkiksi tammikuun 15. päivä, maksat vuokraa helmikuun loppuun asti. Jos vuokranantaja irtisanoo vuokrasopimuksen, irtisanomisaika on kolme tai kuusi kuukautta. Jos olet ollut saman vuokranantajan vuokralaisena alle vuoden, sinun pitää lähteä asunnosta kolmen kuukauden kuluessa. Jos olet ollut vuokralaisena yli vuoden, sinulla on kuusi kuukautta aikaa muuttaa.

Isännöitsijä

Asunto-osakeyhtiön asioiden hoitaja ja toimitusjohtaja.

Isännöitsijätodistus

Kertoo tärkeät asiat taloyhtiöstä, taloyhtiön kunnosta ja tulevista korjauksista, joita suunnitellaan. Isännöitsijätodistuksen saa isännöitsijältä tai asunnon oston yhteydessä asunnon myyjältä tai kiinteistövälittäjältä.

J

Jälleenvuokraus

Vuokralainen vuokraa koko asunnon edelleen jollekulle toiselle. Asunnon saa jälleenvuokrata vain vuokranantajan luvalla. Jälleenvuokrauksen aikana on voimassa kaksi vuokrasopimusta: 1) vuokranantajan ja alkuperäisen vuokralaisen välinen sopimus sekä 2) alkuperäisen vuokralaisen ja uuden vuokralaisen välinen sopimus.

Jyvitetty pinta-ala

Asunnon pinta-ala kerrottuna jyvityskertoimella. Jyvityksellä tasoitetaan esimerkiksi eri kokoisten ja eri kerroksissa sijaitsevien asuntojen kustannuksia ja arvoa. Yläkerrassa oleva asunto on usein vähän kalliimpi kuin pohjakerroksen asunto. Pieni asunto on suhteessa kalliimpi kuin suuri asunto.

K

Kalenterikuukausi

Yksi kuukausi kalenterissa, kaikki päivät 1 kuukauden sisällä.

Kansaneläkelaitos (Kela)

Myöntää valtion tukia eri elämäntilanteissa. Tukia ovat esimerkiksi asumistuki ja opintotuki. Tuet perustuvat lakiin.

Kiinteistö

Kokonainen rakennus ja siihen kuuluva tontti.

Kiinteistöhuolto

Katso huoltoyhtiö.

Kiinteistöyhtiö

Yhtiö, joka omistaa asuntoja tai liiketiloja ja vuokraa niitä asukkaille tai yrityksille.

Kommuuni

Usean ihmisen, usein kaverusten, yhteinen iso asunto. Keittiö ja kylpyhuone ovat yleensä yhteisiä.

Korko

Kun talletat rahaa pankkiin, saat talletukselle korkoa pankin ehtojen mukaan eli rahasummasi kasvaa. Pankki laskee korkoa myös lainalle. Jos siis lainaat pankista rahaa, pankki laskuttaa sinulta varsinaisen lainasumman lisäksi myös korkoa.

Korkotuki

Valtion maksama tuki. Korkotukea voi saada pankkilainaan. Korkotuki alentaa pankkilainan korkoa.

Korkotukiasunto

Katso ARA-asunto.

Kotivakuutus

Sopimus vakuutusyhtiön kanssa kodin vahinkojen varalta. Vakuutuksen ottaja maksaa vakuutusyhtiölle säännöllisesti vakuutusmaksun. Näin hän voi vakuuttaa kodin irtaimiston eli huonekalut, tavarat ja kodinkoneet. Vakuutus korvaa mahdollisesti sattuvia vahinkoja. Vakuutuksen ottajan kannattaa lukea huolellisesti korvausehdot. Kotivakuutus on vapaaehtoinen, mutta moni vuokranantaja ei suostu vuokraamaan asuntoa, jos sinulla ei ole kotivakuutusta.

Koy

Lyhenne sanoista kiinteistöosakeyhtiö.

Kuluttajahintaindeksi

Suhdeluku, joka kertoo, kuinka suomalaisten tavaroiden ja palveluiden hinta muuttuu ajan myötä.  Elinkustannusindeksi perustuu kuluttajahintaindeksiin.

Kuntotarkastus

Vuokranantaja tarkastaa asunnon kunnon, ennen kuin uusi asukas muuttaa asuntoon. Vuokralainen ja vuokranantaja allekirjoittavat kuntotarkastuksen. Tarkastus kannattaa tehdä, ettei vuokralaista voida syyttää edellisen vuokralaisen aiheuttamista vahingoista.

Käyttövastike

Asumisoikeusasunnosta kuukausittain maksettava summa.

L

Laina

Rahasumma, jonka saat käyttöösi, mutta sinun pitää maksaa se takaisin. Lainaamasi summan lisäksi maksat korkoa lainalle.

Luottotietomerkintä

Merkintä luottotietorekisteriin siitä, että henkilö on jättänyt jonkin laskun maksamatta. Merkintä voi estää ihmistä saamasta vuokra-asuntoa tai pankkilainaa. Luottotietomerkintä rekisteröidään, kun maksun laiminlyönti on todettu tuomioistuimen päätöksellä tai ulosottoviranomaisen toimituksella. Tätä ennen maksu on ollut pitkään maksamatta (keskimäärin 6–8 kk) ja henkilö on saanut jo useita perintäkirjeitä. Myös kulutusluottojen ja osamaksujen erien laiminlyönnistä voi tulla merkintä luottotietorekisteriin. Jos henkilö saa luottotietomerkinnän, siitä ilmoitetaan hänelle. Ilmoituksessa kerrotaan, miten pitkään merkintä on voimassa. Tiedot säilyvät rekisterissä 2–3 vuotta maksuhäiriön laadusta riippuen.

M

Maksuhäiriömerkintä = luottotietomerkintä

Muuttoilmoitus

Pitää tehdä aina kun muuttaa asumaan toiseen asuntoon. Muutosta ilmoitetaan viranomaisille ja postille. Ilmoituksen voi tehdä internetissä osoitteessa www.posti.fi/muuttoilmoitus. Postista voit myös hakea paperisen lomakkeen.

Muuttosiivous

Kun muutat pois, sinun pitää tyhjentää asunto tavaroistasi ja siivota asunto. Muuttosiivous tarkoittaa asunnon huolellista siivousta.

Muuttotarkastus = kuntotarkastus

Määräaikainen vuokrasopimus

Vuokrasopimus, joka päättyy sopimukseen kirjoitettuna päivänä. Vuokralainen ja vuokranantaja sitoutuvat sopimukseen. Kun allekirjoitat määräaikaisen sopimuksen, sinun pitää asua asunnossa ja maksaa vuokraa sovittuun päivään asti. Määräaikaisen sopimuksen voi irtisanoa vain vuokranantajan suostumuksella tai tuomioistuimen päätöksellä.

N

Nettoansio

Palkka, josta on vähennetty verot ja muut maksut. Palkkasumma, jonka työntekijä saa tilille.

Nuorisoasunto

Nuorille työssäkäyville tarkoitettu kohtuuhintainen asunto. Nuorisoasuntoja tuottaa ja vuokraa Nuorisoasuntoliitto, Nuorisosäätiö ja jotkin muut järjestöt.

O

Omaisuus

Asuntohakemuksessa kysyttävällä omaisuudella tarkoitetaan omaisuutta, joka on verotettavaa. Sinulla on omaisuutta, jos omistat asunnon, osakkeita, maata tai metsää.

Omarahoitusosuus

Itse hankittu tai säästetty osuus asunnon hinnasta. Sen lisäksi ostaja voi hakea lainaa esimerkiksi pankista.

Opiskelija-asunto

Opiskelijoille tarkoitettu kohtuuhintainen asunto. Katso lisätietoja: www.soa.fi.

Opiskelutodistus

Todistus siitä, että olet opiskelija. Saat opiskelutodistuksen oppilaitoksesta.

Osaomistusasunto

Asukas omistaa aluksi vain osan asunnon hallintaan oikeuttavista osakkeista. Asunnossa asutaan ensin vuokralla. Vuokrakauden päätyttyä asunnon voi ostaa omaksi.

P

Palkkatodistus

Todistus saamasi palkan suuruudesta. Palkkatodistuksesta käytetään myös nimityksiä palkkakuitti ja palkkalaskelma. Sen saa työnantajalta.

Peruskorjaus

Iso remontti, jolla uusitaan tai korjataan koko kiinteistöä. Tällaisia korjauskohteita ovat esimerkiksi parvekkeet ja ikkunat.

Purkaa sopimus

Vuokrasuhde päättyy heti ilman irtisanomisaikaa. Vuokrasopimuksen voi purkaa vain laissa erikseen mainituissa tapauksissa. Vuokranantaja voi purkaa sopimuksen, kun 1) vuokralainen ei maksa vuokraansa, 2) vuokralainen viettää naapureita häiritsevää elämää, 3) vuokralainen käyttää huoneistoa muuhun tarkoitukseen kuin vuokrasopimuksessa on sovittu, 4) vuokralainen luovuttaa huoneiston hallinnan toiselle ilman lupaa, 5) vuokralainen hoitaa huoneistoa huonosti tai 6) rikkoo järjestys- ja terveysmääräyksiä. Vuokralainen voi purkaa sopimuksen, kun 1) huoneiston käyttämisestä aiheutuu vuokralaiselle tai hänen perheensä jäsenelle terveydellistä vaaraa tai 2) vuokralainen menettää huoneiston hallinnan muusta kuin omasta syystään.

R

Rahoitusvastike

Taloyhtiön velan osuus yhtiövastikkeessa.

Rakennuttaja

Henkilö, yritys tai yhteisö, joka hankkii asunnon rahoituksen, tonttimaan ja rakentajan. Rakennuttaja vastaa asunnon valmistumisesta ja hallinnasta.

Ruokakunta

Samassa asunnossa pysyvästi asuvat henkilöt. Ruokakunta voi olla perhe, pariskunta tai yksittäinen ihminen. Myös yhdessä asuvat kaverukset muodostavat ruokakunnan, jos heillä on yhteinen vuokrasopimus.

S

Soluasunto

Kahden tai useamman hengen yhteinen asunto. Jokaisella asukkaalla on oma huone. Yleensä huoneet ovat lukittavia. Keittiö ja kylpyhuone ovat asukkaiden yhteisiä. Soluasunnossa jokaisella asukkaalla on oma vuokrasopimus.

Sähkösopimus

Ennen kuin muutat, sinun pitää tehdä asuntoosi sähkösopimus paikallisen sähköyhtiön kanssa. Sähköyhtiö laskuttaa sinua sen mukaan, kuinka paljon kulutat sähköä asunnossa. Muista ilmoittaa sähköyhtiöön, kun muutat asunnosta pois.

T

Takaus (lainan)

Pankki vaatii, että lainalla on takaaja. Takaaja maksaa lainan pankille, jos lainanottaja ei itse pysty maksamaan lainaa.

Takuuvuokra = vuokravakuus

Raha, jonka vuokralainen maksaa vuokranantajalle ennen kuin muuttaa asumaan vuokra-asuntoon. Vuokralainen saa takuuvuokran takaisin, kun hän muuttaa pois asunnosta. Ehtona on, että hän on maksanut vuokransa ja pitänyt asunnon kunnossa. Lain mukaan vuokravakuus voi olla korkeintaan kolmen kuukauden vuokraa vastaava summa. Vakuuden voi luovuttaa vuokranantajalle tai tallettaa pankkiin erityiselle vuokravakuustilille. Pidä huoli, että saat kuitin suoritetusta maksusta, jos toimitat vakuuden tilisiirrolla tai käteisellä. Muista säilyttää kuitti!

Talkoot

Talkoilla tehdään yhteisiä töitä ilman, että kenellekään maksetaan siitä. Taloyhtiön syys- ja kevättalkoissa tehdään esimerkiksi pihatöitä. Usein talkoiden järjestäjä tarjoaa ruokaa ja juomaa kiitokseksi osallistumisesta.

Taloyhtiö = asunto-osakeyhtiö

Toistaiseksi voimassa oleva vuokrasopimus

Jatkuva sopimus, jonka voi irtisanoa koska tahansa. Vuokralaisen irtisanomisaika on yksi kuukausi. Vuokranantajan irtisanomisaika on kolme kuukautta, jos vuokrasopimus on kestänyt alle vuoden. Jos vuokrasopimus on kestänyt yli vuoden, vuokranantajan irtisanomisaika on kuusi kuukautta.

Tontti

Maa-alue, joka on tarkoitettu rakentamiseen. Yleisesti tontti tarkoittaa talon ympärillä olevaa maa-aluetta.

Tulot

Työstä maksettava palkka, tuet (esimerkiksi opintotuki) ja pääomatulot.

Työsuhdeasunto

Työnantajan järjestämä asunto, josta maksat normaalisti vuokraa. Oikeus työsuhdeasuntoon on sidottu työsuhteeseen. Jos lopetat työn kyseisessä työpaikassa, sinun täytyy myös muuttaa pois asunnosta. Jos työnantaja tarjoaa asunnon käyttöösi ilman, että maksat vuokraa, kyseessä on verotettava asuntoetu.

V

Vakuus = takuuvuokra

Vapaarahoitteinen vuokra-asunto

Asunto, jonka rakentamiseen valtio tai kunta ei anna rahaa.

Varainsiirtovero

Vero, jonka asunnon ostaja maksaa valtiolle asunnon oston yhteydessä. Se on 2 % asunto-osakeyhtiössä sijaitsevan asunnon kauppahinnasta. Kiinteistön varainsiirtovero on 4 % kauppahinnasta. 18–39-vuotias ensiasunnon ostaja ei kuitenkaan joudu maksamaan varainsiirtoveroa.

Varallisuus

Omaisuuden rahallinen arvo.

Varoitus

Tietyissä tapauksissa vuokranantajan täytyy antaa vuokralaiselle kirjallinen varoitus, ennen kuin hän voi purkaa vuokrasopimuksen. Tällaisia tapauksia ovat vuokralaisen 1) häiritsevä elämä, 2) huoneiston huono hoitaminen, 3) huoneiston käyttäminen muuten kuin vuokrasopimuksessa on sovittu tai 4) järjestys- ja terveysmääräysten rikkominen. Jos häiritsevä elämä varoituksesta huolimatta jatkuu, vuokranantaja voi purkaa sopimuksen. Lain mukaan yksi varoitus riittää. Joillakin vuokranantajilla saattaa olla käytäntönä antaa kaksi tai kolme varoitusta ennen purkupäätöstä.

Välityspalkkio

Vuokravälittäjän laskuttama palkkio vuokravälityksestä. Välityspalkkion maksaa toimeksiantaja. Toimeksiantaja voi olla joko vuokranantaja tai vuokralainen.

Verokortti

Verokortti viedään työnantajalle veron maksamista varten. Verokortin saa verotoimistosta ilmaiseksi.

Verotodistus

Verotodistus tulee postissa kotiin verohallinnolta vuosittain. Todistuksessa näkyy edellisen vuoden verotettavan tulon määrä. Verotodistuksen voi myös pyytää erikseen verotoimistosta, mutta silloin se on maksullinen. Verotodistus ei ole verokortti!

Vuokralainen

Vuokraa asunnon vuokranantajalta. Vuokrasopimuksella vuokralainen saa asunnon hallintaansa. Vuokralainen on vastuussa asunnosta ja vuokranmaksusta.

Vuokranantaja

Vuokraa asunnon vuokralaiselle. Vuokranantaja on yleensä asunnon omistaja. Vuokranantajan täytyy huolehtia siitä, että asunto on kohtuullisessa kunnossa.

Vuokra-asuntoyhtiö

Yhtiö, joka tuottaa ja vuokraa asuntoja. Vuokra-asuntoyhtiöitä ovat esimerkiksi VVO ja Sato.

Vuokravakuus = takuuvuokra

Vuokravakuustili

Pankkitili, jolle vuokravakuuden eli takuuvuokran voi tallettaa. Kumpikaan osapuoli ei saa käyttää tiliä ennen vuokrasopimuksen päättymistä. Jos kaikki on kunnossa, vuokralainen saa summan takaisin, kun vuokrasopimus päättyy. Vuokranantaja saa nostaa rahat vuokravakuustililtä, kun vuokrasopimus on päättynyt. Hänen on kuitenkin perusteltava, mihin käyttöön rahoja tarvitaan. Vuokravakuustilin etuna on, että vuokralainen saa itselleen talletetulle summalle kertyneet korot.

Vuokrasopimus

Vuokranantajan ja vuokralaisen sopimus siitä, että vuokralaisella on oikeus käyttää asuntoa maksua vastaan. Vuokrasopimuksessa pitää mainita vuokranantajan yhteystiedot ja pankkitili, vuokralaisen henkilötiedot, vuokrattavan asunnon osoite, koko ja kunto, vuokrasopimuksen alkamispäivä ja mahdollinen päättymispäivä, vuokran suuruus ja muut maksut sekä vuokran korottamisen perusteet. Vuokralaisen ja vuokranantajan pitää allekirjoittaa sopimus. On tärkeää, että säilytät vuokrasopimuksen! Vuokrasopimus voi olla toistaiseksi voimassa oleva tai määräaikainen.

Vuokravälitys

Maksullinen palvelu, joka etsii vuokralaiselle asunnon tai vuokranantajalle vuokralaisen.

Vuokran tarkistaminen

Vuokran korottaminen tai alentaminen. Vuokrasopimukseen kannattaa kirjoittaa, miten vuokra tarkistetaan. Yleensä vuokran suuruus tarkistetaan vuoden välein. Vuokraa voidaan korottaa, jos ylläpitokustannukset nousevat tai vuokra voidaan sitoa elinkustannusindeksiin.

Y

Yhtiöjärjestys

Kooste asunto-osakeyhtiön tiedoista ja tärkeistä asioista. Yhtiöjärjestys kertoo esimerkiksi, miten yhtiökokous järjestetään ja mihin vastikkeen määrä perustuu. Yhtiöjärjestyksessä kerrotaan myös, mitkä osakkeet antavat oikeuden hallita huoneistoa.

Yhtiökokous

Asunto-osakkeiden omistajat päättävät yhtiön asioista asunto-osakeyhtiön yhtiökokouksessa.

Yhtiövastike = hoitovastike + rahoitusvastike

Raha jonka talon asukkaat maksavat asunto-osakeyhtiölle. Yhtiövastikkeella maksetaan kiinteistön hoitamisen kulut. Vastikkeen määrä riippuu asunnon koosta.

Yhteishallinto

Lain mukaan kaikissa valtion tukemissa aravavuokra-asunnoissa ja ARA-vuokra-asunnoissa asukkailla on oikeus osallistua talojen omistajien päätöksentekoon. Yhteishallinnon toimintamuotoja ovat asukaskokous ja asukastoimikunta. Asukaskokous on vuosittain järjestettävä kokous, johon kaikki asukkaat kutsutaan. Asukaskokous valitsee jäsenet asukastoimikuntaan, joka antaa lausuntoja esimerkiksi talousarviosta, vuokranmäärityksestä, korjauksista ja järjestyssäännöistä. Asukastoimikunta myös järjestää talkoita ja muuta asukastoimintaa. Vuokra-asuntoyhtiön hallituksessa on oltava asukasedustajia.

Yksityiset vuokramarkkinat

Yksityiset asunnon omistajat vuokraavat omistamiaan asuntoja. Valtio ei maksa tukea näiden asuntojen rakentamiseen. Sama asia kuin vapaat markkinat.

Yleinen asumistuki

Asumisen tuki, jota Kela maksaa. Tuki vähentää asumisen maksuja.

Yleishyödyllinen vuokraasuntotuottaja

Yhteisö, joka rakentaa vuokra-asuntoja ja vuokraa niitä ihmisille (esimerkiksi NAL). Se ei tavoittele taloudellista voittoa.

Ympäristöministeriö

Ministeri, joka seuraa asuntopolitiikkaa ja valmistelee tärkeimmät asumista koskevat lait.

Asuntoilmoitusten lyhenteet

Alkovi

Pienessä asunnossa oleva nurkkaus, johon mahtuu sänky.

1h

Asunto, jossa on yksi huone. Yksiö.

2h

Asunto, jossa on 2 huonetta ja keittiö.

3h

Asunto, jossa on 3 huonetta ja keittiö.

Kk

Asunnossa on keittokomero eli minikokoinen keittiö. Kk voi tarkoittaa myös samaa kuin kuukausi.

Avok

Avokeittiö. Olohuoneen yhteydessä oleva keittiösyvennys. Avokeittiöön ei ole ovea.

Kph

Kylpyhuone.

Vh

Vaatehuone.

S

Sauna.

Rv

Rakennusvuosi, jolloin talo on rakennettu.

Scroll to Top